143cab78-6acd-41d0-ace1-cc4ad98d1418.jpg

İsrail projesinin sonu

"İsrail"in sadece Arap ve Müslüman kitleler için değil, tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit olduğunu giderek daha fazla kabul eden yeni bir dünya kuruluyor. Devrimci pratik bölgedeki ve dünyadaki kitleleri uyandıracak ve bu bir kez gerçekleştiğinde gerici tiranların ve varlığın kaderi mühürlenecektir. O zaman zafer kaçınılmaz olacaktır.

26 Nisan 2024 Cuma
İNTİZAR - Kuşkusuz Siyonist hareket, Theodore Herzl'in hedeflerini ortaya koymasından ve 1897'de Basil'de toplanan ilk Siyonist kongreden bu yana önemli bir evrim geçirmiştir. İlerleme başlangıçta, 1917'de ABD'nin desteğiyle Siyonistler için bir umut ışığı olan Balfour Deklarasyonu'na kadar ölçülü bir hızda ilerledi. 1948'e gelindiğinde Herzl'in temel hedefine ulaşılmış ve 1967'ye gelindiğinde Siyonist kontrol, Siyonist arzuların temel hedefi olan Filistin'in tamamına yayılmıştı. Bunu izleyen olaylar arasında 1979'da Camp David anlaşmasıyla Sedat yönetimindeki Mısır'ın teslim olması, 1982'de Sabra ve Şatilla katliamlarıyla sonuçlanan Lübnan'ın Siyonistlerce işgali ve Ürdün'ün kademeli olarak etkisizleştirilmesi yer alıyordu.
 
Esasen, Arap ve Müslüman anavatanına yönelik gerici tecavüz, yaygın olarak kullanılan kelimelerin yorumunu tamamen değiştirmiş ve yeniden şekillendirmişti: Teslimiyet, üstü kapalı bir şekilde 'barış' ve 'cesaret' olarak etiketlendi ve Oslo Anlaşmalarının ortaya çıkmasına neden oldu.
 
2011'de bölgeyi kasıp kavuran isyan dalgalarıyla birlikte Filistin'in özgürleştirilmesi, bölgenin stratejik ve siyasi egemenliğindeki merkezi konumunu kaybetti. Bu değişim Libya Arap Cemahiriyesi ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nde NATO liderliğindeki rejim değişikliği operasyonlarına kapı açtı. Bu müdahaleler her iki cumhuriyeti de bir yıkım ve kaos girdabına sürükleyerek Siyonist normalleşme projesinin hız kesmeden ilerlemesi için verimli bir zemin yarattı. Başkan Donald Trump yönetimindeki en açık sağcı ABD yönetimlerinden biri tarafından yönetilen normalleşme [Abraham] anlaşmaları, bölgenin dinamiklerini yeniden yapılandırmayı amaçlıyordu.
 
Anlaşmalar sadece bölgedeki tartışmalı bir suç varlığı olan "İsrail"in varlığını normalleştirmeyi amaçlamıyordu. Aynı zamanda ABD'nin dikkatini Orta Doğu'dan uzaklaştırarak bölgenin yönetimini en yakın muhafazakâr müttefiklerine emanet etmeyi amaçlıyordu. Bu stratejik değişim, ABD'nin birincil meydan okuma olarak algıladığı Çin Halk Cumhuriyeti'nin yükselişini ele alması için gerekli nefes alma alanını yaratmayı amaçlıyordu.
 
Her zamanki gibi gerici Arap müttefikler (Bahreyn, Mısır, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan) teslimiyet karşılığında güç takası yapmaya hazırdı. Onların zararlı etkileri, Arap ve Müslüman kitlelere teslimiyet ve yenilginin ileriye dönük tek kabul edilebilir yol olduğunu kanıtlamayı amaçlıyordu. İleri askeri teknoloji ve uzmanlığa erişim karşılığında "İsrail" ile yenilgi ve normalleşme uçurumuna doğru daha ileri adımlar atmaya çalıştılar. Bu kaynaklar uzun zamandır, başta Filistin olmak üzere bölgedeki kardeşlerine karşı on yıllardır devam eden şiddetli baskıyı sürdürmek için kullanılıyor. Uzun bir süre boyunca savaş ve normalleşme tamtamları bölge halkları ve küresel devrimciler arasında yankı bulmadı. Art arda gelen saldırganlık eylemlerine rağmen bunlar halkı harekete geçirmedi. Dolayısıyla gerici güçlerin bizi aşağılamaya başvurması doğaldı; bunlar yüzleşmek zorunda olduğumuz acı gerçeklerdi.
 
Ancak 7 Ekim 2023'te Filistinli direniş gruplarının başlattığı askeri operasyon, emperyalist ABD'nin bölgeye yönelik planlarından bağımsız olarak, diğer bölgesel güçlerin gericiliğin ve yerleşimci-sömürgeciliğin egemenliğine meydan okuyabileceği bir özerklik alanının zaten gelişmekte olduğunu aniden hatırlattı. Yenilgicilik, devrimci kitleler için değil, yozlaşmış yöneticiler ve onların güce aç hizmetkârları içindir.
 
El Aksa Tufanı: Bozgunculuğa karşı bir panzehir
 
Filistin anavatanını saran mevcut kasvete rağmen devrim güçleri boş durmadı ve silah sıkı sıkıya ellerinde kaldı. Sefaletleri, acıları ve ıstırapları derin olabilir ve Gazze'den gelen istatistikler ve raporlar acı olabilir, ancak devrimciler her zaman daimi bağlılıklarına sadık kaldılar - vatan ve onun kurtuluşu. Filistin anavatanında, özellikle de Gazze'de devrimciler tarafından havada tutulan mum için bir umut ışığı kalmıştır. Titreyen alev giderek daha da parlaklaşmakta ve dünya çapında sayısız bireye devrimci davaya destek vermeleri için ilham vermektedir.
 
"İsrail"in sadece Arap ve Müslüman kitleler için değil, tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit olduğunu giderek daha fazla kabul eden yeni bir dünya kuruluyor. Dünyanın devrimci kitleleri, yetmiş yıllık Batı destekli terörizme karşı, vahşete ve mutlak şiddete karşı öz savunma amacıyla tüm insani ve askeri kaynaklarını birleştirmekten ve seferber etmekten başka bir alternatif olmadığını anlamışlardır. El Aksa Tufanı dünyanın devrimci kitlelerine netlik kazandırdı. Artık herkes Siyonizm ile Amerika arasında hiçbir fark olmadığını, Siyonizm ile Amerika'nın bir olduğunu görebilmektedir. Dolayısıyla Siyonizme karşı verilen meşru mücadele aynı zamanda ABD'ye ve onun emperyalist politikalarına karşı verilen bir mücadeledir.
 
Böylesi bir bağlamda, İran İslam Cumhuriyeti'nin 1 Nisan 2024'te Şam'da Batı destekli oluşum tarafından gerçekleştirilen bir başka terör operasyonuna karşılık olarak kendi topraklarından başlattığı son askeri operasyon, bozgunculuğa karşı daha fazla harekete geçmenin zorunlu olduğunu göstermiştir. Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Ulu Camii'ni ziyaret etmek gibi eşsiz bir zevke sahip olanlar, mozaik harikalarını görmeden edemezler. Bir mozaiğe hayranlık duyarken sadece boyutlarını, karmaşık detaylarını ve canlı renklerini gözlemlemek yeterli değildir; aynı zamanda çeşitli sanatçıların İslam sanatının bu eşsiz şaheserini bir araya getirirken gösterdikleri vazgeçilmez sabrı da takdir etmeliyiz. İran'ın son saldırısı, bölgeyi onlarca yıldır aşağılanmaya maruz bırakan baskıcı ve gericilere karşı sabırla işlenmiş bu kurtuluş mozaiğinin sadece bir karosudur. Siyonist teröre karşı askeri güçleri yükseldiği her an, bozgunculuğa karşı bir adım daha atılmaktadır.
 
Gece yarısına bir dakika
 
Yedi ay içinde, Batı tarafından yerleştirilmiş bir varlık olan "İsrail", çok sayıda bölgesel gücün saldırılarına defalarca hedef oldu. Bu askeri operasyonlar, Batı'nın bölgeyi ölümcül silahlar ve "İsrail ve IŞİD" gibi gerici dini güdümlü siyasi gündemler için bir laboratuara dönüştürme çabalarının ortasında bile, yeni bir insanlık ve ahlak standardına ulaşılabileceğini ortaya koymuştur. En önemlisi, 7 Ekim 2023'ün ve bölgedeki kalıcı askeri kapasitelerin gösterdiği şey, İsrail'in caydırıcılığının erozyona uğramasıdır. Batı Asya'da en azından otuz yıl süren askeri ve ekonomik savaşın ardından enkazdan yükselen birleşik cephe -Direniş Ekseni- dünyanın tüm devrimci kitlelerine tarihin en temel derslerinden birini sunmaktadır.
 
Kitleler birleştiğinde ve kendilerini sömürenlerin çıkarlarına büyük bir darbe indirdiğinde, tehdit ve müdahalenin düzeyi, askeri üslerin kurulması ya da yozlaşmış rejimlerin rüşveti ne olursa olsun, yabancı çıkarların kalıcı olarak korunamayacağını kanıtlamış olurlar. Birleşik bir halk kendi işlerini kontrol etmeye, yabancı müdahalesini ve vesayetini ortadan kaldırmaya ve yerinden edilmiş bir halkın yabancı işgalinden kurtulduktan sonra vatanlarını geri alma haklarını kabul etmeye karar verdiğinde, yabancı ve yozlaşmış çıkarlar savunulamaz hale gelir.
 
Terörizm, aşağılama ve baskıdan zevk alan bu geleneksel hain ve parya rejimler, öfkeli açıklamalar, güçlü kınamalar ve hatta halk gösterileri ile caydırılamaz. Uluslararası toplum tarafından sadece resmi kınamalarla baskıcı politikalarını değiştirmeleri sağlanamaz. Korktukları tek şey ve dolayısıyla yenilebilecekleri tek yol gerçek devrimci faaliyettir. Bu tür devrimci pratikler bölgedeki ve dünyadaki kitleleri uyandıracaktır. Bu koşullar gerçekleştiğinde, gerici tiranların ve varlığın kaderi mühürlenmiş olacaktır. Zafer kaçınılmaz hale gelir.
 
1947'de, Filistin Nakba'sından bir yıl önce, Batılı bilim insanları insanlığın kontrolsüz bilimsel ve teknolojik ilerlemeden dolayı karşılaşabileceği potansiyel tehditleri göstermek için bir saat metaforu ortaya attılar. Gece yarısı varsayımsal bir küresel felaketi simgelerken, o dönemde hayal edilebilecek en vahim senaryo nükleer savaştı. Nakba'dan yetmiş beş yıl sonra, saat metaforunu akılda tutarak, ufukta yeni bir şafak doğacak, çünkü gelecek nesiller için gece yarısı yaklaşıyor. Tarih hızla ilerliyor ve hiçbir siyasi oluşumun varlığını sadece şiddet yoluyla sürdüremeyeceğini gösteriyor. İnsanlığa karşı çıkan her şey yok olmaya mahkumdur. Zaman ilerledikçe ve "İsrail" projesi tehlikeye girdikçe, insanlık dünya insanlarının çoğunluğu için dayanışma ve adaletin yeniden canlanmasına her geçen gün biraz daha yaklaşmaktadır.
 
Matteo Gladio
Al Mayadeen
Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar