14030314_8156603-1024x683.jpg

Siyonist İsrail rejimi dünyanın gözü önünde sona eriyor

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney, İmam Humeyni’nin 35. vefat yıldönümünde dün sabah büyük bir kalabalıkla bir araya gelerek, merhum İmam’ın görüş ve yaklaşımlarında Filistin meselesinin önemine dikkat çekti: "Gazze halkının imanı ve takdire şayan duruşu ışığında, siyonist rejim dünyanın gözü önünde eriyor."

5 Haziran 2024 Çarşamba

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney, İmam Humeyni'nin 35. vefat yıldönümünde dün sabah büyük bir kalabalıkla bir araya gelerek, merhum İmam'ın görüş ve yaklaşımlarında Filistin meselesinin önemini anlatırken şunları vurguladı:

Muhterem İmam'ın 50 yıl önce Filistin'le ilgili görüşleri yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor ve mucizevi Aksa Tufanı, düşmanların bölgeye ve İslam dünyasına hakim olma yönündeki büyük planını boşa çıkararak Siyonist rejimi zor durumda bırakıyor. Gazze halkının imanı ve takdire şayan duruşu ışığında, işgalci rejim dünyanın gözü önünde eriyor.

Ayetullah Hamaney şehit cumhurbaşkanının özelliklerine değindi ve onların halka hizmetlerini överek, ‘Hizmet Şehitlerinin' merasiminde milletin anlamlı ve yoğun katılımını takdir ederek şöyle konuştu:

Yaklaşan çok önemli seçimlerin destanı, Allah'ın izniyle, coşkulu katılımın, milletin yüksek oylarının ve ahlâk üstünlüğünün gölgesinde, hizmet şehitlerinin peşinde koşan milletin destanının bir tamamlayıcısı olacaktır.

Seçim yarışmalarında üretken, aktif, bilinçli ve devrimin ilkelerine inanan cumhurbaşkanı seçilecek, ekonomik ve kültürel boşluklar doldurulurken milletin çıkarları da korunacak bölgede ve dünyada güvence altına alınacaktır.

İslam Cumhuriyeti'nin kurucusunun kutsal türbesinde gerçekleştirilen bu tutkulu törende Devrim Lideri, her yıl büyük toplantının amacının İmam'ı anmak ve onun ülkenin yönetimi ve ilerlemesi ve devrimin hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönündeki derslerinin tekrar hatırlanması için olduğunu belirtti.

Devrim Lideri Ayetullah Hamaney, konuşmasının ilk bölümünde merhum İmam'ın düşünce ve görüşlerinde Filistin meselesinin önemini şöyle anlattı:

İslami hareketin başladığı ilk günden itibaren İmam, Filistin meselesine dayandı ve Filistin milletinin gelecekteki yolunu hassasiyetle öngördü ve İmamın bu çok önemli öngörülerinin yavaş yavaş gerçekleştiğini görüyoruz.

İmam'ın özel öngörülerinin diğer iki örneği olarak, İslami hareketin başlangıcında zalim ve baskıcı tağut rejiminin devrileceği öngörüsünü ve Sovyet rejiminin yönetimi ve geçerliliği sırasında komünist rejimin yıkılacağı öngörüsünü saydı.

İslam İnkılabı Lideri, İslam ülkelerinin uzlaşmalardan uzak durmasını, Filistin halkının eylem sahasındaki varlığı ve başta Müslüman olmak üzere tüm milletlerin Filistin halkına desteğinin gerçekleşeceğini İmam Humeyni'nin Filistin meselesine ilişkin özet olarak görüşlerinde olduğunu belirtti ve şunları ekledi: Bu harika olaylar bugün gerçekleşiyor.

Devrim Lideri, Siyonist rejimin Aksa Tufanı operasyonu nedeniyle meydanın köşesinde sıkışıp kalmasına atıfta bulunarak, "Amerika ve birçok Batılı hükümet bu rejimi desteklemeye devam etseler de, işgal rejimi için bir çıkış yolu olmadığını da biliyorlar" dedi.

Ayetullah Hamaney, Aksa Tufanı operasyonunun iki önemli özelliği olarak "bölgenin önemli ihtiyaçlarının karşılanması" ve "katil rejime köklü bir darbe indirilmesini" sıralayarak şunları kaydetti:

Amerika, küresel Siyonizmin unsurları ve bölgedeki bazı hükümetler, bölgedeki ilişkileri ve denklemleri değiştirmek için büyük ve ayrıntılı bir plan tasarlamışlardı; böylece Siyonist rejim ile bölgesel hükümetler arasında istedikleri bağlantıları oluşturarak, nefret edilen rejimin Batı Asya ve tüm İslam dünyasının siyaset ve ekonomisine hakimiyeti sağlanacaktı.

Bu meşum plan, Aksa'nın mucizevi fırtınasının başlayıp Amerika'nın, Siyonizmin ve takipçilerinin tüm dokusunu yerle bir ettiği infaz anına çok yakındı; Ancak son 8 ayda yaşanan olaylarla bu planın yeniden canlandırılması umudu kalmadı.

İslam Devrimi Lideri, işgal rejiminin benzeri görülmemiş suçlarını ve sınırsız zulmünü ve Amerikan hükümetinin bu zulümlere verdiği desteği, bölgedeki Siyonist rejime hakim olmaya yönelik büyük uluslararası komplonun geçersiz kılınmasına karşı verilen aşırı tepkiler olarak değerlendirdi.

Aksa Tufanı'nın Siyonist rejime telafisi mümkün olmayan bir darbe indirecek olan ikinci özelliğini açıklarken Amerikalı ve Avrupalı analist ve uzmanların, hatta nefret edilen rejimle bağlantılı kişilerin itiraflarına atıfta bulunarak şunu ekledi:

Ayrıca işgalci rejimin, iddia edilen tüm avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte bir direniş grubu tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldığını ve 8 ay geçmesine rağmen asgari hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını da kabul ediyorlar.

Ayetullah Hamaney, Batılı bir analistin Aksa Tufanı'nı 21. yüzyılı değiştirme gücüne ilişkin sözlerine atıfta bulunarak şunları ekledi: Diğer analistler ve tarihçiler ise rejimin kafa karışıklığı ve baş dönmesine, tersine göç dalgasına, işgal altındaki topraklarda yaşayanların korunamamasına ve Siyonist projenin son nefesini veriyor olmasına işaret ederek, “Dünya Siyonist rejimin sonunun başında” olduğunu vurguladılar.

Ayetullah Hamaney, Filistin meselesinin dünyanın en öncelikli meselesine dönüşmesine ve Londra, Paris ve Amerikan üniversitelerindeki Siyonist karşıtı gösterilere atıfta bulunarak şunları söyledi:

Uzun yıllar Amerikan-Siyonist propaganda ve medya merkezleri Filistin meselesini unutturmaya çalıştı ama Aksa Tufanı ve Gazze halkının direnişi ışığında Filistin artık dünyanın birinci meselesi ve Amerika, ulusların uluslararası mutabakatı karşısında pasifize oldu ve er ya da geç Siyonist rejimin sırtından desteğini çekmek zorunda kalacak.

İslam Devrimi Lideri, 40.000'e yakın kişinin şehit olması, 15.000'e yakın çocuk, bebek ve küçük çocuğun öldürülmesi dahil Gazze halkının acılarını, Filistin milletinin işgalcilerin elinden kurtuluş yolundaki ağır bedeli olarak nitelendirdi: Gazze halkı, İslam inancının ve Kuran ayetlerine olan inancın nimetiyle, sorunlara göğüs germeye, destan yazmaya ve direniş savaşçılarını müthiş bir direnişle savunmaya devam ediyor.

Siyonist rejimin, Büyük Direniş Cephesi'nin yetenekleri konusunda yaptığı yanlış hesaplarının, rejimin art arda başarısızlıklarına yol açacağını ve Allah'ın izniyle bu çıkmazdan çıkış yolu bulamayacaklarını belirtti:

Batı'nın propagandalarına rağmen Siyonist rejim dünya halklarının gözü önünde eriyor ve bitiyor ve milletlerin yanı sıra birçok dünya siyasetçisi ve hatta Siyonistler de bu gerçeği anlamış durumda.

İslam Devrimi Lideri, konuşmasının ikinci bölümünde büyük ve aziz cumhurbaşkanı ve yoldaşlarının şehadetine değinerek şunları söyledi: Cumhurbaşkanın yoldaşlarının her biri değerli şahsiyetlerdi.

Ayetullah Hamaney, Cumhurbaşkanı'nın arkadaşlarını ruhlarını saygıyla anarak şunları söyledi: Merhum Cuma İmamı Sayın el-Haşim, Tebriz'in aktif, sevilen ve değerli bir lideriydi ve Doğu Azerbaycan vilayetinde liderliğin önemli bir temsilcisiydi.

İslam Devrimi Lideri şunları ekledi: Dışişleri Bakanı Sayın Emir Abdullahiyan aktif, çalışkan ve yenilikçi, güçlü bir müzakereci, zeki ve ilkelere bağlı bir insandı.

Ayrıca, diğer arkadaşlarının, ister Doğu Azerbaycan Valisi, ister Cumhurbaşkanı güvenlik görevlisi, ister üç sevgili uçuş ekibi üyesi olsun, tanıdıklarının ifadesine göre, hepsi değerli, seçkin ve sadık insanlardı.

İslam Devrimi Lideri halkın bu sevgili hizmetkarlarının vefatının ülke için gerçek bir kayıp olduğunu ifade ederek şunları söyledi: Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi'nde "Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin, çünkü onlar diridirler ama siz bilmiyorsunuz" buyuruyor ve bu ayette askeri harekât ve savaşla ilgili bir konu bulunmadığından, halka hizmet etme, onlar için cihat etme, ülkeyi yönetme ve İslam Cumhuriyeti sistemini ilerletme gibi Allah yolunda öldürülen herkes şehittir.

İslam Devrimi Lideri, Reisi ve arkadaşlarını Kur'an'ın bu şerefli ayetinin muhatabı olarak nitelendirdi ve şunları ekledi: Bu azizleri Hizmet şehitleri olarak görüyoruz bu değerli tabir milletin bağrından kopup geldi.

Merhum Reisi'nin üstün hizmetlerine değinen Devrim Lideri şunları söyledi: Herkes onun iş, eylem, hizmet, saflık ve dürüstlük adamı olduğunu kabul ediyordu. Hizmet için gece gündüz bilmiyordu. Sevgili Reisi, vatana ve millete hizmette, bu dürüstlük ve çalışkanlıkla, önceki hizmetkarların çabalarına çaba katarak üstün hacimde ve kalitede daha önce görülmeyen yeni bir örneklik oluşturdu.

Ülkenin bugünü ve geleceği için dış politikada bol ve bereketli hareketlilik, fırsatları değerlendirme ve dünya siyasi liderlerinin gözünde İran‘ı ön plana çıkarma, Devrim Lideri'nin Şehit Reisi'nin hakkında bahsettiği diğer özellikleriydi.

Devrim Lideri, şehidin yönetim özelliklerine ilişkin olarak şunu ekledi: Meslektaşları arasındaki yönetim tarzı özeldi, saflık ve samimiyeti beraberinde getiriyordu.

Ayetullah Hamaney, merhum cumhurbaşkanının ayırt edici özellikleri arasında onur ve halka saygı, onlara platform verme, gençlere saygı ve güven duymayı sıralayarak şöyle konuştu:

Hatta kendisine hakaret edenlere bile onurlu davrandı ve onlara sert, çirkin ya da gergin bir tepki vermedi.

Rehber Hamaney, Devrimin düşmanları ve karşıtları ile net bir sınır çizmeyi, ikiyüzlü konuşmalardan kaçınmayı ve düşmanın gülümsemesine güvenmemeyi Şehit Reisi'nin öğretici özelliklerinden biri olarak nitelendirdi ve ekledi: Bu niteliklerin her biri politikacılarımıza ve milletin tüm sektörlerdeki yetkililerine, gelecekteki başkanlarına ve seçilmiş görevlilere örnek teşkil etmektedir.

Şehit Reisi'nin kaybının ardından kişiliğine, hizmetlerine ve gece gündüz çabalarına tüm basın ve sanal ortamda çeşitli kişi ve akımların sözlerinden övgü ve tebrikleri örnek gösteren Devrim Lideri, şunları söyledi: Bazı insanların hayattayken bu sözlerin tek kelimesini dahi söylemeye yanaşmadığı için Reisi adına üzülüyorum. Bu özellikleri görmelerine rağmen görmezden geldiler, hatta tam tersini yansıttılar. Bazıları onu da taciz ettiler tabii, çoğu zaman cevap vermiyordu ama bazen yanıma gelip bazı şikayetlerde bulunuyordu.

Devrim Lideri, Şehit Reisi'nin ve yoldaşlarının rütbelerinin yükseltilmesi için dua etti, ailelerine sabır diledi Ve sonra şöyle dedi:

Kişisel ve ulusal acılara verilen tepki, depresyon ve izolasyondur, aslında zorluklar nedeniyle yenilgi ve umut kaybıdır. Ancak diğer tepki ise musibet karşısında dik durmaktır ve Kur'an'ın da deyimiyle fırsatlar yaratan, destanlar yaratan, acı olaydan tatlı sonuçlar çıkaran sabırdır ve bu durumda İran milleti ikinci yolu seçerek doğru yolu seçmiştir.

Ayetullah Hamaney, Tahran, Meşhed, Tebriz, Kum, Bircend ve Rey'den Zencan, Marageh ve Necefabad'a kadar farklı şehirlerde düzenlenen Hizmet Şehitleri için düzenlenen merasimlere insanların anlamlı bir şekilde katılmasını, devrim tarihi boyunca İran milletinin kriz karşısında destan yazmasının bir örneği olarak değerlendirdi: Bu destan, İran milletinin azimli, yorulmayan, ayakta ve diri, zorluklara yenik düşmeyen, azim ve motivasyonunun arttığı bir millet olduğunu gösterdi.

Devrim Lideri, milletin bu merasimlere yoğun katılımının ülkenin üst kademeleriyle halkın ve yetkililerin iletişimini, ilgi ve bağlılığını gösterdiğini belirterek şunları söyledi: Düşmanın ima ve iddialarının ve içeriden bazılarının İslam Cumhuriyeti'nin milli sermayesini kaybettiği yönündeki tekrarlarının aksine, şehitlerin ardından milyonlarca insanın varlığı, dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan bu milli sermayenin hâlâ ayakta olduğunu gösterdi.

Devrim Lideri İnkılabın kurucusunun vefat yıldönümü merasimlerine katılımınında insanlarla Reisi ve Süleymani gibi yetkililer ve generaller arasında olağanüstü bir duygusal bağ ve bağlılık olduğuna ilişkin göstergeler olarak nitelendirdi.

Halkın destansı katılımının diğer mesajını ise devrim sloganlarına destek olarak nitelendirdi ve şunları söyledi:

Rahmetli Reisi devrimin sloganlarını açıkça ifade etti ve o, devrimin sloganlarının vücut bulmuş haliydi. Ona saygı duymak ve onu övmek aslında insanların devrimin sloganlarına bağlılığının bir ifadesidir.

Halkın hizmetkarlara şükran duyması ve hizmetlerin unutulmaması ve Cumhurbaşkanının kaybına rağmen ülkenin huzur ve güvenliğinin tam olarak sağlanması halkın anlamlı varlığının diğer mesajlarıydı diyen devrim lideri şunları söyledi:

İran'dan ve İranlılardan gelen bu mesajları ve gerçekleri dünyaya aktarmak ve tüm bu hazır oluşun, motivasyonun ve ilginin öne çıkarılması ve ayrıca dünya insanlarının ve siyasi analistlerin gözünde İran halkının çalışmaya devam ediyor oluşu bölgenin siyasi denklemlerinde ve bölgedeki güç ve dağılımının açıklanmasında oldukça önemli ve etkilidir.

Ayetullah Hamaney, konuşmasının bir diğer önemli bölümünde ise yaklaşan seçimleri büyük bir olgu ve derslerle dolu bir olay olarak nitelendirerek şunları söyledi:

İnşallah bu seçimler güzel ve ihtişamlı bir şekilde yapılırsa ve bu trajik olaydan sonra halk yüksek oylarla bir sonraki sorumluyu seçerse, bu İran milleti için büyük bir başarı olacaktır. Dünyada da çok büyük yankısı olacak, dolayısıyla 8 Temmuz seçimleri çok önemli.

Seçim destanının, şehitlerin peşinde koşan halk destanının tamamlayıcısı olduğunu belirterek şunları söyledi: İran milleti, karmaşık uluslararası denklemlerde çıkarlarını korumak ve stratejik derinliğini istikrara kavuşturmak için doğal ve insani kapasitelerini ve yeteneklerini ülkenin adımlarını tatlandıracak bir şekilde gösterebilir. Ayrıca ekonomik ve kültürel boşlukları doldurabilmek için de aktif, çalışkan, bilgili, devrimin ilkelerine inanan bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var.

İslam Devrimi Lideri, adaylar arasındaki seçim yarışlarında ahlakın gerekliliğine vurgu yaparak şunları söyledi: İftira, karalama ve çamur atma ilerlemeye yardımcı olmaz ve ulusal itibara zarar verir.

Ayetullah Hamaney şunları ekledi: Seçim aşaması şeref ve destan aşamasıdır ve rekabet, iktidarı ele geçirme mücadelesi alanı değil, hizmet içindir. Allah'ın izniyle insanların gönüllerini en doğru yola iletecek, İran milletine layık bir cumhurbaşkanı seçilecektir.

Devrim Lideri'nden önce bir konuşma yapan Hasan Humeyni, cumhuriyet sisteminin İmam Humeyni'nin (r.a.) genel politikasının önemli dayanaklarından biri olduğunu belirtti ve Filistin meselesine ilişkin olarak şunları dedi:

Siyonist rejimin sahte ihtişamı paramparça olmuştur ve bu rejimin mücadele dilinden başka bir şey anlamadığı herkesçe açıktır.

Kaynak

 

Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar