82515-cats.jpg
  • Anasayfa» 
  • Analiz»
  •  Küresel sistemik geçişteki başat rolü, İran'ı hibrit savaşta birincil hedef yapıyor

Küresel sistemik geçişteki başat rolü, İran'ı hibrit savaşta birincil hedef yapıyor

Basitçe söylemek gerekirse, İran, küresel sistemik çok kutupluluğa geçişte beklenmedik bir şekilde önemli bir rol oynamaya başladı, bu nedenle, zorunlu başörtüsü politikasına bağlı son olay, başka bir olay için tetikleyici olay olarak kullanılıyor.

28 Eylül 2022 Çarşamba

İNTİZAR - ABD liderliğindeki Batı'nın Altın Milyar'ı* (gelişmiş ülkeleri nüfusu), yeni bir Hibrit Savaş turunu haklı çıkarmak için zorunlu başörtüsü politikasıyla bağlantılı son malum olayla ilgili yerel ve uluslararası algıları kullanarak İran'a karşı en son "Renkli Devrim" girişimini açıkça destekliyor. Kasım 2019'da İran'ın Genç Gazeteciler Kulübü'ne ayrıntılı olarak açıkladığım gibi, "ABD destekli hibrit savaş, kendi kendini idame ettiren bir istikrarsızlaştırma döngüsünü katalize etmek için toplum içinde önceden var olan fay hatlarını şiddetlendirerek ülkenizi istikrarsızlaştırmayı amaçlıyor".

Bu nedenle, gözlemcilerin bu son huzursuzluğa katılanlardan bazılarının perspektifinden meşru şikayetleri eşzamanlı olarak tanımaları ve aynı zamanda hedeflenen mevzuatta reform yapmak için kullandıkları araçların ülkelerinin nesnel çıkarlarına aykırı olduğu sonucuna varmaları mümkündür. Bu, katılımcıların büyük çoğunluğunu yabancı güçlerin “faydalı aptalları”, diğerleri ise iyi niyetli “etki ajanları” yapıyor. Birkaçı da kesinlikle düşman istihbarat teşkilatlarının maaş bordrosunda. Bu haliyle, ortaya çıkan sosyo-politik dinamikler hem organik hem de imal edilmiştir.

İran'ı sarsan son istikrarsızlık, Şubat ayı sonlarında patlak veren Ukrayna Çatışması'nın ABD tarafından kışkırtılan son aşamasının bir sonucu olarak hızlanan bu karmaşık süreçlerin birleşmesinin ardından küresel sistemik çok kutupluluğa geçişte önemli bir anda geliyor. O zamandan beri İslam Cumhuriyeti, Kuzey–Güney Ulaştırma Koridorunun (NSTC) ortak canlanmasıyla, partneri olan Çin'e potansiyel olarak orantısız bağımlılığını ön alıcı olarak önleme konusundaki büyük stratejik ihtiyacından kaynaklanan Hindistan'ın Rusya için Batı baskısından vazgeçilemez valfinin bir parçası olarak işlev görmeye başladı.

Aslında, bu üçü, iki kutuplu dünya düzeni olarak tanımlanabilecek şeyde gayri resmi olarak üçüncü bir etki kutbu oluşturmak için aktif olarak birlikte çalışıyor. Bu paradigma, uluslararası sistem üzerinde en fazla etkiye sahip olan Amerikan ve Çin süper güçlerine atıfta bulunur ve onu, hemen hemen hiçbir etkiye sahip olmayan nispeten orta ve daha küçük boyutlu devletler olan bu üçü gibi Büyük Güçler izler. Her üç seviyenin de, kendi saflarındaki ve ötesindeki devletlerle değişen derecelerde işbirliğine girmesi ve bunun sonunda karmaşık çok kutupluluğa (“çokluluk”) yol açması bekleniyor.

Ancak bundan önce Rusya, Hindistan ve İran'dan oluşan bu yükselen Troyka, sürmekte olan küresel sistemik geçişin son aşamasını kolaylaştırmak için Avrasya'da bir üç kutupluluk biçimine öncülük etmeyi öngörmektedir. Rusya ve Hindistan, karşılıklı ekonomik potansiyellerini büyük ölçüde sınırlayan bariz coğrafi nedenlerden dolayı bunu kendi başlarına yapamazlar, bu nedenle her ikisinin de bu amaçla İran'a güvenmeleri gerekir. ABD'nin büyük stratejik perspektifinden, bu nedenle, Rusya'yı “izole etmek”, Hindistan'ı tekrar kontrol altına almak ve böylece azalan hegemonyasını korumak için İran'ı bu üçlü çok kutuplu eksenden çıkarmak kesinlikle zorunludur.

Rusya, bu mega projenin İran'daki Suriye tarzı hibrit Savaş döngüsü nedeniyle sürdürülemez hale getirilmesi durumunda, NSTC aracılığıyla alternatif basınç valfi olarak hizmet etmesi için Hindistan'a güvenemezse, çaresizlikten Çin ile orantısız anlaşmaları kabul etmeye mecbur kalacaktır. Bu arada Hindistan, liderliğinin İran destekli jeo-ekonomik bağlantı olmadan yaratmayı öngördüğü üçüncü etki kutbunun çekirdeklerinden biri olarak işlev görmesi için Rusya'ya güvenemezdi. Bu nedenle İran'ın istikrarı, tamamlayıcı büyük stratejilerinin merkezinde yer alıyor.

Buna göre Rusya, bu en kötü senaryoda Çin'in “küçük ortağı” olacak ve bu durum, Halk Cumhuriyeti'nin Rus kaynaklarına sınırsız erişim yoluyla süper güç olarak yükselişini turboşarj ederek yarattığı algılanan tehdide karşı korunmak için Hindistan'a ABD'nin “küçük ortağı” olması için büyük baskı uygulayacaktı. Bu sonuç, bu iki Büyük Gücün hem büyük stratejik çıkarlarına hem de İranlı ortaklarına karşı çalışan küresel sistemsel çoğulluğa (çokluluğa) geçişin mevcut iki kutuplu aracı aşamasını süresiz olarak sürdürecektir.

Altın Milyar, İran'daki en son Renkli Devrim girişiminin hedefinin istikrarına maksimum zarar vermesini sağlamak için elinden gelenin en iyisini yaptığı, bunların hepsinin NSTC'yi sürdürülemez hale getirme ve böylece ortaya çıkan bu çok kutuplu Troyka'yı emekleme döneminde boğma görüşüyle bu amaç doğrultusunda bu hedefi akılda tutuyor. Basitçe söylemek gerekirse, İran, bu analizde açıklanan araçlarla küresel sistemik çok kutupluluğa geçişte beklenmedik bir şekilde çok önemli bir rol oynamaya başladı, bu nedenle zorunlu başörtüsü politikasıyla bağlantılı son olay, başka bir Melez Savaş turu için tetikleyici olay olarak kullanılıyor.

Andrew Korybko
One World
 
---------------------------------------------------------------------------------
* Seçkinlerin servet biriktirmek ve sıradan insanların hayatlarını mahvetmek için ipleri eline aldığı iddiasındaki bir komplo teorisidir. Rusça konuşulan dünyada popülerdir. (İntizar)
Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar