FKXDwwOWYAMXDI6.jpg

Yemen halkı yalnız değildir, hepimiz Yemenliyiz!

Bizler Türkiye'deki kardeşleriniz olarak, her zaman sizinleyiz! Ve bizler de Yemenliyiz… Acınız acımız, kanınız kanımız, davanız davamız, kavganız kavgamız, zaferiniz zaferimiz, bayrağınız bayrağımızdır.. Hepimiz bir ümmetiz, hepimiz kardeşiz, hepimiz Ensarullah'ız..! Her yerde direneceğiz ve her yerde kazanacağız…

31 Ocak 2022 Pazartesi
İNTİZAR - Uzunca bir zamandır büyük bir facia, İslam coğrafyasının en büyük hassasiyetlerle üzerinde titrenilmesi gereken bir parçasında gerçekleşmektedir.
 
Kurtuluşun biricik imkanı olan İslam'ın Büyük Peygamberi (s.a.a.) "İman Yemenlidir..." diyerek o topraklar üzerinde ne kadar hassasiyetle titrememiz gerektiğini ortaya koymuştu. 
 
Şimdi o topraklara insanlıktan sıyrılıp çıkmış ırkçı Siyonist rejim ardında Amerika ile ve araçsallaştırdığı başını Suudi Arabistan ve BAE gibi bölge ülkelerinin çektiği bir saldırı koalisyonu vasıtasıyla musallat olmuş durumda.
 
Ne yazık ki; bu kadar açık olan bir tabloda bakanların hala gerçeği göremeyip (veya görmeyip) İsrail'in bir maşa olarak kullandığı Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelere bu meselede iltifat edebilmektedirler.
 
Üstüne üstlük ırkçı Siyonist İsrail ile sanki meşru bir siyasi ve hukuki temeli varmış, meşru bir yapı imiş gibi bir takım işbirliklerine gidiliyor olması anlaşılabilir olmaktan çok uzaktır. 
 
Bu temelde hassasiyet sahibi Türkiyeli Müslümanlar İstanbul, Fatih'teki Saraçhane parkında bir eylem gerçekleştirerek bu hassasiyetlere dikkat çekerek, Yemen'deki direnişe ve mazlum Yemen halkına desteklerini ortaya koydular. 
 
Gerçekleştirilen eylemde okunan basın bildirisi Yemen'de gerçekleşen bu büyük faciaya dikkat çeken tespitlerle birlikte kamuoyuna sunuldu. Bu basın bildirisini sizlerle paylaşıyoruz:
 
Yemen halkı yalnız değildir, hepimiz Yemenliyiz!
 
Değerli kardeşlerimiz, 
Ve sayın basın mensupları!
 
Bütün dünyanın gözleri önünde tarihin en barbar bir savaşı, en zalim bir kuşatması ve en namert katliamları ile karşı karşıyayız…
Burası Yemen…
 
İslam Ümmeti'nin bu mazlum evlatları, başını Suudi Arabistan rejiminin çektiği bir koalisyonun saldırısı altında, yedi yıldır görülmemiş katliamları yaşamaya ve dayanılmaz acıları çekmeye devam ediyor…
 
Amerika, İngiltere, Fransa ve İsrail rejimlerinin her türlü askeri, lojistik ve istihbarat desteği ile bu zalimce savaşı sürdüren Suudi Arabistan rejimi ve onun değişmez suç ortağı olan Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen'in savunmasız halkına yönelik yeni katliamlara imza atıyorlar...
 
Bombalanan evlerin ve binaların yıkıntıları altından çıkartılan parçalanmış bedenler ve kana bulanmış yüzler, tarihin bu kan içici katillerinin barbarlığını gözler önüne seriyor…
 
Bu zalim ve işbirlikçi güçler, patronları olan Amerika ve İsrail'in kendilerine verdiği görevleri, böylesi bir yıkım, katliam ve cinayetlerle yerine getiriyor…
 
Bu melun işbirlikçi rejimlerin zulüm ve cinayetlerle dolu kara dosyası Yemen'den ibaret değil… 
 
Bu zalimler “normalleşme” adı altında Siyonist rejimle işbirliğine girerek, İslam ümmetine karşı tarihin en büyük ihanetlerini gerçekleştiriyor, Filistin halkını ve Kudüs davasını sırtından bıçaklıyor...
 
Nifak ve ihanetin zirvesine çıkan bu melunların bir elindeki bomba, savunmasız Yemen halkının üzerinde patlarken, diğer elindeki hançer ise Filistin halkının sırtına saplanıyor…
 
Tarihin kaydettiği en büyük ihanetler bu haramzade kralların eliyle gerçekleşiyor… 
 
Bu cellatlar bu ümmete yeni Kerbela'ları yaşatıyor… 
 
Dün Kerbela'da dökülen kanlar bugün Yemen'de bir daha dökülüyor...
 
Mazlum Yemen halkı bir taraftan bombardıman ve muhasara ile boğuşurken, ne yazık ki diğer taraftan da dünyanın sessizliği ve tepkisizliği ile boğuşuyor...
 
Bu vesileyle bütün dünyanın vicdanına sesleniyoruz:
Daha ne kadar Yemen'deki bu zulüm, bu katliam ve bu vahşetlere gözlerinizi kapayacaksınız..! 
 
Daha ne zamana kadar arşı titreten bu çığlık ve bu feryatlara kulaklarınızı tıkayacaksınız..! 
 
Daha ne zamana kadar, bu emperyalist ve Siyonistlerin planlarına, Suudilerin bu ihanet ve kalleşliğine karşı yerinizde oturup sessiz ve tepkisiz kalacaksınız..?
 
Rabbimiz Kur'an'da müminlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını şöyle tanımlıyor:
“Onlar bir saldırı ile karşılaştıklarında birbirleriyle yardımlaşır ve saldırganlara karşı birlikte karşı dururlar.” Şura Suresi ayet 39
Bizler hem bir ümmet kardeşliği olarak, hem de bir insanlık vicdanı olarak, Amerikan kuklası bu katil zalimler karşısında mazlum ve savunmasız Yemenli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağımızı göstermek için meydanlara çıktık ve buraya geldik…
 
Direniş cephesi dostu Türkiyeli Müslümanlar olarak, Yemen halkıyla dayanışma platformu olarak, sıkılmış yumruklarımız ve göğe yükselen feryatlarımız ile Yemen'deki o tertemiz yüreklere kardeşlik ellerimizi uzatıyoruz…
 
Ve ümmetimizin bu mazlum halkına diyoruz ki; 
Ey şerefli Yemen halkı! Sizin ödediğiniz bu acı bedel, tarih boyu hak cephesinin ödediği ağır bedelin bir tekrarıdır... 
 
Sizin ödediğiniz bu acı bedel, Hz. Resul-i Ekrem ve ashabının ödediği ağır bedelin bir tekrarıdır... 
 
Sizin ödediğiniz bu acı bedel, Kerbela'da İmam Hüseyin ve dostlarının ödediği ağır bedelin bir tekrarıdır... 
 
Sizler bu bedeli tüm insanlık adına ödüyorsunuz..! 
 
Sizler bu bedeli, ümmetimizin onuru ve kurtuluşu adına ödüyorsunuz..! 
 
Sizler bu bedeli, Filistin ve Kudüs adına, Mekke ve Medine adına ödüyorsunuz..! 
 
Sizler bu bedeli İslam'ın mukaddesatı ve şiarları adına ödüyorsunuz..! 
 
Sizler bu bedeli yeryüzünün tüm mustazafları adına ödüyorsunuz…!
 
Ey şerefli Yemen halkı, Ey Veysel Karani'nin aziz torunları!
Ne mutlu sizlere ki, tarihin en azgın saldırıları ve kuşatmalarına, katliam ve bombardımanlarına rağmen, eğilmediniz ve teslim olmadınız..! 
 
Ne mutlu sizlere ki, İslam ümmetine şiar, direniş cephesine bayrak oldunuz…! 
 
Ne mutlu sizlere ki ümmetimizin özgür ve aydınlık geleceğine, Filistin ve Kudüs davasına ümit ve güven oldunuz…
 
Ey Şerefli Yemen halkı! Ey Veysel Karani'nin aziz torunları!
Selamlar olsun sizin kutlu direnişinize!  
Selamlar olsun sizin o kahraman liderliğinize, Seyyid Abdulmelik Bedreddin el Husi'ye…
 
Siz, tarihin unutulmaz en şerefli bir destanını yazdınız! 
 
Siz, tertemiz kanlarınızla kılıca galip geldiniz! 
 
Siz, iman ve iradenin gücünü bütün dünyaya gösterdiniz! 
 
Siz, yeryüzünün en aşağılık rejimi Suud hainlerinin başına Esedullah Zülfikar'ını indirdiniz! 
 
Siz, bu direnişinizle, Amerikan İsrail projelerine ağır bir darbe indirdiniz…!
 
Bizler Türkiye'deki kardeşleriniz olarak, her zaman sizinleyiz! Ve bizler de Yemenliyiz… 
 
Acınız acımız, kanınız kanımız, davanız davamız, kavganız kavgamız, zaferiniz zaferimiz, bayrağınız bayrağımızdır..
 
Hepimiz bir ümmetiz, hepimiz kardeşiz, hepimiz Ensarullah'ız ..! 
 
Her yerde direneceğiz ve her yerde kazanacağız…
 
Amerikan-İsrail şeytan cephesini, onların habis işbirlikçilerini bütün İslam topraklarından hep birlikte söküp atacağız…!
 
Selam olsun sizin bu kutlu direnişinize destek veren dünyanın tüm özgür vicdanlarına! 
 
Selam olsun, sizi yalnız bırakmayan, maddi manevi her açıdan yardımınıza koşan ümmetimizin asil evlatlarına! 
 
Selam olsun, kardeşlik ve vahdet bilincini amellerinde yaşatan sadık ve emin, bütün dünya Müslümanlarına!
 
Bu vesileyle, İstanbul'dan ve Türkiye'nin her karış toprağından, mazlum Yemen halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızı, tüm varlığımızla ve tüm gücümüzle bu şerefli halkın yanında duracağımızı bir kez daha ilan ederken, büyük lider ve izzetli komutan Seyyid Abdulmelik Bedreddin el Husi'nin şahsında Yemen'in tüm kahramanlarını engin bir sevgi ve saygı ile selamlıyoruz…
 
Değerli kardeşlerimiz ve basın mensupları,
Bilindiği üzere, Siyonist İsrail rejiminin cumhurbaşkanı Herzog'un yakında Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapacağı yönünde açıklamalar olmuştur. 
 
Suud, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Fas ve Bahreyn örneklerinde görüldüğü üzere, Siyonist rejimle normalleşme adı altında atılan adımların İslam ümmetine ve Filistin davasına ne denli darbeler vurduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, Siyonist rejim cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye gelecek olmasını şiddetle protesto ediyor ve böyle bir necis ziyaretin gerçekleşmemesini istiyoruz… 
 
Daha geçen Ramazan'da siyonist rejimle yaşanan Kudüs'ün Kılıcı savaşında siyonistlerin gerçekleştirdiği katliamlar ve mukaddesatımıza yönelik küstah saldırıları gözlerimizin hala daha önündedir.
 
Varlığı tamamen gayri meşru olan kanser uru bu işgal rejime karşı dinmeyen öfkemizi her zaman, her vesileyle ve her yerde göstereceğimizi buradan şimdiden ilan ediyor, Siyonist rejimle bütün ilişkilerin kesilmesini ve bütün Siyonistlerin de ülkemizden kovulmasını istiyoruz.
 
Kudüs'ün özgür ve aydınlık şafaklarında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz…
 
30 Ocak 2022 Pazar
ŞAFAK 40 PLATFORMU
Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar