9792-islamivahdet.jpg
  • Anasayfa» 
  • Röportaj»
  •  "İngiliz Şiiliği bilerek ya da bilmeyerek, Vahabiliğin yardımcılığını yapıyor"

"İngiliz Şiiliği bilerek ya da bilmeyerek, Vahabiliğin yardımcılığını yapıyor"

"Küresel istikbar İngiltere’nin yarattığı komplolarla bir ucunu Sünni Vahhabiliği ve diğer ucunu da İngiliz Şiiliğinin oluşturduğu iki ucu keskin bir makasla, İslam fidanını kesmeyi amaçlıyor."

23 Mart 2016 Çarşamba

İNTİZAR - Fetan haber sitesinde mukaddes Meşhed şehri Cuma namazı imamı Ayetullah Alem El-Huda ile yapılan bir ropörtaj yayınlandı. Türkçesini ilginize sunduğumuz ve "İngiliz Şiiliği" olarak isimlendirilen bu akım ile ilgili Ayetullah Alem El-Huda'nın ortaya koyduğu yaklaşımın şiddetinden olayın ne denli önemli olduğunu tespit etmek mümkün. Ayetullah Alem El-Huda'nın müstekbirlerin bu konu üzerinden nasıl bir plan kurarak kendi emellerini gerçekleştirmeye çalıştığı noktasındaki tespitleri de oldukça kayda değer. 

 

Mukaddes Meşhed şehrinin Cuma namazı imamı Ayetullah Alem El-Huda şunları söyledi:

"Küresel istikbar İngiltere'nin yarattığı komplolarla bir ucunu Sünni Vahabiliği ve diğer ucunu da İngiliz Şiiliğinin oluşturduğu iki ucu keskin bir makasla, İslam fidanını kesmeyi amaçlıyor. İngiliz Şiiliği Velayeti desteklemek ve duygulara ve hislere tepki vermek adı altında, Sünni düşmanlığını yaygınlaştırmak istiyor. Öte yandan tekfirci Vahhabilik ne kadar Ehlibeyt düşmanı ise, İngiliz Şiiliği de o derece Ehlibeyt düşmanıdır, çünkü bunlar İslam'ı yok etmek isteyen Ehlibeyt düşmanlarının yaverleri ve yardımcılarıdırlar. İslam İnkılabını harekete geçiren güçleri, dini kurumlarıydı, bu yüzden düşman İngiliz Şiiliği kalıbında bu mukaddes topluluğu hedef almıştır."

Ayetullah Seyyid Ahmed Alem El-Huda, Meşhed Cuma namazı imamı ve Hubregan meclisi üyesi Fetan haber sitesine verdiği röportajda şunları söyledi:

"Öncelikle Feta grubundaki değerli arkadaşlara sanal ortamda düşmanın kültürel saldırısına karşı,  ön cephede sağlam ve güçlü bir şekilde durdukları ve yiğit ve fedakâr savaşçıların 8 yıllık kutsal savunma savaşındaki kültürel alanda ve yumuşak savaş karşısındaki mücadelelerini hatırlattıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Umut ediyorum Allah bizim azizlerimizi 8 yıllık kutsal savunma savaşındaki savaşçılarla haşreder ve o şehadetlerin Risâlet yükünün sevabını bu alanda fedakârlık eden azizlerimize inayet eder inşallah. Ve onlara bir savaşçı olarak İmam'ı Zaman (as)'ın yanında savaşmayı nasip eder.

Yüce Rehberin konuşmalarında da işaret ettiği İngiliz Şiiliği meselesini, özel bir akımda ya da belirli bir fırkada özetleyemeyiz ve her akımı ve her fırkayı da doğrudan İngiliz Şiiliğiyle bağdaştıramayız. Nitekim İngiliz Şiiliği akımı Sünni Vahhabi akımının karşısındadır. Yani küresel istikbar yaşlı sömürgeci İngiliz tilkisinin komplolarıyla, bir ucunu Sünni Vahhabiliği ve diğer ucunu da İngiliz Şiiliğinin oluşturduğu iki ucu keskin bir makasla, İslam fidanını kesmeyi amaçlıyor. Öte yandan İngiliz Şiiliği Vahhabiler ve tekfirci teröristler için zemin hazırlamaktadırlar. Ayrıca İngiliz Şiiliği toplumda velayeti destekleme ve halkın duygularına ve hislerine yanıt verdiği kisvesi altında, Sünni düşmanlığını yaygınlaştırıyor. 

Doğal olarak Sünni düşmanlığı yaygınlaştığı zaman diğer taraftan halk ve Ehli Sünnet toplulukları arasında, Sünni düşmanlığına karşı savunma adı altında oluşumlar meydana gelecektir. Nitekim tekfirci akımlar da bu oluşumlardan ve bu yaralı duyguları istismar ederek, İslam ülkelerinde tekfirci teröristleri ortaya çıkarıyorlar. Bu sebeple bağnaz akım, Sünni düşmanı ve İngiliz Şiiliği Vahhabi tekfirciliği yaratmak için zemin hazırlamış oldular. Bunlar bilerek ya da bilmeyerek Vahhabilerin yardımcılarıdırlar ve Vahhabiliğn yardımıyla bu planı icra ediyorlar. Tabi tüm akımlar, kabileler, fırkalar ve farklı unsurlar farklı unvanlar adı altında da Sünni düşmanlığını desteklemeyi yaygınlaştırıyorlar. Bunlar bilerek ya da bilmeyerek tekfirci Vahhabilik karşısında tekfirciler için tamamlayıcı ve ortam hazırlayan İngiliz Şiiliği akımına bağlıdırlar. Ve nitekim bu istikbarın İngiltere'deki ve Londra'daki faktörleri tarafından bu akımı desteklemesi de şeytani bir komplodur.

Amerikan istikbarının Avrupa ülkelerinin enstitülerindeki, üslerindeki ve özel akımlarındaki tüm zararlı etkinlikleri halen devam etmektedir. Öyle ki Amerika'nın bazı Avrupa ülkelerindeki işkence yerlerini görüyoruz, küresel istikbarın bu komplo merkezleri Batı Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde de mevcuttur nitekim İngiltere'de bu istikbarcı komploların hayata geçirilmesi aşamasında faaliyetlerini sürdüren üssün unsurlarından biridir.

Ancak bu akımın neden Meşhed'de daha güçlü olduğunu sordunuz, aslında bunun sebebi Meşhed şehrinin ortamının İslamı ortadan kaldırmak ve tekfirci teröristlerin gelişmesini sağlamak isteyen istikbarın ve Batılı akımların dikkatini çeken noktalardan biri olmasıdır. Meşhed şehri hâlihazırda dünyadaki Şiiler için özel bir üs konumundadır ve her yıl dünyanın her yerinden Meşhed'e gelen yabancı ziyaretçiler konusunda, göze çarpan bir gelişme yaşanmaktadır. Geçen yıl dünyanın çeşitli yerlerinden ve İslam ülkelerinden gelen 3 milyona yakın Şii ziyaretçimiz oldu. 2016 yılının istatistikleri henüz mevcut değil, fakat büyük olasılıkla bu sayıdan daha fazladır. İran'ın içinden de her yıl 25 milyon ziyaretçi Meşhed'e gidiyor. Hatta Mekke ve Medine'ye dahi yıl boyunca, o kadar ziyaretçi gitmiyor. Zira Şiilerin merkezi olarak bir yeri göstermek istersek eğer, orası Meşhed'dir.

İstikbar akımları Meşhed'de bir tekfirci terörizmi geliştirmeyi ve kurmayı başarırlarsa eğer, bu hain hedefleri doğrultusunda adım adım ilerlemeyi başaracaklardır. Ve nitekim tekfirci terörizmi Meşhed'de geliştirmek adına seçtikleri yol, İngiliz Şiiliğinin izlediği yoludur ve bu akımlar Ehlibeyte sevgi ve muhabbet adı altında Sünni düşmanlığını yaymaktadırlar. Çünkü Meşhed'in coğrafik konumu bir at nalı halkası gibi, Meşhed'in Sercam bölgesini kuşatmıştır. Sercam bölgesi çoğunluğu Sünnilerden oluşan birleştirici bir bölgedir ve bu bölge Afganistan sınırına bağlanır. Dolayısıyla bunlar Meşhed'de güçlü bir Sünni karşıtlığını yaratmayı başarırlarsa eğer, bu Sercam bölgesindeki Ehli Sünnetin duygularının zedelenmesine sebep olacaktır. Ve bu duyguların zedelenmesiyle, tekfirci teröristler Sünni düşmanlığı akımından dolayı incinen gençler için bir takım akımlar oluşturarak, Meşhed'de güçlü bir terörist akımını organize edebilecektir.

Şii dünyasının merkezi, tekfirci teröristlerin merkezi olursa eğer, istikbar burada şeytani komplosunda mükemmel sonuçlar elde edebilecektir. Ve Meşhed'deki Sünni karşıtı akımların büyük bir kısmı bu bahaneyle kendilerini velayeti olarak adlandırdılar, ancak onlar velayet karşıtıdırlar, bunların tümü, İngiliz Şiiliği akımına bağlıdırlar.

Çok şükür bizler kültürel açıdan, girişimlerde bulunarak, bu durumu engelledik. Emniyet güçleri de bu alana girdiler ve onlarda konuya hâkimler ve bu akımları yakından takip ediyorlar. Dolayısıyla askeri politikamızda ilk başlardan itibaren, kültürel konularda yargılayıcı olmadığı için bizler de bu sapkın ve taraflı akım karşısında bir yaptırım uygulayamadık. Şayet bu şekilde karşılık verilmesi gerekirse, bu düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı bir durum olacaktır. Bu yüzden bizler kültürel çatışma yürütmeleri yüzünden, bağımsızlık ve özgürlük sloganımızın zarar görüp zedelenmesine razı değiliz.

Halkımız dikkatli ve uyanık olmalı ve çeşitli biçimlerde Hüseyniye açan ve programlar düzenleyen unsurları ve akımları tanımalıdırlar, zira bunlar İngiliz Şiiliğidir. İlki tekfirci Vahhabilik olan makasın karşısındaki ikinci keskin uçla da İslam'ı ortadan kaldırmanın peşindedirler. Tekfirci Vahhabilik ne kadar Ehlibeyt düşmanı ise, bunlar da o derece Ehlibeyt düşmanıdırlar. Çünkü bu akım İslam'ı devirmek isteyenlerin yaveri ve yardımcılarıdırlar. Halk bunlarla mücadele etmelidir, fakat bu yargı yoluyla olmamalıdır zira bu durumda bu akımlar daha da gelişerek büyüyebilirler.

Ben bu yıl Kerbala'ya gittiğimde bu kişilerin kama vurduğunu gördüm. Bu sahneler benim için gerçekten oldukça acıklıydı. 150 kilometrelik Kerbela'da Ömer Saad'ın ordusu, İmam Hüseyin (as)'ın çadırını ve türbesini yıkmak için gelmiş. Şiilerini öldürüyor ve Şii kadınlara saldırıyor. Bu kişiler bunlarla savaşacakları yerde, Kerbela'ya gelerek başlarına kama vuruyorlar. Bu hangi mantığa sığar? Ehlibeyt sevgisinin hangi mantığıyla bu hareketi haklı göstermek istiyorlar? Kama kullanımı düşman tarafından hesaplanmış bir komplodur. Nitekim bu vesileyle genç Şii nesli durgunlaştırıyor. Yani Şii genci İmam Hüseyin (as)'ı yok etmeye gelen satılık uşak IŞİD ile mücadele edeceği yerde, başına kama vurmaya gidiyor. İmam Hüseyin'i seviyorsan eğer git onun düşmanıyla savaş! Zira İmam Hüseyin şimdi buyuruyor:'' Bana yardım edecek kimse yok mu?'' Ömer Saad'ın ordusu da Kerbela'nın 150 kilometre uzağında kurulmuş,  gidin onlarla savaşın. Bu gençler IŞİD'lilerin tecavüz ettiği Şii kadınlarının namusunu korumuyorlar ve sadece başlarına kama vuruyorlar. Dolayısıyla bunun düşman tarafından hesaplanmış bir teşkilat olduğu apaçıktır.

Her unvan ve her nişanla bu hat üzerinde yer alan herkes, İngiliz Şii'sidir. Başlarında sarık olanlardan IŞİD'lilere kadar. Şii gençlerinin hislerini duygusal meselelere çekmek isteyen kimseler, diğer taraftan da onlara IŞİD'e karşı mücadele etmemeleri gerektiğini söylüyorsa, bu İngiliz Şiiliğidir. İster bilerek ister bilmeyerek.

Dini kurumlar, Ehlibeyt sevgisinin vasıtalarıdırlar. Dini kurumların vazifesi halk ve Ehlibeyt arasında daha fazla bağ oluşturmaktır. Bu sevgiye sebep olan,  Ehlibeyt öğretilerinin halka verilmesi gerekir, Ehlibeyte karşı ihanet oluşturacak, saçma duygular ve düşünceler değil. 15 Mayıs sırasında, bu kıyamı ortaya çıkaran bu kurumun hareketiydi. İslam devrimi ve hükümetinin düşmanları, dini kurumların merkezinden yükselen İslam'ın, İslam İnkılabının şekillenmesine sebep olduğunu dikkate almışlardır. Düşman şimdi ise dini kurumlarda halka birtakım kuruntulu duyguları Ehlibeyt öğretilerinin yerine koydukları takdirde, İran'ın elindeki sermayenin çıkacağını biliyorlar. Dolayısıyla Yüce Rehber Ayetullah Hamanei'nin tüm endişesi İngiliz Şiiliğinin kurumlara nüfuz etmemesi içindir, çünkü bu İnkılabın da içeriden boşaltılmasına sebep olur."   

 

 

 

 

Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar