4955427b-d8e4-4527-8506-c5366ddfb430.jpg
  • Anasayfa» 
  • Analiz»
  •  Yemen'in Filistin ile dayanışması onu Direniş Ekseni'nde kilit bir oyuncu haline getiriyor

Yemen'in Filistin ile dayanışması onu Direniş Ekseni'nde kilit bir oyuncu haline getiriyor

Yemen, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ndeki ezilen halklarla dayanışma amacıyla Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere düzenlenen bir dizi cesur saldırının ardından Direniş Ekseni'nde kilit bir oyuncu olarak ortaya çıktı.

25 Aralık 2023 Pazartesi
İNTİZAR - Yemen, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ndeki ezilen halklarla dayanışma amacıyla Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere düzenlenen bir dizi cesur saldırının ardından Direniş Ekseni'nde kilit bir oyuncu olarak ortaya çıktı.
 
Bahse konu bu Arap ülkesi, İsrail rejimi en kötü insani krizin yaşandığı kıyı bölgesine yönelik saldırganlığına ve ablukasına son verene kadar bu eylemlerin devam edeceğini açıkça ortaya koydu.
 
Ensarullah direniş hareketinin üst düzey bir üyesi yakın zamanda verdiği bir röportajda Yemen'in "ABD, İsrail ya da diğer Batılı ülkelerden gelen tehditler ne olursa olsun Filistin davasından vazgeçmeyeceğini" söyledi ve Yemen ordusuna yönelik tehditleri reddetti.
 
Yemen Savunma Bakanı Tümgeneral Muhammed el-Atifi bir adım daha ileri giderek ABD liderliğindeki ittifakın Yemen'in toprak bütünlüğüne karşı herhangi bir eylemde bulunması halinde Kızıldeniz'i "mezarlığa" çevirecekleri uyarısında bulundu.
 
Elifi'nin açıklaması, ABD'nin Kızıldeniz'de on üyeli bir ittifak kurduğunu duyurmasının ardından geldi ki bu planın uygulanmasındaki gecikme nedeniyle şimdiden büyük bir başarısızlık olduğu kanıtlandı.
 
Yemen, İsrail'in Gazze'ye yönelik son soykırım saldırısının başlangıcından bu yana Filistin'e verdiği desteği sürdürmektedir. İsrail bağlantılı gemilerin hedef alınmasına yönelik yukarıda bahsi geçen eylemlere ek olarak, Yemen ordusu Siyonist yapıya yönelik bir dizi füze saldırısı da gerçekleştirdi.
 
Stratejik açıdan bakıldığında bu eylemler önemli bir etki yaratmaktadır. İki ticari gemiye insansız hava aracı ve balistik füze saldırısının ardından 15 Aralık'tan bu yana, küresel konteyner taşımacılığı kapasitesinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturan dünyanın en büyük dört nakliye şirketi, Kızıldeniz'in güney ucundaki dar geçit olan Bab al-Mandeb üzerinden yaptıkları seferleri askıya aldı.
 
Söylemsel bir perspektiften bakıldığında Yemen'in desteği, Ensarullah direniş hareketinin merkezi sloganı olan "İsrail'e Ölüm" sloganında da görüldüğü üzere uzun süredir devam eden bir gelenekle uyumludur.
 
Bu ifade, Farsça'da "Amerika'ya Ölüm" olarak çevrilen "Marg bar Amrika" ifadesiyle benzer bir işlev görmektedir. Her iki ifade de Batı karşıtı bir söylem içinde siyasi göstergeler olarak hizmet etmekte ve bölgedeki siyasi iktidarın temellerini dönüştürmeyi amaçlamaktadır.
 
Bu ifadeler esasen İsrail rejimi ve Amerika Birleşik Devletleri göstergeleri tarafından temsil edilen ırkçı ve sömürgeci bir ideolojiyi kınayan siyasi tezahürlerdir.
 
Yemen'de Filistin'e destek 1960'lardan beri süreklilik arz etmektedir. Ancak 2014 yılında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Ensarullah hareketine karşı başlattığı ortak operasyonla birlikte Yemen'in siyasi ortamında Filistin'e verilen desteğin dinamiklerini ortaya çıkaran önemli bir değişim yaşandı.
 
Bir yandan Körfez monarşileri tarafından desteklenen gruplar Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi ile yakın ilişkilerini sürdürürken, Ensarullah direniş hareketi başta Hamas ve İslami Cihad olmak üzere Filistinli direniş gruplarını açık ve net bir şekilde desteklemeyi tercih etti.
 
Siyasi açıdan bu bölünme, Filistin meselesine ilişkin bölgedeki mevcut iki tutumu yansıtmaktadır.
 
Bir tarafta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler hem ABD hem de Siyonist varlıkla yakın bir pozisyonda duruyor. Ağustos 2020'de BAE, rejimle ilişkilerin "normalleşmesi" anlamına gelen sözde "İbrahim Anlaşmalarını" onayladı.
 
Suudi Arabistan henüz İsrail ile ilişkilerini "normalleştirmemiş" olsa da, Batı yanlısı eğilimi ve Direniş Ekseni karşıtı duruşu Filistin davasına ve sömürge karşıtı özlemlerine ihanet olarak yorumlanabilir.
 
Öte yandan Ensarullah direniş hareketi bölgeyi dekolonizasyon perspektifinden yorumlamakta ve Batı paradigmasının varlığının istikrarsızlık ve baskı kaynağı olduğunu vurgulamaktadır.
 
Filistin örneğinde olduğu gibi Yemen örneğinde de bu baskı Batı desteğiyle soykırım olarak karşımıza çıkıyor. Daha politik bir ifadeyle, Müslüman dünyanın geri kalanında olduğu gibi Yemen'de de Batı söylemi tarafından üretilen epistemik bir baskı olduğu söylenebilir.
 
Ayrıca, yıkım, ölüm ve ölümden daha kötü yaşam koşulları şeklinde ontik (varlıksal) maddi baskı vardır. Her iki baskı biçiminin de birbiriyle bağlantılı olduğu ve epistemik baskının maddi baskıyı kolaylaştırdığı açıktır.
 
Bu yaklaşım, ABD'nin Yemen'i İsrail'e yönelik deniz ablukasını kaldırmaya zorlamaya yönelik mevcut girişimlerinin, Yemen'in siyasi ve hatta duygusal motivasyonlarını tamamen göz ardı ettiğini anlamamızı sağlar: ablukaya ablukayla karşılık veriyorlar.
 
Yemen, ablukanın kaldırılmasını, Yemen halkının çok yakından tanıdığı ve süregelen bir vahşet durumu olan Gazze'ye yönelik acımasız kuşatmanın sona ermesi şartına bağlamıştır.
 
Bazı analistlerin yaptığı gibi, Yemen'in tepkisinin sözde "İran'ın vekili" rolünden kaynaklandığını ima etmek, bölgeyi adalet (İslami gramerde akl) ile gayrimeşru bir sistemin yaratılması (batıl) arasındaki bir mücadele olarak algılayan bir söylemde Filistin'in merkeziliğini anlamakta başarısız olur.
 
Dahası, Yemen'in rolünü "İran'ın vekili" olmaya indirgemek, Arap ülkesi ile Direniş Ekseni içindeki diğer grup ve devletler arasındaki söylemsel yakınlıkları göz ardı etmektedir.
 
Bu tür bir analizin tek faydası, bölgeye Batılı bir bakış açısı empoze etmek ve Müslüman dünyasına ve özerkliğine hiçbir şekilde fayda sağlamayan dostlar ve düşmanlar arasında bir ayrım dayatmaktır.
 
Başka bir deyişle, Yemen'i ya da Ensarullah'ı bir "İran vekiline" indirgemek sadece Filistin'deki Siyonist sömürgeci işgalden sorumlu olan hatalı Batı söylemine yardımcı olur.
 
Hem İranlı hem de Yemenli yetkililerin defalarca dile getirdiği üzere, Kızıldeniz'deki son gelişmeler bizzat Yemen ordusu tarafından planlanmakta ve yürütülmektedir.
 
Yemen'in özellikle Filistin'le dayanışması ve Direniş Ekseni'nin temelini oluşturan Ümmet dayanışması, "dayanışmanın bağlılık ve emeğin yanı sıra aynı duygulara sahip olmasak, aynı hayatları yaşamasak ya da aynı bedenlere sahip olmasak da ortak bir zemini paylaştığımızı kabul etmeyi içerdiğini" savunan akademisyen Sara Ahmed'e atıfta bulunularak açıklanabilir.
 
Bu ortak zemin, adil olan ile olmayan, insani olan ile insanlıktan çıkaran pratikler arasındaki sınırları tanımlayan bir söylem olarak işleyen siyasi alana atıfta bulunur.
 
Xavier Villar
Press TV
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
Xavier Villar, İslam Çalışmaları alanında doktora derecesine sahip ve İspanya'da yaşayan bir araştırmacıdır.

 

Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar