23121101001796_org.jpg

Ensarullah neden durdurulamaz?

Gazze'deki tüm savaş kurallarını görmezden gelmenin Siyonist rejimin siyasi kaderi üzerindeki uzun vadeli etkileri göz ardı edilemez, ancak gerçek şu ki, Güney Lübnan, Suriye, Irak ve BatıŞeria'daki dağınık ve öngörülebilir çatışmalara rağmen, bu çatışmanın boyutları, çatışmanın coğrafyasının ötesine geçmedi. Peki, Yemen bu denklemi nasıl değiştirdi?

2 Ocak 2024 Salı

İNTİZAR - Gazze'deki katliamın en soğuk ve en korkutucu yorumu, El Cezire'nin haberlerinin birinin önünde yer alan kısa bir cümleydi: "Gazze'deki savaş, dünya barışı ve uluslararası güvenlik için büyük bir tehdit değil." Dünyanın farklı ülkelerindeki halkların ve hükümetlerin öfkesini bu çıplak gerçeğe küçük bir bez parçası gibi bağlamak mümkün olsa da, aynı zamanda Gazze'deki tüm savaş kurallarını görmezden gelmenin Siyonist rejimin siyasi kaderi üzerindeki uzun vadeli etkileri göz ardı edilemez, ancak gerçek şu ki, Güney Lübnan, Suriye, Irak ve BatıŞeria'daki dağınık ve öngörülebilir çatışmalara rağmen, bu çatışmanın boyutları, çatışmanın coğrafyasının ötesine geçmedi. Peki, Yemen bu denklemi nasıl değiştirdi?

 
İsrail ve Amerikan rejiminin Gazze'ye yönelik son saldırısındaki senaryosu, bu şeridi, içerisindeki yaşayanların sadece anında ölüm, işkence görme ve diri diri gömülme seçeneklerinden birini seçebileceği büyük bir mezarlığa dönüştürmekti.
 
Hem Tel Aviv ve Washington hem de Batılı ve Arap müttefikleri, Direniş Ekseni'nin Gazze trajedisine seyirci kalmayacağını bilmelerine rağmen, çatışmaların ikinci cephesinin güney Lübnan gibi bölgelerden çıkmasını daha olası görüyorlardı. Bu arada uluslararası gözlemciler, taraflara itidal çağrısında bulunurken, vahşi ateşin diğer Batı Asya ülkelerine sıçrama ihtimalini diğer bölgelerden daha güçlü görüyorlardı.
 
Bu bakış açısı nedeniyle, İsrail rejiminin saldırılarının başlamasından birkaç hafta sonra, analistler iyimser bir şekilde Filistin'in bölgesel destekçilerinin Gazze halkına desteklerini ilan ederken, çatışmaya doğrudan katılımdan uzak durduklarını veya Gazze dışındaki direniş ve muhalefetlerini kesin ve sınırlı bir ölçekte tuttuklarını belirttiler. Daha basit bir ifadeyle, başından beri Direniş Ekseni'ni sadece "savaş" ya da "pasiflik" seçeneklerine sahip gördüler ve bu girişle onları desteğin prestijini korurken temkinli tepki vermekle suçladılar.
 
Bu arada, Gazze'deki eşitsiz savaş, hastanelerin ve sığınakların bombalanması, çocukların bombalanması ve 2.300.000 masum insanın (Gazze'nin nüfusu) yerinden edilmesi ve açlıktan ölmesi, vicdanları yaralasa da, gerçekte Gazze dışındaki dünyada, özellikle de Siyonist rejimin bölge dışı aktörleri ve müttefikleri arasında hiçbir etkisi olmayacaktır.
 
Yemen'in füze ve drone operasyonlarının stratejik değeri ancak böyle bir arka planın tam olarak anlaşılmasıyla kendini gösterir; Savaşı ve sonuçlarını Tel Aviv'in müttefiklerinin evine taşıyan operasyon!
 
İlk strateji: Hedefli saldırılar
 
"Geniş", "kara" saldırıları eski savaşların geleneksel bir taktiğidir; İsrail rejiminin Hamas'ın "El Aksa Fırtınası" operasyonuna karşılık olarak nihayet izlediği yol gibi.
 
Bu arada, çatışmaların karmaşıklaşması ve ileri teknolojilerin ortaya çıkmasıyla birlikte, hedefe yönelik saldırılar sonucu belirlemektedir. Siyonist rejim mümkün olan en pahalı ve modern askeri teçhizata sahip olmasına rağmen, ilkel düşünce yapısı nedeniyle savaşı "öldürmek", gücü de "zor" ile eşdeğer görmektedir. Bu bakış açısıyla Gazze'de tüm diplomatik ve siyasi rezervlerini tüketen amaçsız bir çatışmaya giren Tel Aviv, bir anda kendisini, bir damla bile kan dökmeden birkaç sınırlı saldırıyla ekonomik damarını hedef alan Yemen'le karşı karşıya buldu!
 
İkinci strateji: Siyonist rejimin ekonomik atardamarına saldırı
 
Siyonist rejimin Gazze'ye saldırısının ilk günlerindeki iyimser hesaplamalar, bir yıllık savaşın Tel Aviv'e yaklaşık 44 milyar dolara mal olacağını gösteriyordu ki bu kağıt üzerinde yüksek ama karşılanabilir bir maliyet gibi görünüyordu; ancak gözlemcilere göre bu rakam çok gerçek değil ve muhtemelen finansal sponsorlar ve Amerikalı vergi mükellefleri arasındaki kamuoyu baskısını azaltmak için daha ucuz olacak şekilde hesap yapılıyor; ancak Yemen'deki Ensarullah'ın füze ve insansız hava araçlarını ateşlemesiyle hesaplar ve kitaplar karıştı ve başka masraflar da gündeme geldi.
 
Dünya Bankası'nın tahminlerine göre Siyonist rejimin gayri safi yurtiçi hasılasının %34'ü mal ticaretine dayanmaktadır. İşgalciler değişim mallarının yaklaşık %99'unu su yolları ve gemicilik yoluyla ithal ve ihraç etmektedir. Bu ithalatın önemli bir kısmı işgal altındaki topraklarda üretilemeyen gıda maddelerini içeriyor ve bu üç bileşen Yemen'e nereyi hedeflemesi ve odaklanması gerektiğini açıkça gösterdi.
 
Yemen'in saldırısının İsrail rejiminin deniz ticareti üzerindeki ilk etkisi, gemilerin rotasını değiştirmesi ve Afrika kıtası etrafında daha uzun rotalar izlemesi şeklinde kendini gösterdi. Tel Aviv ayrıca pahalı hava taşımacılığına başvurmak zorunda kaldı ve bu arada Siyonist rejimin ihtiyaç duyduğu malları taşıyan gemilerin sigorta poliçe oranları her geçen gün artıyor.
 
Kızıldeniz kıyısındaki "Eilat" limanına yapılan son füze ve insansız hava aracı saldırıları, sadece İsrail rejiminin güvenliğini değil, aynı zamanda turizmden elde edilen hayati gelir de dahil olmak üzere Siyonistlerin ekonomik hırslarını da tehdit etti ve zayıflattı. Eilat, üç yıl önce İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından BAE petrolünün taşınması için en önemli boru hattı olması beklenen aynı demirleme noktasıdır. Bu gelişmeler, Siyonist rejimin El Aksa baskını operasyonundan önceki siyasi ve sosyal huzursuzluğu, yabancı rezervlerin azalması, zorunlu borçlanma ve mali daralma ile birlikte İsrail ekonomisini her zamankinden daha kırılgan hale getirdi. Yatırımcıların geri çekilmesi ve göçmenlerin toplu olarak geldikleri ülkelere gitmesi çerçevesinde yatırımlardaki %70'lik azalma, İsrail rejiminin ekonomisinin kırılgan yönlerinin sadece bir kısmıdır ve Yemen, geçmişte gösterdiği gibi, karşı tarafın ekonomik Aşil topuğunu iyi tespit etmiştir!
 
Üçüncü strateji: Tel Aviv'in müttefiklerine bir sinyal
 
"Babu'l Mendeb Boğazı" sadece İsrail rejiminin hayati geçişi değildir; bu stratejik su boğazı, Süveyş Kanalı'nın yanında dünya konteyner trafiğinin %30-40'ının geçtiği Doğu ve Batı Asya ticaretinin Avrupa ile bağlantı halkasıdır. Tahminler, dünya ticaretinin yüzde 12 ila 15'inin bu su yolundan geçtiğini ve petrolün yüzde 7 ila 10'unun ve sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 8'inin bu rota üzerinden taşındığını göstermektedir. İstatistikler her gün 6 milyon varil petrolün bu su yolu üzerinden Asya'dan Avrupa'ya gittiğini göstermektedir. Bu deniz yolu herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelirse, gemiler ve deniz araçları yüklerini teslim etmek için tüm Afrika kıtasını dolaşmak zorunda kalır. Babul Mendeb'daki ticari işlemlerin hacmi, Yemen'in jeopolitik değerini tarih boyunca benzersiz kılmıştır; çünkü bu ülke Afrika Boynuzu ile Suudi Arabistan'ın kesiştiği noktada, dünyanın kilit enerji geçidi olan Babu'l Mendeb Boğazı'na bakmaktadır.
 
Ancak Yemen'in askeri kolu Ensarullah'ın İsrail rejiminden Gazze'deki katliam ve kuşatmaya son vermesini, aksi takdirde ciddi bir tepkiyle karşılaşacağını söylediği gün pek ciddiye alınmadı. "Galaxy Leader" gemisine Yemen tarafından el konulması bile Gazze halkına destek için "sembolik" bir önlem olarak değerlendirildi ve İsrail rejimi bu konuya kayıtsızmış gibi davranarak ve el konulan kargoyla hiçbir ilgisi olmadığını iddia ederek Ensarullah'ın operasyonunun ağırlığını küçümsemeye çalıştı.
 
Yemen'in Eilat limanına ve İsrail yükü taşıyan gemilere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırması da Tel Aviv tarafından "zararlı" eylemler olarak değerlendirildi ve sınıflandırıldı. Ancak gemilerini, yüklerini ve yüzen sermayelerini Kızıldeniz ve Aden Körfezi sularında tehlikede gören İsrail rejiminin siyasi ve Batılı müttefikleri Tel Aviv ile aynı fikirde değildi. Bugün itibariyle beş büyük uluslararası denizcilik şirketi, bir sonraki duyuruya kadar Kızıldeniz'den mal geçişini askıya aldıklarını açıkladı; bu şirketler dünyadaki konteyner taşımacılığı pazarının yaklaşık yarısına sahip ve tekel konumunda.
 
Gemilerinin Babu'l Mendeb geçidinden geçmesine izin vermeyeceğini açıklayan ilk şirket, en büyük konteyner taşımacılığı filolarından birine sahip olan Danimarkalı Maersk Shipping (APM-Maersk) oldu. Bu şirket tarafından taşınan malların hacmi 40 milyon konteynerden fazladır. Maersk'in hassas mallar, petrol, sıvılaştırılmış gaz ve petrol türevlerini taşıdığı 300 gemisi vardır ve taşımacılık pazarının %20'sine sahiptir.
 
Alman "Hapag-Lloyd" şirketi Kızıldeniz rotasında gemilerinin seferlerini askıya alan ikinci denizcilik şirketi olurken, ardından uyuşturucu ve patlayıcı maddeler de dahil olmak üzere çeşitli malların ticareti alanında 800 gemiye sahip olan ve dünyanın en büyük ticari deniz filosu olarak kabul edilen Akdenizli denizcilik şirketi "MSC" bu rotadan kaçınacağını açıkladı. Yine 593 gemilik büyük bir filoya sahip olan Fransız "CMA-CGM" şirketi de alternatif rotaları kullandığını açıkladı. British Petroleum (BP) da kısa bir süre önce dünya denizcilik şirketlerinin çoğuna katılarak tankerlerini Kızıldeniz'den uzaklaştırdı. "Over Green" şirketi de konteyner gemilerinden "bir sonraki duyuruya kadar" bu yöndeki seferlerini durdurmalarını isteyeceğini açıkladı. Dünyanın en büyük taşımacılık şirketlerinden biri olan uluslararası "Orient Overseas Container Line" (OOCL) şirketi de geçtiğimiz günlerde işgal altındaki bölgelere her türlü malın ihracat ve ithalatını durduracağını açıkladı.
 
Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb'den gemilerini geri gönderen şirketlerin listesi her geçen gün uzuyor. Yemen, Siyonist rejime ya da Siyonist rejimden mal taşıyan gemilerin geçişine izin vermediğini açıklamış olsa da "sermaye" çok değişken ve füze ve insansız hava araçlarının gölgesindeki denizde trafik riski, ticari şirketlerin ödemek zorunda oldukları ve ödemek istemedikleri bir maliyet. Denizcilik devlerinin geri çekilmesi, enerji de dahil olmak üzere temel malların taşınmasında bir aksama ve gecikmedir, bu Batı Asya'daki savaşın sonuçlarını Tel Aviv'in Avrupalı müttefiklerinin evine getirdi ve Gazze'deki savaşın devam etmesi ticaret ve küresel ekonomi için büyük bir tehdittir!
 
Dördüncü strateji: Reklam manevrası
 
Yemen'in el koyduğu İsrail gemisinin güvertesinde nargile içmek ya da "Galaxy Leader" gemisinde düğün partileri düzenleyip fotoğraf ve videolarını yayınlamak, Yemen Ensarullah'ının deniz gücünü göstermeye yönelik medya operasyonunun sadece bir parçasıydı. Yemen, askeri operasyonun enformasyon alanında doğru ve olumlu bir yansımaya sahip olduğunda daha etkili olacağı gerçeğinin öneminin farkındadır.
 
"Yemen Ensarullahı, diğer düzenli askeri güçler gibi, azami başarısının askeri sanayide teknoloji kullanımına ve bu teknolojinin propaganda alanında temsil edilmesine bağlı olduğunu anlamıştır. Siyonistlerin Gazze'ye saldırısının ardından geçen iki buçuk ayda Yemen'in füze ve insansız hava aracı saldırılarında gizli uyarılar ve adım adım ilerlemesi, operasyonel boyutla propaganda boyutunu paralel ilerleten ve Yemen'e hem "Babu'l Mendeb"de hem de müzakere masasında üstünlük sağlayan akıllı bir satrancın göstergesiydi.
 
Beşinci strateji: Savaşı durdurmak için caydırıcılık ve baskı
 
Suudi koalisyonunun saldırısı karşısında Yemen'deki "Ensarullah"ın varoluş felsefesi, saldırıya karşı savunma yapmak ve diğer tarafı savaşı sürdürmekten vazgeçirmekti. Yemen'deki savaş bu ülkeye çok fazla mali ve insani maliyet yükledi ve savaşın ortasında Yemen'deki drone ve füze operasyonları diğer tarafı savaşı bitirmeye ikna etmek için etkili bir araç haline geldi. Yemen, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı da benzer bir yaklaşım benimsedi ve saldırıların ilk gününden bugüne kadar füze ve drone operasyonlarını durdurmanın tek şartının Siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırı ve kuşatmasını durdurmak olduğunu söyledi ve buna bağlı kaldı.
 
Altıncı strateji: Direniş Ekseni'nin "güçlendirilmesi"
 
Birçok analist Yemen'in yeni bir bölgesel aktör olarak ortaya çıkmasını son iki buçuk ayın en büyük gelişmesi olarak değerlendiriyor; bu ülke jeopolitik konumu itibariyle her zaman özel bir konuma sahip olsa da Ensarullah'ın Kızıldeniz'deki hava operasyonları hem Gazze savaşının farklı bir perspektiften dünyanın ilgi odağı haline gelmesine hem de Yemen'in bölgesel gelişmeleri etkileme kabiliyetini göstermesine neden oldu.
 
Yedinci strateji: Drone kabiliyetleri
 
İçinde bulunduğumuz çağın savaşları teknoloji ve sonuç savaşları olarak değerlendirilmekte; bu savaşta siber ve havacılık teknolojileriyle donatılmış cephelerin başarıya ulaşma olasılığı daha yüksek görülmektedir. Günümüz dünyasında çatışmaların bitiş tarihini, şeklini ve hatta zamanını söz konusu teknolojilerin belirlediği güncel görüşler tarafından doğrulanmaktadır. Dünyada ve modern savaşlarda uçaklar ve havayolları, kara ve deniz savaşlarından çok daha etkin bir rol oynamaktadır ve bu açıdan bakıldığında birçok kişi çatışmaların geleceğini "dronların" belirleyeceğine inanmaktadır. Dronların üretimi ekonomik olarak daha verimli ve onları yok etmek ya da savunma füzeleriyle karşı koymak karşı cepheye çok fazla maliyet yüklüyor; örneğin karadan havaya bir füzenin üretimi bir milyon avrodan fazlaya mal oluyor ve bazı durumlarda 30.000 dolardan daha ucuza mal olan bir dronu vurmak için kullanılıyor; hedeflerine ulaşan ve düşürülen her drone'un karşı tarafa en az bir milyon avroluk bir kayıp yaşattığını gösteren bir rakam! Gözlemciler, Ensarullah'ın güç dönüşümünün dönüm noktasının drone gücü edinmesi olduğunu düşünüyor ve drone ordularının Yemenlilerin "bugün" sahip olduğu dünyanın askeri "geleceğinin" bir parçası olduğuna inanıyor.
 
Sekizinci strateji: Belirsiz savaş takvimi
 
Yemen'deki askeri operasyonları takip eden ve analiz eden generaller, Ensarullah'ın saldırılarının zamanlamasının düzenli olmadığı konusunda hemfikir. Yemen silahlı kuvvetleri hiçbir zaman günlük saldırılara veya operasyonların düzenli bir tarih ve takvim aralığında tekrarlanmasına bağlı kalmadı ve bu durum Ensarullah'ı son derece öngörülemez ve yakalanması zor bir hale getirdi. Bu özellik Yemen askeri operasyonlarının etkinliğini kaybetmemesine neden olmuştur. Ensarullah, ister askeri ister propaganda olsun, sürekli tehdit kullanmanın inandırıcılığını bozduğu, psikolojik gücünü kaybettiği ve normal bir şey haline geldiği bu altın savaş kuralının farkındadır. Bu açıdan bakıldığında Yemen, "etkili tehdit" çerçevesinde kalmaya, sahada ve diplomaside elindeki kozları zamanında kullanmaya çalışıyor.
 
Günümüz dünyasında daha fazla güç, daha güçlü araçlara sahip olan aktöründür ve Yemen şu ana kadar bu akıllı stratejiler sayesinde Gazze'deki çatışmanın eşitsiz dengesini değiştirebildi ve Tel Aviv'i desteklemenin ya da ülkelerin Gazze savaşına kayıtsız kalmasının dolaylı maliyetlerini yükseltebildi. Son haftalarda Ensarullah, Tel Aviv ve müttefiklerini ekonomik baskı altına alabileceğini ve Siyonist rejim için "küçük bir sorundan" "büyük bir güvenlik tehdidine" dönüşebileceğini gösterdi. "Yaptırım" seçeneğinin etkisizliği ve son on yılda Yemen ile yaşanan askeri çatışma, Amerika, Siyonist rejim ve Tel Aviv'in Batılı ve Arap müttefiklerinin karşıt seçenekleri seçme konusunda kafalarının karışmasına neden oldu; çünkü Ensarullah hala İsrail rejimi ve müttefikleri, özellikle de Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmeyi kabul eden birkaç İslam ülkesi üzerinde daha fazla baskı kurabilir.
 
Pooya Mirzaei
Noor News

 

Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar