48543_677.jpg

Müstekbirlerin düşmanlığı, İslam nizamı düşüncesinin var oluşlarını tehdidi sebebiyledir

İslam İnkılabı Rehberi: "İslam nizamı, İslami düşünce ve amel temelleri üzerine müstekbirlik, zulüm, ayrımcılık ve zorbaca siyasetlere karşıdır ve tüm baskılara rağmen bölge ve uluslararası alanda onun kudret ve etkinliği gittikçe artmakta ve derinleşmekte ve zuhur etmekte olan yeni bir kudret olarak müstekbir güçlerin zulme dayalı çıkarlarını tehlikeye düşürmüş bulunmaktadır."

15 Haziran 2016 Çarşamba
İNTİZAR - leader.ir'de yer alan habere göre İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei dün öğleden sonra İran İslam Cumhuriyeti önemli yöneticilerini kabulünde önemli tespitler içeren açıklamalarda bulundu.  
 
Konuşmasının ilk başında  mübarek Ramazan ayının manevi ortam ve atmosferinden daha fazla yararlanılması tavsiyesinde bulunan İslam İnkılabı Rehberi bu mübarek ayda okunması gereken bazı duaları hatırlatarak, bazı Ramazan ayı dualarında günahlardan kurtarılması talep edilmiştir, Allah muhafaza yetkililer eğer bu günahlara düşecek olurlarsa tüm ülke ve toplum ondan zarar görür" dedi.
 
 
Hedefsiz, gafil, yüreği katılaşmış, sorumsuz, mağrur devlet yetkilisinin varacağı nokta, zor zamanda geri adım atma, nifaka düşme ve ilahi nimetleri inkar etmekolacaktır
 
Hedefsizlik, gaflet, yüreğin katılaşması, sorumsuzluk ve mağrurluğun bu günahlardan bazıları olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, yetkililerin kendilerine dikkat etmemesi ve bu günahlara düşmeleri halinde bir sonraki daha tehlikeli aşamada zor anlarda geri adım atmak, nifaka düşmek ve ilahi nimetleri inkar etmek olduğunu söyledi.
 
 
Müstekbirler kendi varlıklarıne tehdit olarak gördükleri için İslam Cumhuriyeti'ne karşı aleni, özel bir düşmanlık içindeler
 
Bu günahlardan kurtulmanın tek yolunun ise  takvalı olmak ve insanın kendi ameline dikkat etmesi olduğunu belirten İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının devamında bir takım güncel konulara değinerek, ülkenin şimdiki kesitte çok kritik ve özel şartlarda bulunduğunu belirtti ve "Şimdiki kesitin başlıca özelliklerinden biri yetkililerin, inkılabın ilk dönemlerinin aksine ülkenin büyük kapasitesini daha iyi bilmeleri ve mevcut imkan ve yetenekler konusunda daha detaylı doyurucu tam bilgiye sahip olmalarıdır. Mevcut dönemin daha hassas olmasına sebep olan şartlardan bir diğeri ise İslam Cumhuriyeti'ne karşı aleni özel bir düşmanlık var olmasıdır ki bu devletler arasında var olan anlaşmazlıkların çok üstündedir" dedi.
 
 
"İslam nizamı" düşüncesinin vucut bulması İran İslam Cumhuriyeti'ne düşmanlığın asıl sebebidir
 
Bu düşmanlığın ana nedeninin İran İslam Cumhuriyeti'nin eşsiz bir model ve gelişmesi olması olduğunu hatırlatan İslam İnkılabı Rehberi konuşmasını şöyle sürdürdü: "İslam nizamı, İslami düşünce ve amel temelleri üzerine müstekbirlik, zulüm, ayrımcılık ve zorbaca siyasetlere karşıdır ve tüm baskılara rağmen bölge ve uluslararası alanda onun kudret ve etkinliği gittikçe artmakta ve derinleşmekte ve zuhur etmekte olan yeni bir kudret olarak müstekbir güçlerin zulme dayalı çıkarlarını tehlikeye düşürmüş bulunmaktadır. Düşmanın planı ve konumu İslam Cumhuriyeti'nin kudret ve yeteneklerini yok etmektir ve bunu başaramadığı durumda ise ona engel olmaya çalışmaktır."
 
Ayetullah Hamanei, düşmanın planlarına karşı koymanın tek yolunun ise kapasitelerin sahih ve uygun olarak kullanılması, ülkenin kudret ve iktidarının her geçen gün daha da artırılması olduğunu belirterek ülkenin temel ve asıl imkanlarına değindi.
 
"İslami İman" korunmalı ve kök salmasına özel ilgi gösterilmeli
 
"İslami İman" İslam İnkılabı Rehberi'nin bu konuda belirttiği ilk özellikti.
 
"Karşı taraf, genç neslin ve daha sonraki nesillerin İslami imanını sarsmak için düşman başta sanal alem olmak üzere tüm imkanlarından yararlanmaktadır. Bunun için iktidar ve güç kaynaklarından biri olarak toplumda İslami İman'ın korunması ve kök salmasına özel ilgi göstermemiz gerekir" ifadesini kullanan İslam İnkılabı Rehberi, "Bilimsel Gelişmeler"i ülkenin temel imkan ve özeliklerinden ikincisi olarak zikrederek, karşı tarafın kesinlikle bilimsel ilerlemeye karşı olduğunu ve bunu engellemek için de hatta ülkenin bilim adamlarını terör etmeye bile yeltendiğini, bu hususta  internet virüslerinden bile yardım aldıklarını, onların bu çirkef girişimlerinin uluslararası mahkemelerde takib edilmek istendiğini ancak bunun da mümkün olamadığını belirtti.
 
 
Batının Nükleer alandaki baskısının sebebi nükleer bomba tehdidi değil, bu yolla bilim alanındaki ilerlemeyi engellemektir
 
"Nükleer alandaki baskının ana sebeplerinden biri ülkenin bilim alanındaki ilerlemesine muhalefettir. Aksi takdirde bizzat kendileri de nükleer bombanın aleni bir yalandan ibaret olduğunu çok iyi bilmekteler" diyen İslam İnkılabı Rehberi, "Ekonomik kudret" ve "Caydırıcı savunma kudreti"nin ülkenin kudret ve gücünün diğer örneklerinden olduğunu belirterek, "Milli dayanışma ve vahdet anlamındaki milli siyasi kudret korunmalıdır, bir sakıncası olmayan muhtelif görüş farklılıkları ve farklı siyasi zevklere rağmen nizamın hareket ilkesinde halk içerisinde bir ihtilafın oluşmaması gerekir. Allah'a hamt olsun ki bugün bu milli vahdet ve dayanışma mevcuttur ve halkın büyük kesimi inkılaba, inkılap değerlerine, inkılap hatıralarına ve rahmetli imam Humeyni'nin ad ve hatırasına bağlıdırlar" dedi.
 
Ayetullah Hamanei, Ülkenin Genç Nüfusu"nun temel yeteneklerden bir diğeri olduğunu belirtti ve "Genç nüfus, çok büyük ve önemli bir nimettir ve hükümet yetkilileri sahih bir planlamayla ülkenin genç nüfusunun artırılması yönünde hareket etmelidirler" dedi.
 
 
Baş düşman Amerika ve Siyonist İsrail rejiminin bulunduğu "Siyonist şebeke"dir ve Amerika ile anlaşmak ve sorunaları çözmek düşüncesi bir vehimden ibarettir
 
Düşmanın başında Amerika'nın olduğu müstekbirlik şebekesiyle yine başında yapay Siyonist İsrail rejiminin bulunduğu "Siyonist şebeke"den ibaret olduğunu belirten İslam İnkılabı Rehberi karşı tarafın kesinlikle kendi düşmanlığını gizlemediğini hatırlatarak şöyle dedi: "Dışişleri bakanının bundan birkaç gün önce mecliste Amerika'nın tutumunun değişmediği yolundaki açıklaması tamamen doğru ve yerinde bir açıklamadır, Bugün Amerikanın yapısı Regan dönemindeki Amerika'nın yapısıyla aynıdır ve Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında hiçbir fark da yoktur. Bazıları, bizim Amerika ile anlaşabileceğimizi ve sorunları halledebileceğimizi zannediyorlar oysa bu yanlış bir düşünce ve bir vehimden ibarettir" dedi.
 
Mantık olarak İran İslam Cumhuriyetinin kesinlikle Amerikan hükümetinin muhabbetine muhatap olamayacağını belirten İslam İnkılabı rehberi, Amerikalıların davranışlarının her zaman kötü ve inat üzerine olduğunu bunun için de İran Amerika arasındaki meselelerin bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu, görüşmeler yoluyla %50, %50 şeklinde çözümlenebileceği düşüncesinin gerçek dışı ve yanlış bir düşünce olduğunu belirtti.
 
 
Amerika ile uzlaşmak mümkün değildir, zira İslam'dan kaynaklanan iktidar ve bağımsızlık müstekbirlik için kabul edilemezdir
 
Amerikalıların asıl sorunu İran İslam Cumhuriyeti'nin varlığı olduğunu ve bunun da görüşmeler ve ilişki ile çözümlenemeyeceğini, çünkü İslam'dan kaynaklanan iktidar ve bağımsızlığın müstekbirlik için kabul edilemez olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, Amerika açısından uzlaşmak demek tutum ve ilkelerden vazgeçmek demektir. Bu vazgeçmenin ise bir sınırı yoktur, nitekim şimdi görüldüğü gibi nükleer meseleden sonra füze meselesini gündeme getirdiler, füzeden sonra da sıra insan haklarına, anayasayı kollama konseyine, ardından Velayeti Fakih'e ve sonunda da anayasaya ve İslam'ın egemenliğine gelecek. Bunun için İslam Cumhuriyeti'nin Amerikalılar ile uzlaşabileceği düşüncesi yanlış bir düşüncedir" dedi.
 
 
İran İslam Cumhuriyeti'ne düşmanlığın sebebi politikaları değil, İslam İnkılabı zaferinin kendisidir, zira düşmanlık bu zaferden hemen sonra başlamıştır
 
"Bazıları öyle zannediyor ki Amerika'nın İran'a karşı düşmanlığının nedeni İslam Cumhuriyeti'nin kışkırtmacılığıdır. Oysa bizzat Amerikanın kendisi İslam İnkılabının zaferinin hemen ardından İran'a karşı düşmanlığın ve saldırının temelini atmıştır" diye Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında "Ülkenin kudret ve masuniyetinin artırılmasının müstekbirlerin tüm düşmanlığının gerçek ilacı olduğunu, Kuran'ı Kerim'in açık emri üzere kendi iman, ekonomi, savunma, ilmi, siyasi ve nüfus kudret ve gücümüzü artırmamız gerektiğini söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler