IN_IR_RF_Flags.jpg
  • Anasayfa» 
  • Analiz»
  •  Rusya, İran ve Hindistan uluslararası ilişkilerde üçüncü bir etki kutbu oluşturuyor

Rusya, İran ve Hindistan uluslararası ilişkilerde üçüncü bir etki kutbu oluşturuyor

Bu projenin başarısı, dünyanın küresel sistemik geçişin mevcut iki-çok kutuplu ara aşamasını aşmada ilerleme kaydetmesine yardımcı olacak ve buna bağlı olarak diğer ülkelerin Yeni Soğuk Savaş'ta stratejik özerkliklerini güçlendirmeleri için daha fazla fırsat yaratacaktır.

23 Mayıs 2022 Pazartesi

İNTİZAR - Rusya Ulaştırma Bakanı Valery Savelyev, İran'ın bugünlerde Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (NSTC) aracılığıyla ülkesinin lojistiği için oynadığı hayati rolü fark etti. Ona göre, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonuna yanıt olarak ABD öncülüğündeki Batı'nın emsalsiz yaptırımları kendi ifadesiyle “ülkemizdeki tüm lojistiği fiilen bozdu ve yeni lojistik koridorlar aramak zorunda kalıyoruz.” Ülkesinin evvel emirde öncelik verdiği, İran üzerinden NSTC'ye, Hazar Denizi'ndeki üç limanın halihazırda İslam Cumhuriyeti ile ticaret kanalı olarak hizmet ettiğine dikkat çekerken, karadan bağlantı konusunda daha yapılacak çok iş olduğunu da kabul ediyor.

Rusya'nın özel harekâtının başlamasından kısa bir süre sonra İran'ın Rusya için çok daha önemli hale geleceği zaten tahmin edilmişti. Bunun nedeni, NSTC'nin Rusya'nın tarihsel olarak Hıristiyan medeniyetini, İran'ın İslam medeniyetini ve Hindistan'ın Hindu medeniyetini birbirine bağlayan medeniyetler arası bir entegrasyon koridoru olarak işlev görmesidir; Afrika ve Güneydoğu Asya'dakiler gibi bu yolla dolaylı olarak Rusya'ya bağlanabilecek diğerlerinden bahsetmiyorum bile. Bu, son aylarda Rusya için bu tür lojistik zorluklar yaratan, ABD önderliğindeki Batı'nın ekonomik ve finansal baskısından, özellikle de ilkeli tarafsızlık politikasını uygulamaya devam ederek Batı baskısına meydan okuyan Hindistan'a bağlandığı için, yeri doldurulamaz bir valf.

İran'ın NSTC'ye olan öncü katılımı olmadan, Rusya, kararlı müdahalesinin gelecekte Çin'e potansiyel olarak orantısız bağımlılığını evvelden önlenmiş olan vazgeçilmez Hint ortaklarından kopacaktır. Bu sonuç, dünyanın, Uluslararası İlişkilerin büyük ölçüde Amerikan ve Çin süper güçleri arasındaki rekabet tarafından şekillendirildiği görülen çok kutupluluğa küresel sistemik geçişin mevcut iki kutuplu ara aşamasını geçmede ilerleme kaydetmesine yardımcı oldu. Rusya, İran ve Hindistan arasındaki büyük stratejik yakınlaşmanın temsil ettiği üçüncü bir etki kutbundan söz etmek artık giderek daha mümkün hale geliyor.

Bu, Amerikan ve/veya Çin süper güçlerinin, kendilerini ulus devlet değil de uygarlık devleti olarak tanımlayan bahse konu devletlerin niyetlerini yanlış anlamalarını önlemek için diplomatları tarafından resmi olarak kabul edilmiyor, ancak üçü de gayri resmi olarak yeni bir Bağlantısızlar Hareketi (“Neo-NAM”) oluşturmaya çalışıyor. "Uluslararası İlişkiler"i mevcut iki kutuplu ara merhalesini aşmak ve kaçınılmaz olarak karmaşık çok kutupluluğun ortaya çıkmasını kolaylaştırmasını bekledikleri bir "üç kutupluluk" sistemine doğru ilerletmek için yaratmayı umdukları üçüncü etki kutbunda eşit ağırlık merkezleri olarak hizmet etmeyi umuyorlar. Bunu yapmanın ardındaki amaç, Yeni Soğuk Savaş içindeki stratejik özerkliklerini iki süper güç karşısında en üst düzeye çıkarmaktır.

Planlarının başarılı olmasının uluslararası sonuçları kelimenin tam anlamıyla oyun değiştirici olacaktır, bu da onları durdurmak için çabaların neden aktif olarak devam ettiğini açıklamaktadır. Bunlar, Associated Press'in ABD önderliğindeki Batı Ana Akım Medyası'nın (MSM) Rusya-İran Stratejik Ortaklığı'na karşı bilgi savaşı kampanyasına önderlik etmesi biçimini alırken, diğer yayın organları Rusya-Hindistan Stratejik Ortaklığı'na karşı tamamlayıcı bir kampanya yürütüyor. Her ikisi de başarısız oldu, çünkü liderlikleri, stratejistlerinin muhtemelen sabırlı kaldıkları sürece sonunda her şeye değeceğine dair güvence vermelerinin ardından önemli baskılara rağmen rotada kalmak için ortak çok kutuplu muhafazakar-egemenlikçi (MCS) dünya görüşlerinden ilham alıyorlar.

Bu, büyük stratejisini yeniden ayarlama sürecinde olan Pakistanlı komşularının ve hükümetteki skandal değişikliğinin ardından küresel sistemik geçişte öngörülen rolün aksine duruyor. Yeni yetkililerinin ABD'ye yönelik coşkulu açılımlarına paralel olarak Rusya'ya gönderdikleri karışık sinyaller, daha önce eski Başbakan İmran Han tarafından benimsenen MCS dünya görüşünün yavaş yavaş Batı dostu tek kutuplu liberal-küreselci (ULG) ile değiştirildiğini çok güçlü bir şekilde göstermektedir. Bu, Güney Asya'daki çok kutuplu süreçleri karmaşıklaştırıyor ve en kötü senaryoda Pakistan'ı onlardan izole etme riski taşıyor.

Bununla birlikte, Pakistan, ABD ile tam ve son derece hızlı bir yakınlaşmaya girse bile, NSTC'ye müdahale etme niyetinde değildir. Bu gözlem, Rusya, İran ve Hindistan arasındaki büyük stratejik yakınlaşmanın devam edeceği ve son ikisinin Batı baskısının valfleri ve Çin'e potansiyel olarak orantısız herhangi bir bağımlılığı önleyici olarak önlemek için güvenilir alternatifler olarak Moskova için her zamankinden daha önemli hale gelmesiyle devam edeceği anlamına geliyor. Pakistan'ın, Moskova'nın Tahran ve Yeni Delhi'ye artan bağımlılığını dengelemeye de hizmet ederek Rusya'nın Büyük Avrasya Ortaklığında (GEP) tamamlayıcı bir rol oynaması gerekiyordu, ancak bu, son olayların ışığında olası görünmüyor.

Umut ettikleri stratejik ortaklığın temelini atması öngörülen enerji cephesinde ilişkilerin pratikte dondurulmasıyla birlikte, Rusya'nın, bu sorunlar acilen çözülmedikçe, Pakistan'ı "Ümmet Pivot"u için İran'ın hızla dönüştüğünden daha önemli görmesi pek mümkün değil. Büyük olasılıkla, muhtemelen olmayacaklar ve bu kasvetli tahmin, Pakistan'ın yeni yetkililerinin, yeni dış politika öncelikleri olan ABD ile ilişkileri iyileştirme konusundaki görüşmelerin devam etmesi karşılığında Rusya ile yakınlaşmalarının hızını yavaşlatmayı "kabul edilebilir tek taraflı bir taviz" olarak gördükleri eğitimli varsayımdan kaynaklanmaktadır.

Yakın zamanda ilişkilerini düzeltmede bebek adımları görülmüş olsa da, yeni Dışişleri Bakanı Butto'nun bir BM etkinliğine katılmak ve Blinken ile bire bir görüşmek için Amerika'ya yaptığı açılış gezisi sırasında Associated Press ile yaptığı röportaj, İslamabad'ın enerji müzakerelerini sürdürme konusundaki ilgisine şüphe uyandırdı. Rusya ile. Habere göre, “Blinken ile yaptığı görüşmelerde özellikle tarım, bilgi teknolojisi ve enerjide ticareti artırmaya odaklandığını” açıkladı. Bu, Amerika'nın, Rusya'nın Pakistan'a %30 indirimli yiyecek ve yakıt sağlaması için yaptığı rapor edilen anlaşmayı "kazaya sokmaya" çalıştığını, hatta belki de bağları geliştirmek için "gerekli bir maliyet" olarak - eğer varsa - daha az indirim teklif ettiğini gösteriyor. 

Pakistan'ın Rusya ile enerji görüşmelerine devam etmemeye karar vermesinin tahmin edilebilir sonucu, İran ve Hindistan'ın Rusya'nın büyük stratejisi için öneminin, Moskova'nın önceden kesin olarak kabul ettiği Pakistan dengeleme faktörü tarafından kontrol altında tutulmadan büyümeye devam etmesidir. Neo-NAM yoluyla küresel sistemik geçişte ortak MCS çıkarlarını baltalama riskini doğuracağından, her nasılsa yapmaya isteksiz oldukları Batı baskısından vanalar olarak rollerini politize etmedikçe bu bir sorun olmayacak. Bununla birlikte, Pakistan'ın bu paradigmadaki dengeleyici etkisinin pratikte kaldırılmasının Rusya'nın İran ve Hindistan'a olan bağımlılığını artırdığını belirtmek yine de önemlidir.

Rusya-Pakistan ilişkilerinin Moskova'nın umduğu gibi stratejik hale gelmesi ve dolayısıyla öngörülen Neo-NAM'ın dengelenmesine yardımcı olması olsun ya da olmasın, Rusya'nın İran ve Hindistan ile bir araya getirdiği eksenin, bu üçü birlikte Uluslararası İlişkilerde üçüncü bir etki kutbunun yaratılması için çaba sarf ederken güçlenmeye devam edeceğine dair çok az şüphe var. Bu projenin başarısı, dünyanın küresel sistemik geçişin mevcut iki kutuplu ara aşamasını geçmede ilerleme kaydetmesine yardımcı olacak ve buna bağlı olarak diğer ülkelerin Yeni Soğuk Savaş'ta stratejik özerkliklerini güçlendirmeleri için daha fazla fırsat yaratacaktır.

Andrew Korybko
Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar