00a65ce1-fdf0-4e0f-b0dc-8aade212d626.jpg
  • Anasayfa» 
  • Analiz»
  •  Amerikan etkisinden arındırılmış Batı Asya: 7 Ekim olayları bölgenin yeni yüzünü nasıl şekillendirdi?

Amerikan etkisinden arındırılmış Batı Asya: 7 Ekim olayları bölgenin yeni yüzünü nasıl şekillendirdi?

El-Aksa Fırtınası Operasyonu (El-Aksa Tufanı olarak da bilinir) Filistin'deki yeni denklemi sağlamlaştırmaktan daha fazlasını yapmıştır. Bu operasyon çok kutuplu bir dünyada bölgenin yeni yüzünün şekillenmesine aktif olarak katkıda bulunuyor. El Aksa Fırtınası Operasyonu, ABD'nin Batı Asya'da azalan etkisinin sembolüdür.

31 Aralık 2023 Pazar
İNTİZAR - Şu anda İsrail rejimine karşı direnişte yer alan Direniş Ekseni içindeki her bir direniş grubu, geleneksel olarak ABD'nin bölgedeki çıkarlarını destekleyen ve onlara üstünlük sağlayan statükoda bir değişikliğe hazırlanmaktadır.
 
Direniş Ekseni, İsrail varlığının ABD adına savaşan askeri bir ileri karakol olarak işlevsel rolünü uzun zamandır farkında ve çevredeki devletlerin siyasi ve ekonomik çıkarlarına uygun hale gelmesini sağlamak için disiplin sopası olarak hareket etmektedir.
 
Bu bağlam genellikle göz ardı edilir, ancak Eksen'in birincil hedefini şekillendiren şeydir, bu da bölgenin güvenliğinin kendi halkına ait olmasını ve ABD hegemonyasından kurtulmasını sağlamaktır.
 
Bu ise, yaşam kaynağı ABD emperyalizmi olan ve ona bağımlı olan Siyonist işgalin parçalanmasını ve ortadan kaldırılmasını gerektirecektir.
 
Bu durum, bölgeyi tam bir ABD hegemonyasını kabul etmek ya da siyasi ve ekonomik açlıkla yüzleşmek arasında bir seçime zorlamıştır. Dolayısıyla ABD etkisinin sona erdiğini görmek, Direniş Ekseni'ndeki her bir direniş grubunun şu ya da bu şekilde ulusal çıkarına olacaktır.
 
Lübnan Direnişi
 
Lübnan Hizbullah direniş hareketi, sınırlarındaki gayrimeşru varlığın mevcudiyetiyle ülkede ve bölgede tam güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığının bilincindedir.
 
Bunun nedeni, Lübnan direnişinin 1980'lerde, 2000'de ve 2006'da Lübnan'ın zaferi sırasında kanıtladığı gibi kendisini Siyonist varlığa karşı koruyamaması değil, Siyonist varlığın topraklarına şiddet getirme girişimlerine karşı uyanık kalması gerektiğidir; her ne kadar Siyonist varlığın tehditleri direnişin bunları engelleme kapasitesine kıyasla içi boş olsa da.
 
Lübnan'daki direniş, bu tür tehditlere karşı koymaya hazır bir şekilde sürekli hazırlık halindedir, zira Lübnan'ın yeniden işgal edilmesini engelleyen tek faktör, bunun Siyonist varlık için maliyetli bir çaba olduğunu kanıtlamış olan silahlı direniştir.
 
Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah da 3 Kasım'da uzun zamandır beklenen konuşmasında, Gazze direnişinin düşmesi halinde sıranın Lübnan'a geleceğini söyleyerek, Siyonist varlıkla savaşmanın ve Gazze'yi korumanın Lübnan'ın ulusal çıkarına olduğunu ifade etti.
 
Çünkü Siyonizm'in özünde yayılmacı bir mantık yatmaktadır. "Nil'den Fırat'a" sloganı, vaat ettikleri 'hayali' Kitabı Mukaddes toprakları olarak tanımladıkları toprakları da kapsayacak şekilde topraklarını genişletmeyi amaçlayan Büyük İsrail planına bir selamdır - bu Mısır ve Irak arasındaki tüm bölgeyi tehdit altına sokacaktır.
 
Eğer caydırılmazsa, Siyonist varlık açıkça mümkün olduğunca çok toprağı işgal etme tehdidinde bulundu.
 
Ancak bu çatışmada açıkça ortaya çıkan şey, direnişin Siyonist varlığı bağımsız bir tehdit olarak bile görmediği, sadece ABD'nin kendisine verdiği siyasi, mali ve askeri güç sayesinde güç bulduğu için ABD gücünün bir uzantısı olarak gördüğüdür.
 
Bu durum Nasrallah'ın konuşmasında bir kez daha vurgulanmış ve Siyonist varlığa doğru düzgün bir hitapta bile bulunulmamıştır. Nasrallah konuşmasının büyük bir bölümünü doğrudan Siyonist varlığın ABD'li destekçisine yönelik koşullarını ortaya koymaya ayırdı:
"Akdeniz'deki gemileriniz bizi korkutmuyor. Onlar için de hazırlıklarımızı yaptık. Donanma gemileriniz bedelini ödeyecek. Lübnan, Irak ve Afganistan'daki yenilgilerinizi hatırlayın. Afganistan'dan aşağılayıcı çıkışınızı hatırlayın." - Seyyid Hasan Nasrallah
 
ABD son yıllarda çok sayıda küçük düşürücü yenilgiyle karşı karşıya kaldı. Bu nedenle Filistinlilerin zaferiyle işgal varlığının sona ermesini kolaylaştırmak, bu sürecin devamının sembolüdür; çünkü Nasrallah'a göre ABD'nin bölgedeki hakimiyetinin sona ermesi, yıllardır oluşmakta olan gerçek güç dengesi değişiminin bir tezahürüdür.
 
İşgalci Siyonist varlığın çıkarlarını korumadaki başarısızlığı göz önüne alındığında ABD'nin bölgedeki varlığının niteliğini yeniden düşünmesi gerekiyor.
 
Burada, bölgeyi şekillendiren şeyin Siyonist bir vizyon değil, Amerikan vizyonu olduğunu vurgulamak gerekir. Bu önemli bir ayrımdır çünkü ilk defa sponsor ve sponsor olunanların bu vizyonun ne olması gerektiği konusunda ayrıştığını görüyoruz.
 
ABD, çıkarlarının istikrarını sağlamak için siyasi bir çözüm isterken, Siyonist varlık Gazze'yi tamamen sökmek ve onları Sina'ya doğru iterek hepsini mülteci haline getirmek istiyor
 
Bu farklılıklar daha belirgin hale geldiğinde ve varlık aynı anda askeri çatışma yoluyla zayıfladığında, ABD'nin askeri başarısızlıkları nedeniyle ortaya çıkan İsrail işgalinin sorumluluğunu hesaba katacak ve direnişin neden olduğu bölgedeki güç dengesindeki yeni değişime uyacak bir gelecek planı stratejisi oluşturmaktan başka seçeneği kalmaz. 
 
İsrail varlığı şimdi hayatta kalmak için savaşıyor ve ABD'nin kendi vizyonuna destek vermesini sağlamanın yollarını arıyor. Bunu, Suriye'de konuşlu üst düzey bir İran askeri danışmanı olan Seyyid Razi Musavi'nin yakın zamanda öldürülmesinde gördük ki bu, muhtemelen tarafın İran'ı içine çekerek savaş cephesini genişletme girişimiydi ve bu da ABD'yi doğrudan askeri harekata katılmaya zorlayacaktı.
 
Böylesi bir durum dikkatleri Siyonist varlığın Gazze'deki soykırımından uzaklaştırarak onları çatışmadaki ön cephe konumlarından uzaklaştıracak ve mücadeleyi daha büyük bir bölgesel savaşta ABD ve İran arasındaki mücadeleye yönlendirecektir.
 
Irak ve Suriye direnişi
 
Irak'ta ise ABD'nin askeri varlığı 2003 savaşından sonra hiç eksik olmamış, yasadışı ABD askeri üsleri, yaptırımlar ve ekonomi üzerindeki kontrol şeklinde devam etmiştir.
 
ABD'nin Suriye'deki stratejisi de benzerdi; Batı tarafından organize edilen iç savaşın hemen ardından El Tanf gibi üslerin kurulması, Direniş Ekseni'ni dağıtmak ve Arap Baharı sırasında Mısır, Libya ve Tunus'ta denendiği gibi ABD ile uyumlu bir 'Yeni Ortadoğu' yaratmaya devam etmek için toprakların yasadışı işgalini, Suriye kaynaklarının yağmalanmasını ve güçlü ve egemen bir Suriye hükümetinin engellenmesi sürecini sürdürmeyi amaçlıyordu.  
 
Her ne kadar başlangıçta beslediği ve desteklediği IŞİD'in 'terörizmini önleme' bahanesiyle konuşlanmış olsa da, ABD'nin devam eden varlığı, petrol musluğuna erişimi nedeniyle küresel ekonomilerin kontrolü için stratejik öneme sahip bir bölgede yer tutma çabasından başka bir şey değildir.
 
O halde bu üslerin mevcut savaş sırasında neden her iki ülkedeki direnişin sık sık hedefi haline geldiğine şaşmamak gerekir. Direniş Ekseni, Siyonist saldırganlığın yerel ya da efendisinden bağımsız olmadığını, aksine ABD'nin geleneksel olarak kendisine önemli bir kontrol sağlayan bölgedeki statükoyu sağlamaya yönelik daha geniş girişimlerinin bir parçası olduğunun farkındadır.
 
Bu da Siyonist saldırganlığa son vermeyi ABD'nin bölgedeki çıkarlarını tehlikeye atmaya, dolayısıyla ABD üslerine saldırmaya bağlı hale getirecektir.
 
Siyonist varlığı Gazze'deki saldırganlığını durdurmaya zorlamak için direnişin, ABD'nin bu düzeyde oynadığı rolü planlarına dahil etmesi gerekiyordu ve bunda da başarılı oldu. Burada kartları elinde tutan ABD'dir, çünkü çıkarları bir kez tehdit edildiğinde, bölgedeki çıkarlarını ve varlığını korumak için akıntıya ayak uydurmaktan ve ateşkes yönüne yönelmekten başka seçeneği kalmayacaktır.
 
İlginç olan, Amerikalıları bu farkındalığa iten şeyin sadece direnişin çabaları değil, işgalci İsrail'in yanılsamaları olmasıdır.
 
Başlangıçta ABD adına bölgedeki statükoyu korumak için harekete geçirilen bu Siyonist oluşum, Gazze'yi ve daha geniş anlamda Filistin direnişini dengelemeye çalışırken ABD'nin statükonun kontrolsüz bir şekilde devam etmesini sağlayacak siyasi bir çözüm bulma girişimlerine karşı çıktığı ve direnişi saldırıya zorlayarak statükoyu ABD'nin alehine çevirebilecek daha güçlü bir rakip haline getirdiği için ABD'nin çıkarlarını tehlikeye atıyor.
 
Direnişin bugüne kadar Siyonist varlığa karşı geniş çaplı bir saldırıda bulunmamasına yönelik eleştiriler ve ABD üslerine yönelik saldırıların öneminin göz ardı edilmesi, ABD'nin bölgedeki varlığını gayrimeşru çocuğunun saldırılarının arkasındaki birincil neden olarak konumlandıran daha geniş resmi anlamadaki başarısızlığın bir göstergesidir.
 
Gayrimeşru yapının ortadan kaldırılması, zayıflamış bir ABD'yi yansıtmaktadır ki bu da Amerikan etkisinden arındırılmış bir Batı Asya ve çok kutuplu bir dünyanın gelişi için elzemdir; El Aksa Fırtınası'na destek veren bölgesel tarafların daha geniş kapsamlı düşüncelerinin merkezinde de bu yatmaktadır.
 
Ensarullah direniş hareketi
 
Yemen'in Ensarullah direniş hareketi, her zaman saldırganlık ve ekonomik savaşla karşı karşıya kalacağını ve arka bahçesini kendi çıkarlarına uygun hale getirmeye çalışan Suudi Arabistan'ı düşman olarak bulacağını biliyor; bu da ABD'nin tekelindeki bir dünyada,
Babu'l Mandeb boğazı gibi stratejik noktaların Yemen'in egemenliği ve bağımsızlığı çağrılarına öncelik veren Ensarullah'ın elinden çıkmasını elzem kılıyor.
 
Ensarullah da çok kutuplu bir dünyanın kurulmasına hazırlanıyor, zira bu değişimin neler getirebileceğine dair ilk elden deneyimleri var. Suudi Arabistan'ın Yemen'e dayattığı ve bu Arap ülkesini çağımızın en kötü insani krizlerinden birine sürükleyen neredeyse on yıllık savaşa rağmen, Mart 2023'te İran ve Suudi Arabistan arasında Çin'in arabuluculuğunda varılan anlaşmayla çatışmayı nihayet durduran da bu yeni çok kutuplu dünya oldu.
 
Ensarullah için El Aksa Fırtınası, ABD ve müttefiklerinin herhangi bir saldırganlığına orantılı güçle karşılık verileceğini açıkça ortaya koyan ve ABD'nin buradaki stratejisinin ne kadar modası geçmiş olduğunu daha da vurgulayan, daha geniş bir bölgede yeni angajman şartları belirleme alanı sağlamıştır.
 
Yemen ordusu, İsrail'i Kızıldeniz'den çıkmaya zorlayarak ve Gazze'ye yönelik saldırganlığın devam etmesi halinde işgal altındaki topraklara gemi seferlerini durdurma sözü vererek İsrail işgalinin ekonomik işleyişine tek başına en büyük tehdidi oluşturmuştur.
"Amerikalıların Kızıldeniz'de hiçbir hakkı yoktur... Kuzey Kore denizaltısının veya modern Çin uçak gemisinin Florida yakınlarında uluslararası sularda kalmasının meşruiyetini kabul ettiğinizde, biz de sizin uluslararası sulardaki varlığınızın meşruiyeti fikrini kabul etmeyi düşüneceğiz."- Muhammed Ali el-Husi
 
Yemen ordusunun eylemlerine karşılık olarak ABD, uluslararası ticareti 'koruma' kisvesi altında Kızıldeniz'de çok uluslu bir koalisyon kurdu ki bu aslında geleneksel olarak Batı çıkarlarına hizmet eden bölgesel sulardaki statükoyu koruma girişimiydi.
 
Washington'daki şahinleri çok üzecek şekilde, on ülkeden oluşan ittifak, Yemen'in kendilerine üstünlük sağladığını kabul eden pek çok ülkenin ittifaktan çekilmesiyle başarısız oldu.
 
Yemen ordusunun çabaları, Batılı olmayan tüm gemilerden kaçınarak son derece sofistike ve hassas olmasıyla dikkat çekiyor.
 
Büyük nakliye şirketleri Kızıldeniz'deki operasyonlarını durdurmak zorunda kalarak yeni ve daha uzun rotalar izlemek zorunda kalırken, ABD de Suudi Arabistan'a sorun devam ederken Yemen'le bir barış anlaşması yapmaması için baskı yapmaya çalışıyor.
 
Bu arada, Kızıl Deniz'de Batılı olmayan ticaret gelişiyor, çünkü Batılı olmayan tankerlerin ortalamadan daha yüksek bir oranda geçiş yaptığı bildiriliyor.
 
Sadece birkaç hafta içinde Yemen, küresel sonuçları olan yeni bir denklem kurdu ve ABD'yi bölgedeki güç kaymalarına direnirken bile direnişin taleplerine tepki vermek ve boyun eğmek zorunda kalarak hakim konumdan savunma konumuna itti.
 
Yemen'in (Ensarullah) sözleri ve eylemleri, direnişin operasyonlarını sadece İsrail'e karşı bir mücadele olarak görmenin, El Aksa Fırtınası'nın önemini küçümsemek ve hayatta kalmak için tamamen Batı desteğine bağımlı olduğu gerçeğini tam olarak kavrayamamak anlamına geleceğini açıkça ortaya koymuştur.
 
Bu nedenle Siyonist varlığa yönelik bir saldırı, onun Amerikalı efendilerine yönelik daha geniş bir saldırı olarak görülmelidir. Yemen sadece İsrail bağlantılı tankerleri durdurmakla kalmayıp aynı zamanda ABD'nin bölgedeki varlığının meşruiyetini aktif bir şekilde sorgulama fırsatını da kullanarak bunun altını çizmiştir.
 
Bu, işgalci varlığa yönelik bir saldırının haklı olarak efendisine yönelik bir saldırı olarak yorumlanmasını sağlayarak anlatının kontrolünü sağlar.
 
El Aksa Fırtınası ve çok kutuplu bir dünya
 
ABD, Hamas liderliğindeki Filistin direnişinin El Aksa Fırtınası'nı başlatmasından çok önce, bölgedeki tekelini korumak için Direniş Ekseni'nin kilit üyelerini istikrarsızlaştırma girişimlerinin, yeni çok kutuplu bir dünyayı hızlandırmayı başaran bölgedeki çoklu değişimler yoluyla nihayetinde başarısız olduğunu biliyordu.
 
İran'a karşı başarısız propaganda/kültür savaşı, Suriye'nin başarısız istikrarsızlaştırılması, BRICS'in ortaya çıkışı, Çin/İran/Suudi Arabistan ve Çin/Suriye arasındaki gibi yeni stratejik ittifaklar ve bu alandaki geleneksel ABD tekelinden Rusya ve Çin'e geçişi kolaylaştıracak yeni bir rakip ekonomik koridorun yaratılma potansiyeli de buna dahildir.
 
Yaptırım meselesini fırsata çevirmeyi başaran İran'a yönelik ekonomik savaş ve hem IŞİD'in hem de İsrail'in saha kabiliyetlerini ve deneyimlerini arttırmalarına yardımcı olan Lübnan direnişine yönelik kampanyaları da dahil olmak üzere birçok ABD planı doğrudan geri tepti.
 
Bu çok kutuplu dünya, tek işlevi bölgedeki Batı çıkarlarının ileri karakolu olarak hareket etmek olan bir yapının varlığıyla gelişemeyeceği için 7 Ekim olayları bu sürecin gerekli bir devamıdır.
 
El Aksa Fırtınası doğrudan ABD hegemonyasına meydan okumaktadır, zira bu yüzleşmenin ardından güçlü bir direnişin ortaya çıkmasıyla birlikte ABD'nin direnişi kalıcı ve uzlaşmacı bir havayla ele alınması gereken bir güç olarak görmekten başka seçeneği kalmayacaktır.
 
Suudi Arabistan ve İran arasındaki yeni anlaşmalar, Direniş Ekseni bölgede daha kalıcı bir özellik haline geldikçe, ABD'nin bölgede bir miktar pay sahibi olmak için uzlaşma yönünde eğilim göstermesi ışığında görülebilir.
 
Dolayısıyla İsrail varlığı bir yükümlülükten daha fazlası haline geliyor. ABD'nin şu anda ilerlemekte olduğu yeni stratejik uzlaşma aşamasının önünde bir engel haline geliyor.
 
Direniş Ekseni bu savaşta üstün olduğunu ve daha geniş bir düzeyde, işgalin bölgedeki çok kutuplu bir dünyaya doğru kaymalara dayanamayacağını kanıtlamıştır.
 
Sadece Gazze'ye yönelik son saldırının ardından, hem Gazze'de hem de kuzey cephesinde çıkarlarını güvence altına alamadı ve sürekli olarak direnişin talepleri doğrultusunda iş görmek zorunda kaldı; bu durum en güçlü şekilde, Filistin silahlı direnişinin tamamen ortadan kaldırılmasını talep etmekten, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere karşılık İsrailli savaşçı olmayan kadın ve çocukların takas edilmesini talep ettiği geçici insani ateşkes şartlarında görüldü.
 
İşgalin bölgedeki Batı etkisinin bir ileri karakolu olarak oynadığı işlevsel rolün zamanın testine dayanamayarak giderek modası geçmiş hale gelmesiyle birlikte, ABD bir başka başarısız davanın acı gerçekliğiyle yüzleşmek zorunda kaldı.
 
Yeni, çok kutuplu dünya eski işaretlerle ortaya çıkamaz
 
Yeni, çok kutuplu bir dünya eskinin işaretleriyle var olamaz. Siyonist varlık, en somut olanı olarak, kendisini bu değişimlerin ağırlığı altında konumunu korumak için mücadele ederken buldu.
 
Siyonist varlığı tek düşman olarak görmek daha geniş resmi gözden kaçırmak demektir. Genelde bölgeye hakim olan ABD etkisi, varlığın arkasındaki itici güçtür.
 
ABD'nin askeri ve mali desteğini kesmesi halinde İsrail işgali artık işlevini yerine getiremez. Bu nedenle, Filistin direnişine etkili bir şekilde yardım etmek, işgalin efendisi olan birincil düşmanın hedef alınmasını gerektirecektir. Eksen bu konuda çok başarılıdır.
 
Siyonist varlık, ABD için güçlü ve güvenilir bir askeri üs olmaktan çıkıp, Batı'nın bölgede gerilimi tırmandırmak istediğinde kullanabileceği bölgesel bir yedek güç haline geldi. Ancak bu değişimler, Batı'nın gözünden düşmeye devam ettikçe Siyonist varlığın işlevsel rolü de önemini yitiriyor.
 
Direniş Ekseni'ni İran'a boyun eğmiş gibi gösterme çabalarına rağmen, her bir üyenin farklı yaklaşımları işgal ve tahakküme karşı verilen bu mücadelede meyvelerini vermiştir.
 
Lübnan direnişi, askeri üslerini, güvenlik sistemlerini ve Levanten topraklarındaki her türlü tehdidi hedef alarak varlığı yıpratmak için ölçülü ve stratejik bir pozisyondan yaklaştı.
 
Aynı zamanda Irak ve Suriye direnişi de çabalarını ABD üslerine karşı yönlendirerek destekleyici bir rol oynamış ve bu da ABD'nin bölgedeki varlığına doğrudan bir meydan okuma teşkil etmiştir.
 
Bu arada, Ensarullah (Yemen ordusu) direnişin kolları olarak hareket etti ve Gazze'deki savaş suçlarını sürdürmek için silahlarla donanmış İsrail gemilerini Kızıldeniz'de durdurarak, İsrail'in uluslararası ticaret yapma ve bölgesel sularda 'meşru' bir devlet olarak normal bir şekilde faaliyet gösterme kabiliyetine doğrudan önemli darbeler indirdi.
 
El Aksa Fırtınası'ndan önce, Eksen'in son üç üyesinin kabiliyetleri, kendi stratejik çıkarları ve işleyiş yöntemlerine sahip olarak görülmek yerine, bu varsayım temelinde büyük ölçüde küçümsenmiştir.
 
Batılı yorumcuların anlamakta zorlandıkları şey, farklı yöntemlerine rağmen, hepsinin nihayetinde tek bir amaç etrafında birleştikleri ve motive olduklarıdır; bu da ABD'nin bölgedeki varlığının ve etkisinin sona erdiğini görmektir. Direnişin şu anda Siyonist varlığa karşı yürüttüğü ve bunun önemli bir tezahürü olan operasyonlar da bu sürecin kaçınılmaz bir devamıdır.
 
Eksen'in değişim hazırlıkları savaşın kendisinden daha az önemli değildir - bu statükoya karşı bir savaş eylemidir. Direnişin her bir üyesi, bu değişen güç dengesi şekillenirken elde ettikleri güçleri sergilemek için en önemli fırsatı bekliyordu ve 7 Ekim bu fırsatı sağladı.
 
7 Ekim, ABD'nin bölgedeki varlığının ortadan kaldırılmasında gerekli bir adımdı. Siyonist varlığın çürümesi ve çöküşü, ABD'yi bu varlığı hem doğası hem de kapsamı açısından yeniden gözden geçirmeye zorladı ve bu nedenle bölgenin çehresini ABD hegemonyasının baskısı altında boğulan bir bölgeden, Amerikan etkisinden arındırılmış, kendi kendine yeten ve özgür bir bölgeye dönüştürmede önemli bir rol oynuyor.
 
Aymun Musavi 

 

Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar