77928-cats.jpg

İslam Devriminin küresel siyasete etkisi

İslam Devrimi neden önemlidir ve küresel siyaset üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur? İslam Devriminin emperyalistler ve Siyonistler arasında uyandırdığı düşmanlığın nedeni ise iktidarı sadece Avrupalı sömürgecilerden yerel toplumlardaki kuklalarına devreden daha önceki özgürlük hareketlerinin aksine, İslam Devriminin toplumda köklü bir değişime yol açmış olmasıdır.

1 Şubat 2024 Perşembe
İNTİZAR - Şubat 2024, İran'daki İslam Devriminin 45. yılıdır. İran halkı ve dünyanın dört bir yanındaki dostları bu olayı büyük bir coşkuyla kutluyor. İslam Devrimi neden önemlidir ve küresel siyaset üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur? Bu soruları yanıtlamak için öncelikle çağdaş dünya düzenini analiz etmek gerekir.
 
Bu konuya değinilecektir ancak çoğu siyasi olayın küresel meseleler üzerinde sadece geçici bir etki bıraktığını anlamamız gerekmektedir. Bunun nedeni, sınırlı öneme sahip çok sayıda olayın aynı anda meydana gelmesidir: bazıları seller, depremler ve kıtlıklar gibi doğaldır. Diğerleri ise insan yapımıdır.
 
Akla hemen savaş geliyor. Aynı zamanda bir dizi başka soruna da neden olur: ölüm, yıkım, insanların yerlerinden edilmesi ve kıtlık. Bununla birlikte, toplumda köklü değişikliklere yol açan başka olaylar da vardır.
 
İran'daki İslam Devrimi, etkisi doğru bir şekilde analiz edilmemiş olan bu türden bir olgudur. Bunun nedeni, emperyalistler ve Siyonistler arasında uyandırdığı muazzam düşmanlık ve olumsuz propagandadır. İslam Devriminin emperyalistler ve Siyonistler arasında uyandırdığı bu etkinin nedeni ise iktidarı sadece Avrupalı sömürgecilerden yerel toplumlardaki kuklalarına devreden daha önceki özgürlük hareketlerinin aksine, İslam Devriminin toplumda köklü bir değişime yol açmış olmasıdır.
 
Çağdaş dünya düzeni İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dayatılmıştır. Bu yıkıcı savaş, 25 milyonu sadece Sovyetler Birliği'nde olmak üzere 60 milyondan fazla insanın ölümüne neden oldu. Avrupa'nın büyük bir kısmını yok etti. Sömürgeci güçler -İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, İtalya ve hatta küçük Belçika- tükenmiş bir halde kaldı. Savaştan büyük ölçüde sağlam çıkan tek güç, Atlantik Okyanusu tarafından savaş alanından ayrıldığı için ABD oldu.
 
Avrupalı güçler Asya ve Afrika'daki sömürgelerini terk etmek zorunda kaldılar çünkü bu ülkeleri kontrol altında tutmak artık mümkün değildi. 1950'lerde ve 1960'larda sömürgeciliğin bağırsaklarından bir dizi ülke ortaya çıktı. Bağımsız olduklarını iddia etseler de bu sadece bir etiketti.
 
Yeni ortaya çıkan bağımsız devletler hala ayrıldıkları sömürge efendilerine bağımlıydı. Sömürge efendilerinin dilini konuşuyor, onların kıyafetlerini, kanunlarını, bürokrasisini, eğitim sistemini ve sömürge yönetiminin diğer özelliklerini muhafaza ediyorlardı. Lord Macaulay'ın deyimiyle, "mükemmel Kahverengi İngilizler" di ortaya çıkmış olanlar.
 
Bu ülkelerde meydana gelen tek değişiklik, Avrupalı sömürgecilerin kontrolünden, kaynaklarını sömürürken daha da acımasız olan Sam Amca'nın kollarına geçmeleri oldu. Basra Körfezi ve Batı Asya bölgesindeki bir dizi ABD askeri üssü, Amerika'nın açgözlü doğasını yeterince kanıtlamaktadır.
 
Sovyetler Birliği'nin, ABD'nin başını çektiği kolektif Batı'dan farklı bir yol izlediği söylenebilir. Bu doğrudur ancak Komünist ideoloji de Batı siyasi düşüncesinin bir ürünüydü. Böylece, aynı kökten çeşitli ülkelerin etrafında toplandığı iki kutup ortaya çıkmıştır.
 
İran'daki İslam Devrimini benzersiz kılan şey, Batı hegemonik düzeninin boyunduruğundan kurtulmuş olmasıdır. Ayrıca diğer birçok devlette olduğu gibi Sovyet liderliğindeki bloğa katılmak için acele etmedi. İran köklerine geri döndü: İslam'a. Batılı ve doğulu tüm güçler arasında bu kadar düşmanlık uyandıran şey de buydu.
 
İran'da İslam Devriminin zaferinden kısa bir süre sonra İmam Humeyni dünyayı derinden sarsan iki açıklama yaptı. Birincisi, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'ü kurtarmak için Müslümanların birleşmesi gerektiğiydi. İkincisi, İslam devriminin diğer ülkelere ihraç edilmesi gerektiğidir.
 
İlk duyuru Siyonist-sömürgeci yerleşimci varlığa, ikincisi ise Basra Körfezi'nin batı kıyılarındaki gayrimeşru rejimlere doğrudan bir meydan okuma olarak görüldü. Devrimi ihraç etme fikri bu rejimler tarafından yanlış anlaşıldı. İran'ın devrimci güçlerinin sınırları aşarak kendi sallantıdaki krallıklarını ele geçireceğini düşündüler. Son 45 yılda gördüğümüz gibi kastedilen bu değildi. Devrimin ihracı, fikrin ihraç edilmesi ve kendi toplumlarındaki insanlar tarafından benimsenmesi anlamına geliyordu.
 
Emperyalist güçler tarafından desteklenen Arap rejimleri, Eylül 1980'de İslam Cumhuriyeti'ne karşı yıkıcı bir savaş başlattı. Bu savaş, Saddam Hüseyin'in Baas rejimi tarafından yönetiliyordu ama tüm dünyanın desteğine sahipti. Amacı İslam Cumhuriyeti'ni yıkmaktı. Kısa bir süre sonra, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Batı'nın emriyle ve İslam Cumhuriyeti'ni ekonomik savaş yoluyla yok etmek amacıyla bir araya getirildi (Mayıs 1981).
 
İslam Cumhuriyeti, devrimci liderliği ve halkı sekiz yıl boyunca uluslararası saldırılara tek başına karşı koymuştur. Büyük fedakarlıklarla topraklarının her karışını korudular ve devrimi savundular. Onların bu kutsal savunması düşmanlarına öyle bir korku saldı ki bir daha kara kuvvetleriyle İslami İran'ı işgal etmeye cesaret edemediler.
 
İslam Devriminin ihracı konusuna değinelim. İlk kıpırdanmalar beklenmedik bir yerde fark edildi: Siyonist işgalcilerle yüzleşmek için Hizbullah hareketinin ortaya çıktığı Lübnan'da. Ekim 1983'ten Mayıs 2000'e kadar Hizbullah devrimcileri Siyonist işgalcilerle yüzleşti ve onları 'uluslararası sınır' olarak adlandırılan yere sürdü. Ardından 2006 yazında Siyonistler bir başka ezici yenilgiye uğradı ve Birleşmiş Milletler Koruma Güçleri'nin arkasına sığınmak için koşuşturmaya başladı. Bugün Siyonistler, yakında onların pençesinden kurtulacak olan Şeba Çiftliklerini işgal etmektedir.
 
İran'ın devrimci fikirleri daha sonra Hamas ve Filistin İslami Cihad'ın Siyonist işgalcilere karşı koymak için ortaya çıktığı Filistin'e ihraç edildi. Gazze'deki direniş, devrimci fikirlerin İran'dan yayılmasının doğrudan bir sonucudur. Birçok İsrailli yorumcu bile İsrail'in Hamas ve İslami Cihad karşısında askeri olarak kaybettiğini kabul etmektedir. İsrail hayal kırıklığı içinde on binlerce masum Filistinli sivili öldürmüştür.
 
İran'ın devrimci fikirlerinin yayıldığı iki bölge daha var: Irak ve Yemen. Suriye'de İran Devrim Muhafızları, 12 yıldan uzun bir süredir ABD-Siyonist-Suudi destekli bir komployla karşı karşıya olan Şam hükümetinin çöküşünü önlemede önemli bir rol oynadı.
 
İran'ın devrimci fikirleri hatta ABD'nin arka bahçesine, Güney Amerika'ya kadar yayılmıştır. ABD, yüzyılı aşkın bir süredir Güney Amerika'yı kaynaklarını sömürmek için kendi özel nüfuz alanı olarak görüyordu. Artık öyle değil. Aralarında Venezüella, Nikaragua ve Bolivya'nın da bulunduğu birçok ülke ABD hegemonyasının boyunduruğundan kurtuldu ve bağımsız bir rota çiziyor. İran'ın aktif işbirliği olmadan bu mümkün olamazdı.
 
ABD liderliğindeki tek kutuplu dünya düzeninin gölgede kalması ve yaklaşan çöküşü, İran'ın devrimci fikirlerinin yayılmasının doğrudan sonucudur. Bu da gösteriyor ki, muttaki (samimi) bir liderlik ve İslami adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle desteklenen bir kararlılık söz konusu olduğunda, az sayıda insanın ağır silahlara sahip zorba güçleri yenmemesi için hiçbir neden yoktur.
 
Tahir Mustafa
Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar