3874c3ec-1534-4bef-950b-c84fe7248a13.png

Filistin'in kurtuluşu dünyanın kurtuluşudur

Tarihle bir randevumuz var ve bugün XXI. yüzyılda Filistin'in “İsrail” denen sömürge boyunduruğuna ve anakronizme karşı kurtuluşudur. Filistin'in kurtuluşu, yani sömürgeci “İsrail” rejiminin sonu, ister emperyalizm yanlısı Arap diktatörlükleri, isterse anti-emperyalist Arap diktatörlükleri olsun, Arap diktatörlüklerinin çöküşüdür.

13 Temmuz 2022 Çarşamba

İNTİZAR - Belki de açlığın bitmesi dünyanın kurtuluşudur. Özgürlük haysiyet ve adalettir, açlığın adaletsizliği ile kurtuluş olmaz, açlık vahşet ve köleliktir... Açlığın sona ermesi evrensel insan muhayyilesinde ihtimal dahilinde değildir... Bu karşılığı olmayan boş hatta tuhaf bir durumdur. Dünyada açlığın sona erdiğine ilişkin, sadaka ve hayırseverlikle meshedilmiş ateist bir itiraf söz konusudur.

Siyonizm, Avrupa merkezli bir faşist harekettir ve bugün emperyal insanlık dışılığın motorudur ve faşizmin normalleşmesidir. Siyonizm, despotik üst gücüyle, barışın dokunulmaz taşıyıcısı olarak dünyayı alaya almaya ve boyun eğdirmeye izin veren insanlığın düşmanıdır.

Siyonizm rakipler arasında faaliyet gösterir, yani Amerikan Siyonizmi vardır ve Rus Siyonizmi vardır ve Çin Siyonizmi vardır. Faşizmin doğasında Siyonizm olduğu gibi, sol kanatta da faaliyet gösteren Siyonizm vardır. İslamo-faşist Siyonizm'in yanı sıra Nazi Hıristiyan Siyonizmi de var ve aynı zamanda ünlü sanat, akademi ve entelektüellik tapınağında faaliyet gösteriyor: birçok durumda bilimsel ve teknolojik yağmada, her zaman finansal, ticari ve medya mafyasında. Hipergerçekçi gücü gerçeküstü görünüyor.  

Siyonizm, onlarca yıldır Afrika ve Latin Amerika halklarının doğal kaynaklarının yağmalanması için kanlarının korkunç bir şekilde dökülmesinde Batı'nın en büyük sözcülerinden biri olmuştur.

1948'de Avro-Siyonist hareket, Filistin'e “İsrail” adı verilen bir sömürge rejimi dayatmayı başardı. Yerli Sami Filistin halkına karşı etnik temizlik temelinde dayatıldı. Yaralı Arap dünyası protesto etti ve uluslararası Siyonist güç, Arap vahşileri, anti-Semitik Müslümanlar olduklarını söyleyerek barbarlığını gizlemeyi başardı... Siyonizm kusursuz suçtur, kurban suçludur. Batılı benmerkezci oburluk yaratıcı ve açıklayıcı cehaletinde boşalır: Aşk diyarını buldular, yerli Sami Filistin halkını katleden sömürgeci “İsrail” rejimine övgü olarak Edith Piaf şarkısını söylediler.

Not

1948'de Filistin'de dayatılan "İsrail" klasik bir sömürgecilik, sömürgeci bir anakronizmdir ve klasik sömürgecilikle paralelliği, bir ülkeden değil, bir ulus-devlet yaratmaya çalışan bir Avrupa hareketinden (Siyonizm) gelmesidir. Bu durumda, Yahudi dini doktrinini (Semitik miras) kullanırlar, tarihi tahrif ederler, bunun ata topraklarına (Hint-Avrupalılar, Sami olmayan Yahudiler) “dönüş” ile ilgili olduğunu iddia ederler. İşte bu yüzden sadece halkın topraklarını sömürgeleştirmekle kalmayıp aynı zamanda yerli halkların tarihini çaldığı, sahiplendiği bir sömürgecilikle karşı karşıyayız ve bunun nedeni bir ülkeden gelen bir sömürgecilik değil, ülke olmayı amaçlayan bir hareket olmasıdır. Bu nedenle yerli halkın tarihini alır. “İsrailliler” “İsrailliler” değildir. Yerli Filistin tarihini, mutfak ve kültürel ifadesini gasp etmenin bu sömürgeci özelliği, Filistin halkının imha denkleminin bir parçasıdır. Yerli Filistinliler sadece anavatanlarından kovulmakla kalmıyor, düşman onları tarihten kovmak istiyor.

Notun sonu

Bugün, tiranlıkların, yeni-sömürgeci Arap monarşilerinin, kendi iktidarlarını sürdürmek için, İslam'ın tahrif edilmesine, okul eğitimine, büyük uluslararası İslami forumlara, bu sömürgeciliği İslami bir ilke olarak sunmak için nasıl muazzam miktarda para yatırdıklarını görmek endişe vericidir. Bu konuda dikkatli olun.

Filistin'in kurtuluşu, yani sömürgeci “İsrail” rejiminin sonu, ister emperyalizm yanlısı Arap diktatörlükleri, isterse anti-emperyalist Arap diktatörlükleri olsun, Arap diktatörlüklerinin çöküşüdür.

ABD'nin Irak'ı acımasız emperyal işgalinin arkasında, Nil'den Fırat'a sömürgeci yayılmacı proje olan “Büyük İsrail”in bir parçası olarak Siyonist Lobi aracılığıyla “İsrail”in sömürge rejimi vardı.

Bugün sömürgeci “İsrail” rejimi en az 400 atom bombasına sahip.

Filistinli bir seçkinin boyun eğdiği ve silahlı mücadeleyi terk etmeye zorlandığı küçük düşürücü Oslo Anlaşmaları. Silahlı mücadeleyi terk ederek, Filistin tasavvurunun çoğu kaybedildi, artık Fidai'den bahsetmiyoruz. Eskiden "İsrail'e karşı olmak Yahudilere karşı olmak değildir" deniyordu. Şimdi deniyor: “İsrail”i eleştirmek, “İsrail”e karşı olmak değildir. Farkında olmadan Siyonist oluyoruz. Bu sömürgeciliğin varlığına inanmak suç teşkil edecek derecede saflıktır.

Eski Filistin liderleri, halihazırda var olan barışçıl mücadele için silahlı mücadeleden vazgeçtiler, ancak Batı baskısı özgürce ifade etmemize veya Filistin Davasının özünü ifade etmemize izin vermediği için barışçıl bir mücadele de sağlanamadı. Akıllı, stratejik, nesnel, kurnaz, taktiksel olmamız gerektiği bahanesiyle kendi sözlüğümüzü konumlandırmadık. Filistinliler dünyada daha görünür hale gelse de bu, Siyonizmin Filistin halkını yok etmek için etnik temizliğini ilerletmesine engel olmadı.

Evet, savaş kötüdür, ancak pasifizm, bazı durumlarda küçük burjuva hümanizmi, demagojik ve diğer dürüst durumlarda, günümüzün en güçlü faşizmine karşı savaşmak için yeterli olmadığını kanıtladı; aksine ilerlemesini kolaylaştırmıştır. Siyonizm, BM dahil dünyanın büyük kurumlarının yaptığı tüm büyük suçlamalarla alay ediyor. Provokasyon tarihi yerine tarihi normal düşünüyoruz.

Direnmenin yolunun ne olduğunu dayatmaya kimsenin hakkı yoktur, barışçıl ya da silahlı mücadele her ikisi de geçerlidir. Bir diğer unsur da İsrail sömürgeciliğini Barış için bir alternatif olarak kabul etmemizi bize dayatmaktır. Bu bir tuzak. Diasporanın yerli bir Filistinlisi olarak sömürgeci despotizmi tanımıyorum. Çözüm Filistin bağımsızlığıdır. Hiçbir sözde İsrailliyi kovmayın, orada doğdular, orası onların toprağı, yani Filistin.

İsrail sömürgeciliği Filistin ile sınırlı değil, Arap-Fars ve Kürtlerin yaşadığı topraklarla da ilgili.

Filistin halkının sonu, dünyanın geri kalan halklarına karşı bir saldırı olan faşist müstehcenliğin zaferi olacaktır. Dünya halkları daha zayıf olacak. 

Tarihle bir rendevumuz var ve bu, bugün XXI. yüzyılda Filistin'in “İsrail” denen sömürge boyunduruğuna ve anakronizme karşı kurtuluşudur. İnsanlığa borcumuz var ve bu, sömürgeciliği çağdaş tarihimizden söküp atmak ve zamanımızın en güçlü faşizminin kökünü kazımaktır. Bunu söylemek kulağa hoş geliyor, meydan okuma çok büyük, stratejik olmamız gerektiği bahanesiyle otosansürü durdurmalıyız. Dünyayı Filistin davası ve Siyonizm'in insanlık için oluşturduğu tehlike konusunda eğiterek masayı tekmelemeliyiz. Derin bir kararlılık ve sebat gerektiren şey, Filistinli olmanın güzelliğidir. Diasporamızdan hayatlarımızı mahvetmemiz için gelecekler ama Filistin'i kurtarmak dünyanın kurtuluşudur. Daha onurlu ve asil bir dünya zorunludur.

Susana Halil
Al Mayadeen
Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar