img-af81f27a-f90c-48d4-89d4-5a69da1bedd2.jpg

Direniş açısından seçim sonuçları

Lübnan'daki seçimlerin sonuçları, sınıfçı, mezhepçi ve ırkçı bir ordu toplamanın ahmaklığını ve Direniş Ekseni'nin düşmanları tarafından uygulanan politikaların başarısızlığını ortaya koydu. Direniş'i koruma, güçlendirme ve savunma yolunda, Lübnan tarihine şanlı bir gün daha eklendi. Bu sebeple, seçimin sonucu, İsrail rejimi, dostları ve Direniş'in tüm düşmanlarında hayal kırıklığı ile karşılandı.

9 Mayıs 2018 Çarşamba

İNTİZAR - Lübnan'da gerçekleşen parlamento seçimleri etkisi, gerçekliği ve doğasının ülke sınırlarını aşarak uluslararası kamuoyunda ilgi odağı olması bakımından, 2018 yılı için önemli bir konuydu. Hızlı ve kesin pozisyonlarıyla ön plana çıkan seçimlerin öncesinde, uluslararası müdahalenin ve özellikle de Körfez ülkelerinin sağladığı dış harcamaların boyutunu hepimiz gözlemledik. Körfez ülkelerinin sağladığı finansman, Direniş'in programlarına itiraz ederek, Direniş karşıtı çalışmaları desteklemek için kullanıldı.

Dış güçler, siyasi, ekonomik ve finansal konular dahil olmak üzere Direniş'e karşı çok yönlü olan savaşı tamamlamak için başlangıç noktası olarak, bu seçimlerde Direniş'e bir darbe vurmayı bekliyor ve bunun için çalışmalar yürütüyordu. İsrail ve Amerika tarafından dolaylı veya doğrudan yürütülen askeri- saha çalışmaları da bu amaca hizmet ediyordu.

Direniş düşmanlarının zihninde seçimler Direniş'e darbe vurma misyonu üstlendiğinden dolayı, İsrail, Lübnan seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek için hiç vakit kaybetmedi. Henüz resmî sonuçlar açıklanmadan önce bir bildiri yayınlayan İşgal rejimi bakanı şöyle söyledi: "Parlamento seçimleri, Hizbullah'ın Lübnan'daki hakimiyetini güçlendirdi ve Amerika için bir çıkmaz oluşturdu." Başka bir bakan ise, "İsrail devleti, Lübnan devleti ile Hizbullah arasında ayrım yapmayacak " dedi. Bu açıklamalar, düşmanın seçimlerin sonuçlarının acısını tattığını ve seçimler hakkındaki öngördüğümüz geçmiş bakış açımızı doğruluyor. Ne var ki bu seçimleri, sömürgeci, işgalci ve saldırgan dış proje karşısında, stratejik bir metot ile Direniş ve bağımsızlık projesi arasında bir seçim oluşturmak için kişileri ve adayların kişisel kimliklerini aştığı bir seçim olarak nitelemiştik. 

Bunun ışığında, seçim sonuçlarının etkileri ile verdiği mesajlar akabinde meydana gelen bazı olaylara atıfla, şunları kaydedebiliriz:

Seçimler, Direniş hattı için bir halkoyu oluşturdu. Sonuç, güneyde ve ülkenin dört bir yanında ezici bir çoğunluğun bu hattı desteklemek için uzlaştığını ortaya koydu. İşgal altındaki Filistin sınırına bitişik olan Güney Lübnan'da Direniş, hiç fire vermeksizin yüzde yüz kazandı. Direniş'in muhalifleri ise, Lübnan genelinde toplamda oyların üçte birine dâhi ulaşamadılar. Dolayısıyla, bu sonuç Lübnan halkının çoğunluğunun Direniş seçeneğine bağlı olduğu yönünde açık bir halk kararıdır. Aynı zamanda Lübnan'daki güç denklemi Direnş ordusunu destekleyen halkın oluşturduğunu açık bir şekilde doğruluyor. Bu nedenle, bugünden itibaren bu denklem hakkında herhangi bir tartışma kabul edilmeyecektir. 

Seçimler, 2005 yılından bu yana Direniş karşıtı gruplar tarafından takip edilen Lünbnan'ın Suriye'den ayrılmasına dayalı politikanın, Lübnan halkının nabzı ile çelişen bir politika olduğunu sergiledi. Oy sandıkları, Suriye ile ilişkilerin Lübnan halkı tarafından istendiği ve bu talebin cevapsız bırakılmasının Lübnan halkının iradesine ihanet sayıldığına işaret ediyor. Suriye ile dostluğu ve sıkı ilişkileri ile tanınan Lübnan'ın en önemli ulusal sembollerinin dönüşü, Lübnan'ın Suriye'den ayrılması politikasının yanlış bir politika olduğunun kanıtıdır. Suriye'nin sadık dostunun temsilciler meclisine açık ve güçlü bir şekilde dönüşü, Lübnan'ı Suriye'den uzaklaştırma politikasının başarısızlığının yanı sıra, bu politikanın Lübnan halkı tarafından da reddedildiğini teyit ediyor. Bu seçimlerin ardından oluşturulacak ilk Lübnan hükümetinin, Suriye ile ilişkileri hızlı ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirmesi ve Suriye ile ilişkileri kesmeyi gerekçelendirmek için geliştirilen ve alay konusu olan "kendini uzaklaştırma" politikasını da durdurması gerekiyor.

Seçimlerin sonuçları, sınıfçı, mezhepçi ve ırkçı bir ordu toplamanın ahmaklığını ve Direniş Ekseni'nin düşmanları ve rakipleri tarafından uygulanan politikaların başarısızlığını ortaya koydu. Zira bu politikaların sahipleri, çok yüksek kayıplarla seçimden ayrıldılar. Sonuçlar aynı zamanda, kışkırtıcı mezhepçi ve içgüdüsel bir ticaretin, zararı çağıran kesat bir ticaret olarak kabul edildiğini gözler önüne serdi.

Lübnan'da Direniş muhaliflerinin bu gürültülü düşüşü, Direniş'i reddeden Sünni topluluğu gibi teorileri geliştirenlerin payına düştü. 

Sonuç olarak, 7 Mayıs 2018'in, doğası ve anlamı bakımından, 7 Mayıs 2008 ile aynı manada buluştuğunu söyleyebiliriz. (7 Mayıs 2008'de, Direniş, Hizbullah'ın düzenlediği operasyonla ülkedeki durumu kontrol altına almıştı. - intizar) Direniş'i koruma, güçlendirme ve savunma yolunda, Lübnan tarihine şanlı bir gün daha eklendi. Bundan dolayı, seçimin sonucu, İsrail rejimi, dostları ve Direniş'in tüm düşmanlarında hayal kırıklığı ile karşılandı.

Emin Muhammed Hatit
Kaynak: Al-Binaa
Çeviri: Merve Soydaş 
Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler