hLuIayj1npLR_640x360.jpg

Distopik "Büyük Sıfırlama": "Hiçbir şeye sahip olmayın ve mutlu olun", 2030'da insan olmak

Şu anda öngörülen devasa teknokratik dönüşüm, insanları tıpkı cansız teknolojik dronlar ve teşvik edilen yapay zeka gibi kontrol edilecek ve izlenecek mallar olarak görüyor. Ancak endişelenmeyin - kitlesel işsizlik, devlete bağlılık, sağlık pasaportları, nakitsiz, toplu aşılama ve insanlıktan çıkarma açık hapishanenizde mülksüz ve mutlu olacaksınız.

19 Aralık 2020 Cumartesi

İNTİZAR - Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Ocak ayı sonunda İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen yıllık toplantısı, uluslararası iş ve siyasi liderleri, ekonomistleri ve diğer yüksek profilli kişileri küresel sorunları tartışmak üzere bir araya getiriyor. Etkili CEO'su Klaus Schwab'ın vizyonundan hareket alan WEF, yaşama, çalışma ve birbirimizle etkileşim şeklimizi değiştirmeyi amaçlayan tektonik bir değişim olan distopik "Büyük Sıfırlama"nın ana itici gücüdür.

Büyük Sıfırlama, ilaç şirketlerinin, yüksek teknoloji / büyük veri devlerinin, Amazon, Google, büyük küresel zincirlerin tekelini ve hegemonyasını artırmak için tüm sektörler feda edildiğinden, temel özgürlükler üzerinde kalıcı kısıtlamalar ve kitle gözetimi ile sonuçlanan bir toplum dönüşümü gerektirir, dijital ödemeler sektörü, biyoteknoloji endişeleri vb.

Bu dönüşümü hızlandırmak için COVID-19 kilitleme ve kısıtlamalarını kullanarak, büyük sıfırlama, eski işletmelerin iflasa sürükleneceği veya tekellere çekilerek devasa bölümleri etkin bir şekilde kapatacağı 'Dördüncü Sanayi Devrimi' kisvesi altında gerçekleştiriliyor. COVID öncesi ekonomiler "yeniden yapılandırılacak" ve birçok iş, yapay zeka odaklı makinelerle yürütülecek.

Aşağıdaki kısa videoda WEF, 2030'a kadar "hiçbir şeye sahip olmayacaksın ama mutlu olacaksın" tahmininde bulunuyor. Bir insansız hava aracı bir ürünü bir eve teslim ederken, şüphesiz çevrimiçi olarak sipariş edilen ve dev bir Amazon deposundaki bir robot tarafından paketlenen bir ürünü teslim ederken, mutlu bir gülümseyen yüz tasvir edilir: "Bu ürünün üretimi, paketlenmesi veya teslimatı ile ilgili hiçbir insan dahli yoktu"; emin olun, virüs ve bakteri içermez - çünkü 2030'da bile, nüfus üzerinde tam kapsamlı hakimiyet sağlamak için korku anlatısını canlı ve iyi tutmaları gerekecek.

İşsizler (ve çok sayıda olacaklar) bir tür evrensel temel gelire muhatap kılınır ve böylece varlıklarını borçlarını (büyük ölçekte borçluluk ve iflas, kilitlemelerin ve kısıtlamaların kasıtlı sonucudur) devlete veya daha doğrusu bu büyük sıfırlamayı gerçekleştirmeye yardımcı olan finans kurumlarına vermeleri karşılığında borçlarını sildirebilir.

WEF, halkın ihtiyaç duydukları her şeyi 'kiralayacağını' söylüyor: Bu, 'sürdürülebilir tüketim' ve 'gezegeni kurtarmak' kisvesi altında mülkiyet hakkının elinden alınarak gerçekleştirilecek. Tabii ki, bu büyük sıfırlamayı yapan küçük seçkinler her şeye sahip olacak.

Dünya çapında "ihtiyaç fazlası" sayılan yüz milyonlarca insan geçim kaynaklarından mahrum bırakılacak (şu anda soyuluyor). Her hareketimiz ve satın alımımız izlenecek ve ana anlaşmalarımız çevrimiçi olacak.

Bireysel vatandaşlara yönelik plan, ulus devletlere uygulanacak olan stratejiyi yansıtabilir. Örneğin, Dünya Bankası Grup Başkanı David Malpass, uygulanan çeşitli kilitlemelerden sonra yoksul ülkelerin ayağa kalkmalarına "yardım" edileceğini belirtti. Bu 'yardım', neoliberal reformların ve kamu hizmetlerinin baltalanması şartıyla uygulanacak ve daha da yerleşik hale gelecektir.

20 Nisan'da Wall Street Journal, IMF, Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerden gelen Yardım talepleriyle karşı karşıya kaldı. Birçok ülke, borç vermek için 1.2 trilyon dolarlık finansal kurumlardan kefalet ve kredi talep ediyor. Bağımlılığı körüklemek için ideal bir tarif.

Borçların hafifletilmesi veya ‘destek ' karşılığında, Bill Gates'in beğenileriyle birlikte küresel holdingler ulusal politikaları daha da dikte edebilecek ve ulus devlet egemenliğinin kalıntılarını oyabilecek.

Kimlik ve anlam

Sosyal ve kişisel kimliğimize ne olacak? Bu, insan davranışını ve yaptığımız her şeyi metalaştırmak ve standartlaştırmak için ortadan kaldırılacak mı?

Bu gündemi zorlayan milyarder sınıfı, doğaya ve tüm insanlara sahip olabileceklerini ve atmosferin jeomühendisliği yoluyla, örneğin toprak mikroplarını genetik olarak değiştirerek veya biyo-sentezlenmiş sahte yiyecekler üreterek doğadan daha iyi bir iş yaparak her ikisini de kontrol edebileceklerini düşünüyor. Bunu bir laboratuvarda yapmayı düşünüyor.

İnsan olmanın ne anlama geldiğini yeniden şekillendirerek tarihi bir noktaya getirebileceklerini ve tekerleği yeniden keşfedebileceklerini düşünüyorlar. Bunu 2030'a kadar başarabileceklerini düşünüyorlar. Bu binlerce yıllık kültürü, geleneği ve uygulamaları neredeyse bir gecede ortadan kaldırmak isteyen soğuk bir distopik vizyondur.

Bu kültürlerin, geleneklerin ve uygulamaların çoğu gıda ve onu nasıl ürettiğimiz yani doğayla olan köklü bağlantılarımızla ilgilidir. Atalarımızın eski ritüellerinin ve kutlamalarının çoğunun, ölümden yeniden doğuş ve doğurganlığa kadar varoluşun en temel sorunlarından bazılarını kabul etmelerine yardımcı olan hikayeler ve efsaneler etrafında inşa edildiğini düşünün. Bu kültürel olarak yerleşik inançlar ve uygulamalar, onların doğa ile pratik ilişkilerini ve insan yaşamını sürdürmedeki rolünü kutsallaştırmaya hizmet etti.

Tarım, insanların hayatta kalmasının anahtarı haline geldikçe, mahsullerin ekilmesi ve hasat edilmesi, gıda üretimi ile ilgili diğer mevsimsel faaliyetler bu geleneklerin merkezinde yer aldı. Freyfaxi, İskandinav paganizminde hasatın başlangıcını işaret ederken, Lammas veya Lughnasadh Paganizmindeki ilk hasat / tahıl hasadının kutlamasıdır.

İnsanlar doğayı ve onun doğurduğu hayatı kutladılar. Kadim inançlar ve ritüeller umut ve yenilenme ile doluydu ve insanlar güneş, tohumlar, hayvanlar, rüzgar, ateş, toprak ve yağmur ile beslenen ve hayat veren değişen mevsimlerle gerekli ve acil bir ilişki kurdular. Tarımsal üretim ve ilgili ilahi güçler ile kültürel ve sosyal ilişkilerimiz sağlam bir pratik temele sahipti.

Profesör Robert W. Nicholls, Woden ve Thor kültlerinin güneş ve dünya, mahsuller, hayvanlar ve mevsimlerin yaz ışığı, sıcaklığı ve kışın soğuk ile karanlığı arasındaki rotasyonuyla ilgili çok daha eski ve köklü inançlara dayandığını açıklıyor.

Kültür, tarım ve ekoloji arasındaki önemli ilişkiyi, en azından muson mevsimini ve mevsimsel Ekim ve hasatın hayati önemini anlamak için Hindistan'dan başka bir yere bakmamıza gerek yok. Kentsel Kızılderililer arasında bile, doğaya batmış kırsal inançlar ve ritüeller devam ediyor. Bunlar, geçim kaynaklarının, mevsimlerin, yiyeceklerin, yemek pişirmenin, işlenmenin, tohum değişiminin, sağlık hizmetlerinin ve bilginin aktarılmasının birbiriyle ilişkili olduğu ve Hindistan'ın içindeki kültürel çeşitliliğin özünü oluşturduğu geleneksel bilgi sistemlerine bağlıdır.

Endüstriyel çağ, insanlar şehirlere taşınırken gıda ve doğal çevre arasındaki bağlantının azalmasına neden olsa da, geleneksel 'yemek kültürleri' - uygulamalar, gıdanın üretimi, dağıtımı ve tüketimini çevreleyen tutum ve inançlar - hala gelişmekte ve tarım ve doğa ile devam eden bağlantımızı vurgulamaktadır.

"Tanrı'nın Eli" emperyalizmi

1950'lere geri dönersek, Union Carbide'ın* kurumsal anlatısını, insanlığın karşılaştığı bazı sorunları ‘çözmek' için gökyüzünden çıkan bir ‘Tanrı'nın eli' olarak tasvir eden bir dizi görüntüye dayanarak not etmek ilginçtir. En ünlü görüntülerden biri, firmanın tarımsal kimyasallarını Hint topraklarına geleneksel tarım uygulamalarını bir şekilde ‘geri kalmış' gibi dökmesidir.

Aksine iyi duyurulmuş iddialara rağmen, bu kimyasal güdümlü yaklaşım, Prof Glenn Stone tarafından yazılan "Yeşil Devrimin Yeni Tarihi" makalesine göre daha yüksek gıda üretimine yol açmadı. Ancak, uzun vadeli yıkıcı ekolojik, sosyal ve ekonomik sonuçları oldu (bkz. Vandana Shiva'nın "Yeşil Devrimin Şiddeti" kitabı ve Bhaskar Save'in Hintli yetkililere yazdığı şu anda ünlü ve son derece anlayışlı açık mektubu).

"Gıda ve kültürel çalışmalar" (Bob Ashley ve ark.) kitabında, birkaç yıl önce, bir Coca Cola TV reklam kampanyasının ürününü, modernliği şekerli bir içecekle ilişkilendiren ve eski Aborijin inançlarını zararlı, cahil ve modası geçmiş olarak tasvir eden bir kitleye nasıl sattığını görüyoruz. Coca-Cola, yağmur değil, kavrulmuş insanlara hayat vermiş olsun. Bu tür bir ideoloji, geleneksel kültürleri itibarsızlaştırmak ve onları ‘Tanrı benzeri' şirketlerin eksik ve yardıma ihtiyacı olarak tasvir etmek için daha geniş bir stratejinin bir parçasını oluşturur.

2020'de gördüğümüz şey, bu tür süreçlerin hızlanmasıdır.Gıda ve tarım açısından, Hindistan gibi yerlerde geleneksel tarım, büyük teknoloji devleri ve tarım işletmelerinin laboratuarda yetiştirilen gıdalara, GDO'lara, genetiği değiştirilmiş toprak mikroplarına, veri toplama araçlarına ve dronlara ve diğer ‘yıkıcı' teknolojilere açılmaları için artan baskı altında olacaktır.

Büyük sıfırlama, insansız makinelerle çalışan, dronlar tarafından izlenen ve endüstriyel ‘biyomadde' için patentli GM tohumlarından emtia bitkileri üretmek için kimyasallarla doldurulmuş çiftliksiz çiftlikleri içerir. Çiftçilere ne olacak?

Dünya Bankası, COVID sonrası yapısal reformlar karşılığında ülkelerin yoluna devam etmelerine yardımcı olmaktan bahsediyor. Bireysel borçların hafifletilmesi ve evrensel temel gelir karşılığında on milyonlarca küçük çiftçi topraklarından çekilecek mi? Bu çiftçilerin yerlerinden edilmesi ve ardından kırsal toplulukların ve kültürlerinin yok edilmesi, Gates Vakfı'nın bir zamanlar çağrısında bulunduğu ve alaycı bir şekilde “toprak hareketliliği” olarak adlandırılan bir şeydi.

Örtüşmeleri kesin ve açık ki Bill Gates - ve büyük sıfırlamanın arkasındaki diğer inanılmaz zengin bireyler - emperyalizmin zamana saygı duyulan mülksüzleştirici stratejilerini destekleyen eski moda bir sömürgeci; araştırma ve tohumların şirketlere transferini hızlandırmak veya fikri mülkiyet korsanlığını ve fikri mülkiyet yasaları ve tohum düzenlemeleri yoluyla oluşturulan tohum tekellerini kolaylaştırmak.

Hindistan gibi yerlerde – hala tarım temelli bir toplum – zaten (covid'den önce) ağır borçlu olan çiftçilerin toprakları daha sonra teknoloji devlerine, finansal kurumlara ve küresel tarım işletmelerine yüksek teknolojili, veri odaklı GM endüstriyel çamurlarını çıkarmak için teslim mi edilecek? Bu, WEF tarafından teşvik edilen "hiçbir şeye sahip olma, mutlu ol" mülayim cesur yeni dünyanın bir parçası mı?

Gıda üretimi, doğa ve hayata anlam ve ifade veren kültürel olarak yerleşik inançlar arasında tamamen kopmuş olan bağlantı ile, laboratuvar tabanlı gıda üzerinde var olan, devletten gelen gelire dayanan ve tatmin edici üretken çabalardan ve gerçek kendini gerçekleştirmekten yoksun olan bireysel insanla birlikte kalacağız.

Teknokratik karışıklık, kültürel çeşitliliği, anlamlı sosyal bağlantıları ve yüzyılların geleneksel bilgisinden yararlanan ve gıda güvenliğini güvence altına almak için giderek daha fazla geçerli yaklaşımlar olarak kabul edilen tarım ekosistemlerini zaten yok etmiş veya baltalamıştır (örneğin, Hindistan'da Gıda Güvenliği ve Geleneksel Bilgi'ye Güney Asya Araştırmaları Dergisi). Şu anda öngörülen devasa teknokratik dönüşüm, insanları tıpkı cansız teknolojik dronlar ve yapay zekanın teşvik edildiği gibi kontrol edilmesi ve izlenmesi gereken bir mal olarak görüyor.

Ancak endişelenmeyin-kitlesel işsizlik, devlet bağımlılığı, parça ve çip sağlık pasaportları, nakit sıkıntısı, kitlesel aşılama ve insanlıktan çıkarma gibi açık hapishanenizde mülksüz ve mutlu olacaksınız.

Colin Todhunter
Global Research
Çeviri: Zehra Bilgin
 
-------------------------------------------------------------------------------------

*Union Carbide Corporation, tamamen Dow Chemical Company'ye ait bir Amerikan kimya şirketidir.

Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar