41716-cats.jpg
  • Anasayfa» 
  • Analiz»
  •  BAE Washington'da etki oluşturmak için Siyonistlerle etle tırnak olmuş

BAE Washington'da etki oluşturmak için Siyonistlerle etle tırnak olmuş

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bazı körfez ülkelerindeki iktidarlar kendi siyasi varlıklarını geleceğe taşıyabilmek için meşru sebeplere dayanmak yerine ABD'ye dayanmayı olmazsa olmaz biliyorlar. Bu sebeple de Amerika ile ilişkilerini kuvvetlendirmek için lobi faaliyetlerinde bulunuyorlar. Bunun için de en önemli yardımcıları ise etle tırnak oldukları siyonist lobiler.

23 Mart 2018 Cuma
İNTİZAR - Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'da bir etki oluşturabilmek için tıpkı Siyonist lobiler gibi çalışmış.  Hem AIPAC gibi siyonist lobilerden yardım almış ve hem de onların çalışma stratejilerini taklit etmiş. Bu durum neticesinde zamanla BAE ile Siyonistler etle tırnak gibi olmuşlar. 
 
Batı Asya'nın Irak ve Suriye üzerinden ortaya konan operasyon ile bölünmesi planı İran'ın başını çektiği Direniş Ekseni tarafından boşa çıkarılınca daha önce gizlice devam eden İsrail ve Amerika'daki Siyonistlerle işbirliği şimdi İran karşıtlığında aşikar bir çerçevede su yüzüne çıktı. 
 
Ortaya çıkan bu yeni dengeler sadece BAE değil Suudi Arabistan, Bahreyn gibi ülkelerin hem Amerikalılarla, hem Amerika'daki Siyonistlerle ve hem de İsrail ile aşikar stratejik bir ortaklığı ortaya çıkardı. Her şey artık daha net. Bir tarafta BAE, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Ürdün gibi ülkelerin Amerika ve siyonist İsrail ile ortaklığı, diğer tarafta ise İslami İran'ın lokomotifliğinde Direniş Cephesi. Kimin kiminle etle tırnak olduğu ortada. 
 
Bu çerçevede Andreas Krieg imzası ile Middle East Eye'de 9.3.2018 tarihinde yayınlanan, Zahide Tuba Kor'un tercüme edip kendi bloku olan Ortadoğu Günlüğü'de yer alan yazı BAE'nin lobi faaliyeti üzerinden Siyonistlerle nasıl etle tırnak olduğunun hikayesini anlatıyor. Aslında bu hikaye bize çok da yabancı değil, tıpkı bir zamanlar FETÖ'nün izlemiş olduğu yola çok benziyor. FETÖ'nün nasıl gerçek yüzü bu Siyonistlerle etle tırnak omaya varan hikayenin sonunda ortaya çıkmışsa bu körfez ülkelerinin izlemiş olduğu yolun sonunda da gerçek yüzleri ortaya çıkıyor... 
 
Rusya'yı boş verin gitsin, BAE Wasihington'ı ele geçirmek için AIPAC ile birleşmiş
 
 
2016 Amerikan başkanlık seçimlerine Rusya'nın iddia edilen müdahalesine dair saplantılı haberlerin ortasında Ortadoğulu bir oyuncunun genelde Washington'daki yeni-muhafazakâr çevreler, özelde ise Trump Beyaz Sarayı üzerinde nüfuz kurma çabası bir şekilde kamuoyunun dikkatlerinden kaçtı.
 
İsrail yanlısı bir lobi olan AIPAC'in 2018 konferansı hakkında şu an yoğun tartışmalar yaşansa da BAE'nin geçtiğimiz on yılda ABD'de nüfuz kurmaya dönük faaliyetleri çoğunlukla fark edilmedi bile.
 
Amerikalı Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü soruşturma genişledikçe görüldüğü üzere, BAE'nin Washington'da Ortadoğu politikasını -AIPAC'le eşit derecede- etkileyen en güçlü aktöre dönüşmüş olması muhtemel. 
 
İsrail yanlısı lobiyi taklit etmeye çalışmak
 
Abu Dabi, çok daha kurnaz/üstü kapalı bir şekilde ABD'de politika üretenler, düşünce kuruluşları, uzmanlar ve sosyal medya trollerinden oluşan güçlü bir ağı kurdu. Bu ağ birçok bakımdan İsrail yanlısı lobinin mesajlaşma yöntemine benziyor.
 
Emirliklerin Washington'da [adam satın alarak] nüfuz kazanma stratejisi, 2008 yılında üst düzey Amerikalı karar alıcıların büyük limanların BAE merkezli bir şirket tarafından devralınmasına itiraz ettikleri Dubai Ports World fiyaskosunun ardından ortaya çıktı. Buna karşılık Emirlikler, büyük ölçüde olumsuz bir imaj içeren “bir Ortadoğu ülkesi daha” olma algısından kurutulmaya can atıyordu.
 
BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in doğrudan himayesi altında, -şu an adı kötüye çıkmış haldeki- dönemin yeni Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, ülkesi BAE hakkında “Amerikan güvenlik kaygılarını paylaşan müsamahakâr bir Ortadoğulu ortak” şeklinde yeni bir hikâye yaratmakla görevlendirildi.
 
Bu hikâyenin kısa süre evvel AIPAC konuşmacıları tarafından tekrar edilmesi bir sürpriz olmamalı. Uteybe, İsrail lobisiyle aynı düşünce kuruluşu uzmanı ve politika üreten yeni-muhafazakâr camiaya sürekli yatırım yaptı.
 
BAE büyükelçisinin Washington'da Amerikan yönetim çevrelerinde, medyada ve düşünce kuruluşlarında kurduğu yoğun şahsi ahbaplıklar ağı, BAE'nin hikâyesinin ABD'nin muhafazakâr yankı odalarında (echo chamber) stratejik olarak aşılanıp yerleşmesine imkân verdi. [Z.T.K. Yankı Odası Etkisi, aynı düşünce etrafında birleşen insanlara sunulan bilginin o düşüncenin etrafında bulunan sınırlı alanda kalması, aynı görüşteki düşüncenin pekiştirilerek hiç sorgulanmadan benimsenmesi ve gerçeğin kendisinin inanılmaz bir haline dönüşmesidir. Böyle bir etkinin varlığında karşıt düşünceler baskılanır, susturulur ya da kendilerine bir forum bulamazlar.]
 
BAE'nin hikâyesi, Amerikan muhafazakârlarının siyasal İslam ve İran korkularıyla örtüştü; bu korkular onlarca yıldır AIPAC tarafından zaten kışkırtılıyordu. BAE, İslamcılar ve İran yayılmacılığı korkularını körüklemek suretiyle bu iki meseleye karşı dayanıklı bir kale işlevi gören “liberal otoriterliğin” bir rol modeli olarak kendisini sunacaktı.
 
Giderek saldırganlaşan bir strateji
 
Uteybe, Washington'daki muhafazakâr elitlerle şahsi ilişkiler kurmanın yanısıra, başkentteki son derece kutuplaşmış düşünce kuruluşları camiası içindeki uzmanların söylemlerine hâkim olmanın BAE'nin hikâyesine inandırıcılık ve meşruiyet katacağının farkına vardı.
 
BAE, sadece Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi, Atlantik Konseyi veya Ortadoğu Enstitüsü gibi mevcut muhafazakâr düşünce kuruluşlarında nüfuz satın almak için değil, aynı zamanda kendine bağlı Arap Körfez Devletleri Enstitüsünü kurmak için de on milyonlarca dolarlık yatırım yapıldı.
Düşünce kuruluşları camiasının başkentteki politika üretenlere yakınlığı, BAE'nin Amerikan gücünün kalbine erişim döngüsünü tamamladı.
 
Başlangıçta Uteybe'nin misyonu büyük ölçüde savunmacı bir karakterdeyken Arap Baharı'yla birlikte BAE'nin Washington'daki enformasyon stratejisi daha ofansif bir hale kaydı.
 
2011'de rejim değişiklikleri bölgeyi kasıp kavururken BAE'nin “otoriter istikrar” söylemi kuşatma altına alındı, en başta da halkların sosyal adalet ve siyasi çoğulculuk çağrılarını destekleyen komşusu Katar tarafından.
 
BAE, sadece Obama yönetiminin Ortadoğu politikası aleyhine söylemleri harekete geçirmek değil, aynı zamanda ve çok daha önemlisi, Katar'ın itibarını lekelemek için de kendi nüfuz altyapısını stratejik olarak kullandı.
 
BAE'nin Katar aleyhine mesajları 2014 Körfez Krizi akabinde giderek saldırganlaştı. BAE'nin algoritmayla yetkilendirilen troller ve botlar [Z.T.K. internet üzerinde faaliyet göstermek üzere tasarlanmış, otomatik olarak içerik üreten ve gerçek kullanıcıları taklit eden yazılımlar] ordusu, BAE'ye yakın düşünce kuruluşları ve uzmanlar tarafından yapılan Katar'ın terörizmi desteklediğine dair ikna edici olmayan ve doğruluğu ispatlanmamış ithamları yayacaklardı. Katar'ın terörizmi desteklediği söylemi, her türlü siyasal İslam'ı İslam Devleti tarzı Selefi-cihadilikle birleştiren, muhafazakâr Amerikan düşünce kuruluşları tarafından yayılan basit taşıyıcı kayış teorisini (conveyer-belt) hatırlatmakta.
 
Katar'ın Gazze Şeridi'nde HAMAS'a insani yardımları, tıpkı Arap Baharı'nda siyasi muhaliflere arka çıkmasında olduğu gibi, terörizme destek çerçevesine sokuldu ki bu söylem, İsrail yanlısı çevrelerin korku kaynaklı kaygılarıyla iyice örtüşüyordu.
 
Manipülasyona açık
 
Hızla BAE'nin Beyaz Saray'a erişimini genişletme eşsiz fırsatının kokusunu aldığı 2016'ya gelelim. Yeni-muhafazakâr ideolojiye batmış ve teröristlerin saldığı korkuyu kullanan Trump'ın son derece tecrübesiz seçim kampanyası, BAE'nin -kendisiyle derin iş bağlantıları bulunan- [Z.T.K. Blackwater şirketi başkanı] Erik Prince ve [Z.T.K. Cumhuriyetçi Parti'ye en çok bağış toplayan işadamı] Elliott Broidy gibi vekiller üzerinden ilerleyişine son derece açıktı.
 
Özellikle Trump'ın damadı Jared Kushner, AIPAC'e yakın bir isimdi ve dahası, mali açıdan başı darda olup Katar'ın kendisini kurtarma paketini kabul etmemesinin ardından manipülasyonlara açık hale geldi.
 
Hedef gösteren mesajlaşmalar, maaşla tutulan uzmanlar ve geliştirilen şahsi bağlar ve iş ilişkileri üzerinden Abu Dabi, sadece Ortadoğu meselelerinde Washington'ın söylemine hâkim olmakla kalmadı, daha da önemlisi, Kushner yeni başkanın bölgeyle ilgili başdanışmanı olduğunda Trump yönetiminin Katar'a abluka yaklaşımını da başlangıçta bizzat şekillendirdi.
 
Emirliğin diktatörü Muhammed bin Zayid'le ve BAE lobisiyle şahsi ilişkileri ve ayrıca AIPAC'e yakınlığı, Kushner'in BAE'nin Katar'a ablukanın sürmesi planına olumlu bakmasını sağladı. Kushner, Amerikan dışişleri ve savunma bakanlarının bu plana karşı itirazlarını bastırabilmiş gibi görünüyor. Trump'ın [16 Ekim 2017'deki] Rose Garden konuşmasında da aslında BAE'nin söylemleri ve kaleminden çıkanlar yankılanıyordu [Z.T.K. konuşmanın videosu için TIKLAYNIZ]. 
 
Özel yetkili savcı Mueller'ın Trump'ın seçim kampanyasında BAE'yle muhtemel gizli ilişkilerine dair soruşturmasına rağmen, İsrailli lobicileri Arap Körfez devletinin [Z.T.K. BAE'yi kastediyor] vekilleriyle birleştiren bu sıkı sıkıya bağlantılı yeni-muhafazakârlar ağ, Cumhuriyetçilerin de Beyaz Saray'ın da gözardı edemeyeceği güçlü bir yankı odası yarattı.
 
BAE, -sadece ABD'deki politika üretenlerin algılarını değil, aynı zamanda Ortadoğu'ya yönelik Amerikan politikasının istikametini de bütünüyle değiştirmek için- AIPAC'ten farklı olarak, beşinci nesil bilgi savaşı araçlarını kullanan kendi gayriresmi lobi aygıtını da kurmuş durumda.
 
Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler