f60e64b9-5dca-46da-9971-7090d218d301.jpg
  • Anasayfa» 
  • Analiz»
  •  Bir mühtedi olarak İmam Humeyni önderliğindeki İslam Devriminden nasıl etkilendim?

Bir mühtedi olarak İmam Humeyni önderliğindeki İslam Devriminden nasıl etkilendim?

İslam Devrimini ve kurucu liderini şeytanlaştırmak yerine, dünya halkları onun hayatından ders alarak ve benzer samimiyet ve alçakgönüllülük özelliklerini paylaşan siyasi liderleri destekleyerek fayda sağlayabilir. Benim gibi Batı'da büyümüş, beyin yıkamaya maruz kalmaktan uyanmış ve doğru siyasi liderlere susamış olanlar, İmam Humeyni'yi tanırlarsa susuzluklarını gidereceklerdir.

7 Şubat 2024 Çarşamba

İNTİZAR - Amerika Birleşik Devletleri'nde gayrimüslim bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim, İslam'ı ilk kez 11 Eylül 2001 olaylarını takip eden günlerde duydum.

Daha önce kafamdaki İslam imajı kötülük ve kan dökme imajıydı.
 
Batı medyasının Siyonistler ve büyük şirketler tarafından kontrol edildiğinden ve meşhur CIA Alaycı Kuş Operasyonu gibi istihbarat örgütleriyle işbirliği yaptığından bihaberdim.
 
Gerçeklik algımı oluşturan unsurlar hakkında doğru olduğunu düşündüğüm her şeyin büyük bir yalan olduğunu ve nihai gerçekliği tanımak olan yaşam amacımdan kasıtlı olarak uzaklaştırıldığımı bilmiyordum.
 
Bunun yerine bana George W. Bush gibi uyuşturucu bağımlısı Satanistlerin 11 Eylül saldırılarının ardından Batı Asya'yı havaya uçurdukları için kahraman oldukları öğretildi.
 
Bush ve diğer Amerikan başkanlarının çoğu tamamen kuklaydı. Bush'un kabinesi öncelikle Siyonist Yahudiler ve sözde Hıristiyan yeni muhafazakarlar tarafından yönetiliyordu. Kafatası ve Kemikler Cemiyeti gibi gizli cemiyetlere katılımları nedeniyle üzerlerinde var olan şantaj nedeniyle manipüle edilmesi kolaydı.
 
Medya, bu sözde "devlet adamı" oğul Bush'un, daha sonra ortaya çıktığı üzere, 11 Eylül sahte bayrak saldırısının düzenlenmesinde yer aldığı gerçeğini bana söylemedi.
 
Bu "kahraman" aslında bir teröristti! Her ne kadar piramidin tepesinde olmasa da. Larry Silverstein, Dov Zakheim (Bush kabinesinin bir parçası), Robert Lauder ve daha fazlası gibi güçlü Siyonist Yahudilerin 11 Eylül saldırılarıyla bağlantıları vardır.
 
Buna ek olarak, 11 Eylül saldırılarıyla bağlantılı olarak çok sayıda Mossad ajanı tutuklanmış ve ana akım medya bu hikayeleri haberleştirdikten sonra kalıcı olarak gömmüş ve sözde "Şer Ekseni"ni failler olarak göstermiştir.
 
Gerçek teröristlerin, yozlaşmış Rockefeller eğitim sistemi aracılığıyla beni ve milyonlarca diğer Amerikalı çocuğu Yaratıcılarının gerçekliğinden uzak tutan, bizi günah, kibir, yozlaşma ve hedonizmle dolu bir hayata yönlendiren, insan kalbini tatmin etmeyen, bunun yerine terör imparatorluklarını körü körüne destekleyen ve Irak, Afganistan ve Filistin'de bıraktığı kan izleri için hiçbir pişmanlık duymayan zombiler haline getiren "devlet adamları" olduğunu bilmiyordum.
 
Malcolm X'in meşhur sözünde olduğu gibi, medya bizi zalimi sevmeye ve mazlumdan nefret etmeye itecek güce sahiptir. Benim gerçekliğim buydu. Bu kötü insanların iyi olduğunu, katlettikleri, yağmaladıkları ve fethettikleri topraklara fesat yaydıkları insanların da kötü olduğunu düşünüyordum.
 
Hedonizmin tanrısız yaşam tarzının, beni hayatımın gerçek potansiyelinden - Yaratıcıma kulluk eden onurlu, dik, olgun ve özverili bir yaşamdan - alıkoyarak beni ezdiğinin de farkında değildim.
 
Bu toplu katliam suçlularının hayatları çok değerli görülüyordu. Pek çok film ve dizi Amerikan başkanını korumayı en önemli şey olarak göstermekte ve bizi psikolojik olarak elitleri bizden daha fazla haklara sahip özel bir sınıf olarak görmeye şartlandırmaktadır.
 
Devletin istikrarı ve yetkililerinin güvenliği tüm dünyada kabul gören bir standart olsa da, ABD'nin kendisi bu standardı tanımıyor ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin usulüne uygun olarak seçilmiş liderlerini sürekli olarak kanlı darbelerle deviriyor.
 
Nihayet uyanıp da gerçek terörist varlığın hükümetim (ABD hükümeti) olduğunu anladığımda, kalbim bilinçaltında liderlik konumunu hak eden ama bunu kötüye kullanmayan gerçek bir devlet adamı bulma özlemi duydu.
 
Bu mümkün mü diye sordum kendime. Derin devlet ve Siyonist medya tarafından beyinleri yıkanmamış Amerikalılar için bunu hayal etmek zor olabilir.
 
Pek çok Amerikalı lider, Siyonist davaya körü körüne ve tam destek vermeleri için güçlü isimlere şantaj yapmak amacıyla kullandığı çocuk seks ticareti çetesiyle ün salmış bir Mossad ajanı olan Jeffrey Epstein'ın kara kaplı defterindeyken, Amerikalı liderlerin hepsi yalancı, kitlesel katil ve hatta bazıları aşağılık pedofillerden oluşurken gerçek bir devlet adamının var olabileceğini düşünmek bile zor.
 
Müslüman olduğumda, bu devlet adamının siyasi olarak doğru ve adil olmasının yanı sıra ilahi standartlara da bağlı olması ve manevi boyutlardaki tüm standartları da karşılaması daha da önemliydi.
 
Bu devlet adamı ben doğmadan önce varmış ve Rabbine dönmüş. Aradığım temiz hava soluğunun o olduğunu bile bilmiyordum. Hayatımın büyük bir bölümünde İmam Humeyni'nin (r.a.) Amerikalıları amaçsızca öldürmeye çalışan bir cani olduğu söylendi.
 
Gerçek teröristlerin Amerikan ve Siyonist rejim yetkilileri, ordu ve istihbarat teşkilatları olduğunu anladığımda, bağımsız ulusları daha net gözlerle görmeye ve değerlendirmeye başladım.
 
Asla bir anarşist ya da indirgemeci olmadım. Anarşizm her zaman CIA'in elinde bir araç olmuştur, bu yüzden "otoriter" sosyalist uluslara karşı koymak için ABD'de solculuğun Troçkist kolunu desteklediler ve bu yüzden anarşistler demokratik olarak seçilmiş Suriye hükümetine karşı ABD destekli Kürt isyancılar için savaşıyorlardı.
 
Bazı anarko-kapitalist liberteryenlerin savunduğu gibi "özel sözleşmelerin" himayesi altında olsa bile, insanlar her zaman liderliğe ve yönetime yönelecektir.
 
Hükümet sadece bir araçtır ve hem iyilik hem de kötülük için kullanılabilir. İnsanlar hükümette sadece yolsuzluk gördüğünde, bıkkınlık duymak ve anarşizm gibi kontrollü muhalefet ideolojileri tarafından kandırılmak kolaydır.
 
Adil bir değerlendirmeyle İslam Devrimine ve İmam Humeyni'ye hayran olmak ve saygı duymak hiç de zor değildir.
 
Bu, ilahi ahlaka dayalı ilkelere sahip, insanlara zulmetmeyen, aslında mazlumların yanında duran bir millettir. ABD ve İsrail rejiminin terörizmini teşhir ediyor, hatta 11 Eylül'de 3000 Amerikalının gerçek katillerinin Mossad ve Amerikan derin devleti olduğu gerçeğini anlatıyor!
 
İmam Humeyni'nin ruhani zekası daha da etkileyicidir. Genç yaşta hem bir din adamı hem de bir gnostik (sezgi veya tefekkür yoluyla edinilebilen bilgiye ulaşmış olan) olmuştur. En zengin uluslardan birinin lideri olmasına rağmen, devrik Pehlevi hanedanı hükümdarının köşk ve saraylarına kıyasla çok sade bir yaşam tarzını tercih etti
 
O, dünyaya Batı'nın tanrısız liberal kapitalizmine ve Doğu'nun tanrısız Marksizmine bir alternatif sundu: insanlığın hem maddi hem de manevi refahını gözeten ilahi bir siyasi ideoloji.
 
Dünyayı fesattan kurtarmayı ve İmam Mehdi (a.s.) ile İsa Mesih'in (a.s.) dönüşünün önünü açmayı içtenlikle arzulayan dindar biri olarak İmam Humeyni, özellikle yönetimin sistemik düzeyinde tüm kan dökülmesi eylemlerinin ve kötülüklerin bu dünyadan yok edilmesi noktasında benzersizdi.
 
Kendisi aynı zamanda Batı'da en çok yanlış anlaşılan şahsiyetlerden biridir. Hayatına ve karakterine yönelik iftiraların dünyanın dört bir yanındaki insanların İslam'ın ve İslam Devriminin gerçek güzelliğini görmesini engellemesi suç içinde suçtur.
 
Maneviyatın bu dünyada hala var olması ve tanrısız materyalizm tarafından tüketilememiş olması İmam Humeyni gibi şahsiyetler sayesindedir. Bağımsız ülkelerin hala var olması ve ABD ve Siyonistler tarafından yutulamamış olması onun gibi liderler sayesindedir.
 
Mazlum halkların kendilerini savunmak ve kana susamış Siyonistlere ve Amerikalılara direnmek için askeri araçlara sahip olması, onun gibi alçakgönüllü ve dürüst devlet adamları sayesindedir. IŞİD'in İran ve müttefiklerinin eliyle yenilgiye uğratılmış olması, bu dindar liderin kurduğu temel sayesindedir.
 
Doğu'dan Batı'ya tüm insanlar bu asil devlet adamı hakkındaki gerçekleri öğrenmelidir çünkü o, dünyanın gördüğü diğer devlet adamlarına hiç benzememektedir.
 
Onun politikası kişisel zenginleşme, kendisini halktan üstün görme ve elindeki gücü dünya çapında sayısız masum insanı öldürmek ve yağmalamak için kullanmak değildi. Onun siyaseti Nuh'un, İbrahim'in, İshak'ın, İsmail'in, Yakup'un, Yusuf'un, Musa'nın, İsa'nın, Muhammed'in ve İmam Ali'nin (tümüne selam olsun) siyasetiydi. Onlar için siyaset yalnızca Yaratan'a ve O'nun yarattıklarına hizmet etmenin bir aracıydı, çünkü eğer insanlar Allah'ın kulları tarafından yönetilmezse, otomatik olarak şeytanın kulları tarafından yönetileceklerdir.
 
İnsanlar İmam Humeyni ve onun ilahi siyaseti hakkındaki gerçeği öğrendiklerinde, alışageldikleri karanlık siyasetin aksine, o zaman kime saygı duyacakları ve kimin yanında yer alacakları konusunda seçim yapmak kolaylaşacaktır.
 
O zaman insanlar, ABD ve İsrail rejimlerini oluşturan kitlesel katliamcı sübyancıların yanında mı yer alıyorlar, yoksa vaaz ettiklerini uygulayan alçakgönüllü, dürüst bir Allah kulunun yanında mı?
 
O insanlar, zamanlarını Epstein Adası'nda geçiren politikacıların mı yoksa Filistin de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlum çocukların haklarını savunanların mı tarafını tutuyorlar?
 
Seçim açıktır. Kalbinde hala insanlığın kıvılcımını taşıyan herkes otomatik olarak İmam Humeyni'ye saygı duyulacak, lafzı ve ruhuyla örnek alınacak gerçek bir devlet adamı olarak seçecektir.
 
İslam Devrimini ve kurucu liderini şeytanlaştırmak yerine, dünya halkları onun hayatından ders alarak ve benzer samimiyet ve alçakgönüllülük özelliklerini paylaşan siyasi liderleri destekleyerek fayda sağlayabilir.
 
Benim gibi Batı'da büyümüş, beyin yıkamaya maruz kalmaktan uyanmış ve doğru siyasi liderlere susamış olanlar, İmam Humeyni'yi tanırlarsa susuzluklarını gidereceklerdir.
 
Ali Salaam 
Press TV
Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar