477A7668.jpg
  • Anasayfa» 
  • Analiz»
  •  Direnişin geliştirdiği yıkıcı askeri yenilikler İsrail'in kaderini belirleyebilir

Direnişin geliştirdiği yıkıcı askeri yenilikler İsrail'in kaderini belirleyebilir

Alastair Crooke, ABD ve Avrupa'nın hoşuna gitse de gitmese de İran'ın önemli bir bölgesel siyasi oyuncu olduğunu yazıyor: Açıkça söylemek gerekirse, Mackinder tarzı bir 'tarihin ekseni' deneyimi yaşıyoruz: Rusya ve Çin - ve İran - yavaş yavaş Asya'nın kalbinin kontrolünü ele geçiriyor (hem kurumsal hem de ekonomik olarak)...

19 Mart 2024 Salı

İNTİZAR - Sözde Arap Baharı ve sonrasında 2012 yılında yazdıklarıma dönüp baktığımda, Bölge'nin ne kadar değiştiğini görmek çarpıcı. Şimdi durum neredeyse 180° yön değiştirmiş durumda. O zaman şöyle demiştim,

"Arap Baharı "Uyanışı", başlangıcındaki heyecan ve vaatlerden çok farklı bir yöne doğru ilerliyor. Başlangıçta geniş bir halk dürtüsünden doğan bu hareket, giderek daha fazla karşı devrimci bir "kültür devrimi" olarak anlaşılmaya ve korkulmaya başlandı - bölgenin, ilk başlardaki yüksek beklentileri boşa çıkaran kuralcı bir kanon doğrultusunda yeniden kültürlendirilmesi ...
 
"'Uyanış' ile ilişkilendirilen bu halk dürtüsü şimdi [Sünni önceliğini] yeniden ortaya koyma çabasıyla ilişkili üç büyük siyasi projeye dönüştü ve emildi: Müslüman Kardeşler projesi, Suudi-Katar-Selefi projesi ve [radikal cihatçı] projesi.
 
"Hiç kimse [ilk proje olan] Müslüman Kardeşler projesinin doğasını gerçekten bilmiyor - bir mezhep projesi mi; yoksa gerçekten ana akım mı... Ancak açık olan şu ki, Müslüman Kardeşler'in tonu her yerde giderek militan mezhepçi bir şikâyete dönüşüyor. Suudi-Selefi ortak projesi, Kardeşler projesine doğrudan bir karşıt olarak tasarlandı - ve [üçüncüsü] Suudi Arabistan ve Katar tarafından finanse edilen ve silahlandırılan, geleneksel Sünniliği kontrol altına almayı değil, Selefilik kültürüyle yer değiştirmeyi amaçlayan tavizsiz Sünni radikalizm [Vahhabilik] idi. Yani geleneksel Sünni İslam'ın 'Selefileştirilmesini' amaçlıyordu.
 
"Tüm bu projeler, bazı kısımlarda çakışsalar da, temelde birbirlerine rakiptirler. Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Mısır'da, Kuzey Afrika'da, Sahel'de, Nijerya'da ve Afrika boynuzunda [bu projeler] ateşleniyorlardı.
[İranlılar Suudi Arabistan'ın ruh halini giderek artan bir şekilde savaşa açlık olarak yorumluyor ve Körfez'den gelen açıklamalar genellikle histeri ve saldırganlık içeriyor: Suudi Arabistan'a ait el-Hayat gazetesinde kısa süre önce yayınlanan bir başyazıda şöyle deniyordu "KİK'teki [Körfez İşbirliği Konseyi] hava, Soğuk Savaş sırasında Afganistan'da yaşananlara benzer şekilde, Suriye topraklarında bir KİK-İran-Rusya çatışmasına doğru gidildiğini gösteriyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel nüfuzu ve hegemonyası açısından hayati önem taşıdığı için Suriye rejiminin devrilmesine karar verildiğinden emin olabilirsiniz."
O zamanlar öyleydi. Bugün manzara ne kadar farklı: Müslüman Kardeşler eskisine kıyasla büyük ölçüde 'kırık bir saz'; Suudi Arabistan Selefi cihatçılığın 'ışıklarını kapattı' ve daha çok turizme odaklandı ve Krallığın artık İran'la (Çin'in aracılık ettiği) bir barış anlaşması var.
2012'de yazdığım gibi, "daha geniş bir Sünni Müslüman yönetimini yeniden hayal etmeye yönelik kültürel değişim", Richard Perle'nin 1996 tarihli 'Clean Break' Politika Belgesi'ne (İsrail'in o zamanki Başbakanı Netanyahu tarafından hazırlatılan bir rapor) kadar uzanan bir Amerikan rüyasıydı. Bunun kökleri, İkinci Dünya Savaşı sonrası İngilizlerin Osmanlı döneminin sadık aile eşrafını Batılı petrol çıkarlarına hizmet eden Anglofil bir yönetici tabaka olarak Körfez'e nakletme politikasına dayanıyordu.
Ama bakın ne oldu -
 
Mini bir devrim: İran bu arada 'soğuktan geldi' ve 'bölgesel bir güç' olarak sağlam bir şekilde demir attı. Artık Rusya ve Çin'in stratejik ortağı konumunda. Körfez ülkeleri ise bugün İslami fıkıhtan çok 'iş' ve teknoloji ile meşgul. Batı tarafından hedef alınan ve bölgede dışlanan Suriye, Arap Birliği'nin Arap küresine büyük bir törenle geri döndü ve Suriye Ortadoğu'daki eski konumunu yeniden üstlenme yolunda ilerliyor.
 
İlginç olan, 2012'de yazdığım gibi, İsrail ile Filistinliler arasında yaklaşmakta olan çatışmanın ipuçlarının o zaman bile belirgin olmasıydı:
"Son yıllarda İsraillilerin bir İsrail devletinden ziyade, özellikle Yahudi bir ulus-devletin tanınması taleplerini vurguladıklarını duyduk. Prensipte, geri dönmek isteyen tüm Yahudilere açık kalacak bir Yahudi devleti: deyim yerindeyse bir 'Yahudi ümmeti' yaratılması.
"Şimdi, en azından Orta Doğu'nun batı yarısında, sömürge döneminin son kalıntılarının 'geri alınmasını' temsil eden daha geniş bir Sünni ulusun eski haline getirilmesini isteyen bir ayna eğilimi var gibi görünüyor. Mücadelenin, Yahudi ve İslami dini semboller arasında - El Aksa ve Tapınak Tepesi arasında - ilkel bir mücadele olarak özetlendiğini görecek miyiz?
"Öyle görünüyor ki hem İsrail hem de çevresindeki topraklar, kendilerini bu çatışmanın geleneksel olarak kavramsallaştırıldığı temel ve büyük ölçüde seküler kavramlardan uzaklaştıran bir dile doğru adım adım ilerliyor. Çatışma kendi mantığı içinde dini kutupların çatışmasına dönüştüğünde bunun sonucu ne olacak?"
Bu 180°'lik dönüşe ne sebep oldu? Kuşkusuz faktörlerden biri Rusya'nın cihatçıların yayılmasını önlemek için Suriye'ye sınırlı müdahalesi oldu. İkincisi ise Çin'in tam da ABD'nin bölgeden çekilmeye başladığı bir dönemde (henüz somut bir fiziksel çekilme olmasa da en azından gösterdiği ilgi açısından) devasa bir iş ortağı -ve aynı zamanda arabulucu- olarak sahneye çıkması oldu.
 
İkincisi ise -ABD ordusunun çekilmesi (Irak ve Suriye)- olup olmayacağından ziyade 'ne zaman' olacağı sorusu gibi görünüyor. Herkes bunu bekliyor.
 
Açıkça söylemek gerekirse, Mackinder tarzı bir 'tarihin ekseni' deneyimi yaşıyoruz: Rusya ve Çin - ve İran - yavaş yavaş Asya'nın kalbinin kontrolünü ele geçiriyor (hem kurumsal hem de ekonomik olarak), Batı'nın sarkacı sallanırken.
 
Sünni dünya - kaçınılmaz ve temkinli bir şekilde - BRICS'e doğru ilerliyor. Körfez, kendilerini İsrail teknolojisine bağlayan sözde 'Abraham Anlaşmaları' (ki bu anlaşma da Wall Street'in hatırı sayılır 'bedava parasını' kendilerine yönlendiriyordu) yüzünden fena halde ters köşeye yatmış durumda. İsrail'in Gazze'deki 'şüpheli soykırımı' (ICJ dili) yavaş yavaş Körfez 'iş modelinin' kalbine bir kazık çakıyor.
 
Ancak bir diğer kilit faktör de İran'ın izlediği akıllı diplomasi olmuştur. Batılı İran şahinleri için İran'ın bölgedeki siyasetini ve nüfuzunu kınamak kolaydır; ne de olsa İslam Cumhuriyeti, ABD'nin amaçlarına ve bölgedeki İsrail yanlısı emellerine karşı pişmanlık duymayacak şekilde 'uyumsuzdur'. Batı'nın tüm kuşatıcı 'ateşi' İslam Cumhuriyeti üzerinde bu kadar yoğunlaşmışken, geri püskürtmeden başka ne beklenebilirdi ki?
 
Yine de İran akıllıca bir yol izledi. Suriye'de Sünni Arap devletlerine karşı 2012'de gündeme geldiği gibi savaşa girmedi. Bunun yerine sessizce diplomasi ve Körfez ülkeleriyle ortak güvenlik ve ticaret stratejisi izledi. İran da Batı yaptırımlarının etkilerinden kısmen kurtulmayı başardı. Hem BRICS'e hem de ŞİÖ'ye katılarak yeni bir ekonomik ve siyasi 'uzamsal derinlik' kazanmıştır.
 
ABD ve Avrupa istese de istemese de İran önemli bir bölgesel siyasi aktördür ve diğerleriyle birlikte, birbirleriyle yakın işbirliği içinde çalışmak üzere kurnaz bir diplomasiyle bir araya getirilmiş Direniş Hareketleri ve Cepheleri koalisyonunun tepesinde oturmaktadır.
 
Bu gelişme kilit bir stratejik 'proje' haline gelmiştir: Sünni (Hamas) ve Şii (Hizbullah), El Aksa'nın mezhepsel olmayan sembolü altında (ne Sünni, ne Şii, ne Müslüman Kardeşler, ne Selefi ne de Vahabi olan) sömürgecilik karşıtı bir kurtuluş mücadelesinde diğer 'cephelerle' birleşti. Bu daha ziyade İslam medeniyetinin hikayesini temsil etmektedir. Evet, bir bakıma eskatolojiktir de.
 
Bu son başarı, topyekûn savaş tehdidinin bölgeyi sarmasını sınırlamak için çok şey yaptı (gerçi şüphe içerse de ...). İran ve Direniş Ekseni'nin çıkarı iki yönlüdür: Birincisi, çatışmanın yoğunluğunu dikkatli bir şekilde ayarlamak için gücü ellerinde tutmak - uygun şekilde yükseltmek ve alçaltmak; ve ikincisi, tırmandırıcı hakimiyeti mümkün olduğunca ellerinde tutmak.
 
İkinci husus stratejik sabrı kapsamaktadır. Direniş Hareketleri İsrail'in ruh halini çok iyi anlıyor - bu nedenle İsrail'in provokasyonlarına karşı Pavlovvari refleksler kabul edilmiyor. Bunun yerine beklemek ve İsrail'in tırmanma merdiveninde daha ileri bir adım için bahane sağlayacağına bakmak gerekir. İsrail'in gerilimi tırmandıran taraf, direnişin ise sadece karşılık veren taraf olduğu görülmelidir. 'Göz' Washington'daki siyasi ruhun üzerinde olmalıdır.
 
Üçüncüsü, İran asimetrik savaşta ve İsrail ile Batı'ya karşı caydırıcılıkta tektonik bir değişim yaratarak 'ileri görüşlülüğünü' sürdürmek için kendine güveniyor. ABD oflayıp puflayabilir ama İran bu dönem boyunca ABD'nin 'evi havaya uçurmaya' çalışmanın risklerini çok iyi bildiğinden emin oldu.
 
Batı'daki realistler, 'gücün' ulusal nüfus büyüklüğü ve GSYİH'nın basit bir fonksiyonu olduğuna inanma eğilimindedir. Dolayısıyla, hava ve ateş gücündeki eşitsizlik göz önüne alındığında, örnek olarak, Hizbullah'ın çok daha zengin ve kalabalık bir varlık olan İsrail karşısında 'pes etmeyi' beklemesi mümkün değildir.
 
Bu kör nokta Direniş'in sessiz 'müttefikidir'. Batı'nın (çoğunlukla) askeri düşüncedeki bu ekseni anlamasını engelliyor.
 
İran ve müttefikleri farklı bir bakış açısına sahip: Onlara göre bir devletin gücü gerçek maddi unsurlardan ziyade manevi unsurlara dayanır: stratejik sabır; ideoloji; disiplin; yenilikçilik ve ölümüne bile olsa komutanlarını takip etmeleri için askerler üzerinde 'sihirli' bir büyü yapma yeteneği olarak tanımlanan askeri liderlik kavramı.
 
Batı'nın hava gücü ve tartışmasız hava üstünlüğü var (ya da vardı) ama Direniş Cephelerinin iki aşamalı çözümleri var. Kendi yapay zeka destekli sürü dronlarını ve dünyayı saran akıllı füzelerini üretiyorlar. Bu onların Hava Kuvvetleri.
 
İkinci aşama doğal olarak katmanlı bir hava savunma sistemi (Rus tarzı) geliştirmek olacaktır. Direniş böyle bir şeye sahip mi? Brer Rabbit gibi, sessiz kalıyorlar.
 
Direniş'in temel stratejisi açık: Batı hava hakimiyetine ve ezici ateş gücüne aşırı yatırım yapıyor. Hızlı şok ve dehşet saldırılarına öncelik veriyor, ancak genellikle karşılaşmanın başlarında kendini hızla tüketiyor. Bu tür yüksek yoğunluklu saldırıları nadiren uzun süre devam ettirebilirler.
 
2006'da Lübnan'da Hizbullah, İsrail hava saldırısı tepeden süpürülürken yeraltında kaldı. Fiziksel yüzey hasarı çok büyüktü, ancak güçleri etkilenmedi ve ancak daha sonra ortaya çıktı. Ardından Hizbullah'ın 33 gün süren füze saldırısı geldi - ta ki İsrail saldırıyı durdurana kadar. Bu sabır stratejinin ilk ayağını temsil ediyor.
 
İkincisi ise, Batı'nın kısa süreli dayanıklılığa sahip olmasına karşın, muhalefetin uzun süreli yıpratıcı çatışmalar için eğitilmiş ve hazırlanmış olmasıdır - sivil toplumun etkiye daha fazla dayanamayacağı noktaya kadar füze ve roket yağmuru. Savaşın amacı illa ki düşman askerlerini öldürmek değildir; daha ziyade yorgunluk ve yenilgi duygusu aşılamaktır.
 
Peki ya karşıt proje ne olacak?
 
2012'de yazmıştım:
"Görünen o ki hem İsrail hem de [İslam dünyası] kendilerini bu çatışmanın geleneksel olarak kavramsallaştırıldığı temel, büyük ölçüde seküler kavramlardan uzaklaştıran [eskatolojik anlatılara] doğru adım adım ilerliyor. Çatışma kendi mantığı gereği dini kutupların çatışmasına dönüştüğünde bunun sonucu ne olacaktır? " [- El Aksa'ya karşı Tapınak Tepesi].
Batı, tam da bu çatışmanın kavramsallaştırıldığı ve yönetildiği (ya da yönetilmediği diyebilirim) 'büyük ölçüde seküler kavramları' kullanarak çatışmayı yönetmeye ve kontrol altına almaya çalışmakla meşgul olmaya devam ediyor. Bunu yaparken ve Batı'nın (seküler) belirli bir eskatolojik vizyonu (kendisiyle örtüşen) diğerine karşı desteklemesi yoluyla, istemeden de olsa çatışmayı körüklemektedir.
 
Seküler yönetim biçimlerine dönmek için çok geç; cin şişeden çıktı.
 
Alastair CROOKE 
 
Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar