2016125113021110.jpg

Netanyahu’nun Azerbaycan ziyareti gerçek anlamda bir musibettir

Siyonist İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Salı gün gerçekleşecek olan Azerbaycan ziyareti olumsuz tepkilerle karşılanıyor. Azerbaycan Ruhaniler Meclisi’nin yayınladığı bildiride Netanyahu’nun ziyaretinin gerçek anlamda bir musibet olarak tanımlanması, bu ziyaretin nasıl anlaşılması gerektiğini ortaya koymuş oldu.

12 Aralık 2016 Pazartesi

İNTİZAR - Siyonist İsrail Benyamin Netanyahu'nun Azerbaycan ve Kazakistan'ı kapsayan iki günlük ziyareti, yarın ziyaretin ilk ayağı olan Azerbaycan'da gerçekleştireceği görüşmelerle başlayacak. Ajanslardan gelen bilgilere göre sabah başlayacak ziyaret, Netanyahu'nun beraberindeki 30 kişi civarındaki bir heyetle gerçekleşecek. Netanyahu aynı günün akşamında da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapacağı görüşmenin ardından Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geçecek. Oradaki programı daha geniş olacak olan Netanyhu 70'e yakın İsrailli işadamının da iştirak edeceği Kazakistan-İsrail iş formuna katılacak.

 

İsrail neden Avrasya üzerindeki etkisini derinleştirmeye çalışıyor?

İsrail'in Avrasya üzerinde etkisini derinleştirmeye çalışmasının birçok nedeni var. Her şeyden önce dünyadaki hem ekonomik denge ve tabiî olarak hem de siyasi denge Batı'dan Doğu'ya doğru kaymaktadır. Batı'nın çöküşü ve Asya'nın yükselmesi sonucu 2030'a kadar gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeleri geride bırakacağını” öngören ABD Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından işaret ediliyor. Amerikalılara ait bu tespit ile birlikte aslında ekonomik olarak, başını Rusya ve Çin'in çektiği Şanghay İşbirliği Örgütü'nün tabiî coğrafyası olan Avrasya'nın öne çıkacağı ve aynı zamanda böylece siyasi anlamda da dengenin Batı'dan Doğu'ya doğru kayacağı kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu durumun farkında olan İsrail hem ekonomik geleceğini ve bu vesile ile siyasi geleceğini Avrasya'da oluşmakta olan sinerji üzerinden temin etmenin peşinde.

Belki tabiî olarak algılanabilecek bu durumun aslında Siyonist İsrail'in gerçekte peşinde olduğu stratejiyi perdelediğini ifade etmek gerekiyor. Siyonist İsrail'in varlığını tehdit eden en önemli şey aslında varlığının tabii bir zemine dayanmıyor olmasıdır. Bu sebeple Avrasya üzerinden oluşturacağı ilişkiler üzerinden kendi meşruiyetine zemin oluşturmak peşindedir. Hem böylece Siyonist İsrail varlığının gayri tabi oluşundan yola çıkarak aslında yok edilmesi gerektiğini en net bir şekilde ortaya koyan İslam İran'ı da Avrasya'da oluşturacağı ilişkiler ağı ile çevrelemiş olacak.

Alwaght'da yera alan bir analize göre; Avrasya ülkeleriyle olan bağları genişletmek, sadece İran'la olan rekabetinde İsrail rejiminin lehine olan dengeyi değiştirebilmekle kalmaz aynı zamanda İslam Cumhuriyeti'nin operasyonel ve ideolojik alanlarını da etkiler. Aslında Siyonist İsrail'in Avrasya üzerinden ulaşmaya çalıştığı esas netice bu olmalıdır.

 

Tel Aviv'in genelde Avrasya'da özelde ise Azerbaycan'da etkin olmaya çalışmasının sebeplerinden biri de; Müslüman ülkelerin karşı kampa katılmalarını önlemek.

İslami İran'ın Şanghay İş Birliği Örgütü'ne üye olma aşamasına gelmesi, Suriye meselesi ile birlikte İslami İran ile Rusya arasında gelişen ilişkilerin stratejik bir boyuta doğru seyretmesi, genelde Batı'nın özelde ise Amerika'nın Batı Asya'dan çekilme emareleri göstermeye başlaması, bölgenin bir blok halinde kaymasını getirebilir. Ortaya çıkabilecek bu yeni durumun İslami İran lehine şekillenmesi, bu yeni durumu yönlendirmede İslami İran'ın daha etkin olması muhtemeldir. Bu ise Siyonist İsrail için sonun başlangıcı niteliğinde bir olay olur. Bu ihtimalin farkında olan İsrail'in Müslüman ülkelerin o ya da bu şekilde İslami İran'ın etki alanına kaymasının önüne geçmek için de genelde Avrasya'da özelde ise Azerbaycan'da etkili olmak gayretindedir. Bu son çerçeveden bakıldığında gerçekten Siyonist İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği ziyaret Azerbaycan Ruhaniler Meclisi'nin yayınladığı bildiride belirtildiği gibi tam bir musibettir.  

Aslında İsrail rejimi ve Azerbaycan ilişkiler yeni kurulmuyor. Azerbaycan'ın avantajları Siyonist İsrail için görmezlikten gelinebilecek avantajlar değil. Rusya, Türkiye ve İran gibi önemli ülkeler ile sınırları olan, büyük bir Müslüman nüfusu barındıran bir ülke Azerbaycan. 7 milyar varil petrol ile 85 trilyon metreküp doğal gaz rezervi Azerbaycan'ı Siyonist İsrail için önemli kılıyor. Zaten Azerbaycan İsrail'in petrol ihtiyacının % 20'sini temin ediyor.  İsrail şirketleri Azerbaycan askeri altyapılarını modernleşme hedefi ve Azerbaycan'ın iletişim ağlarını İsrail şirketleri tarafından yenilemek iki taraf arasında bir diğer işbirliği alanıydı.

İsrail'in Azerbaycan ilişkileri üzerinden; Kafkasya pazarına girmek, Azerbaycan'daki Yahudi cemaatlerini Azerbaycan'ın ekonomik, siyasi ve kültürel kurumlarında etkin olarak örgütleyip İslami İran'ı ve kendisini tehdit edebilecek İslami Direniş bloğunun önüne geçmek gibi bir takım stratejik beklentileri gerçekleştirme planları var. Siyonist İsrail diğer Müslüman ülkeleri Tel Aviv ile ilişkileri başlatmaya ve İsrail'i tanımaya teşvik etmek amacıyla bir Müslüman ülke olan Azerbaycan ile ilişkilerini bir örnek model olarak sergilemeye çalışıyor. Bu açıdan da bakıldığında aslında Netanyahu'nun ziyareti gerçekten bir musibettir.

İsrail bu ziyaretleri ile temin edeceği zemin üzerinden şu mesajı vermek istiyor: Tel Aviv, Avrasya bölgesinde kabul edildi. İsrail'in Avrasya ülkeleriyle olan ilişkileri ona yeni uluslararası yetenekler kazandırıyor. Yukarıda alıntı yapılan Alwaght'daki analiz Siyonist İsrai'in böylece;

- İran'ın Avrasya ülkeleriyle olan siyasi ve kültürel ilişkilerine zarar verilmesi

- Avrasya'da İran özel ve devlet kuruluşlarının faaliyetlerinin sınırlandırılması

- İran ürün pazarlarının küçültülmesi

- İran sınırlarından veri toplayarak İsrail casusluk yeteneklerini iyileştirme

- İran'a karşı güvenlik, kültürel ve mezhepsel tehditler oluşturumak, ayrıca İran'da ayrılıkçı yaklaşımları kışkırtımak ve İran'da dini çatışmalara neden oluşturmak

gibi bir takım sonuçlara ulaşmaya çalışması üzerinden Siyonist İsrail'in asıl amacını özetliyor.

 

Bu tablo Benyamin Netanyuhu'nun Azerbaycan ziyaretine karşı hem Azerbaycan'da ve hem de İslami İran'ın Azeri nüfusunun yoğun yaşadığı şehirlerde protestoların oluşmasına sebebiyet verdi. İran'ın Erdebil, Tebriz gibi Azeri nüfusun yoğun olduğu şehirlerde protesto eylemleri gerçekleşti. Bu eylemlerde Siyonist İsrail'in esas amacının bölgede tefrika oluşturmak olduğuna vurgu yapılarak, Netanyahu'un Azerbaycan ziyaretinin iptal edilmesi talep edildi.

Azerbaycan'da da Netanyahu'nun bu ziyaretine karşı itirazlar yükseldi. Azerbaycan İslam Partisi (AİP) yayınladığı bildiride, bu ziyarete itizar ederek, Netanyahu'yu Müslümanların ve İslam dininin, insanlığın gerçek düşmanı olarak niteledi. Azerbaycan Ruhaniler Meclisi'nin de bu ziyarete itirazda bulunduğu bir bildiri yayınladı. Bu bildiride söz konusu ziyaretin bir musibet olarak tanımlanması oldukça dikkat çekici.

Belki bu vesile ile; bütün dikkatler Batı Asya'da, Irak ve Suriye'de gerçekleşen büyük musibetlere odaklanmışken, gözlerden kaçan Avrasya'da oluşmakta olan büyük güç merkezi ve bunun üzerinden dünyanın fitnelerinin kaynağı olan Siyonizmin temsilcilerinin bu coğrafyadaki faaliyetlerinin gerçekten büyük bir musibete dönüşmemesi için dikkatlerin bu cenaha celbedilmesi mümkün olabilecektir. 

Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler