261120181239360129675_2-41.jpg
  • Anasayfa» 
  • Alıntılar»
  •  Bahreyn Kralı ihanette sınır tanımıyor: İsrail'i meşrulaştırmak için ortak mücadele

Bahreyn Kralı ihanette sınır tanımıyor: İsrail'i meşrulaştırmak için ortak mücadele

Batı Asya'daki birçok ülkede tarih ve halklar bazında zemini olmayan iktidarların yapaylıkları sebebiyle varlıklarını ayakta tutabilmek için sırtlarını dayadıkları dünya egemen güçlerine kendilerini teslimiyetleri o raddeye vardı ki artık kendi değerlerine karşı bu değerlerin ve bu değerlere sahip halklarının düşmanlarıyla işbirliğinde sınır tanımayarak ihanette zirveye vardılar.

31 Ekim 2020 Cumartesi
İNTİZAR - Asıl anlamı "aşağılama, hakaret etme" iken Türkçe kullanımda "hıyanet etme" yani "sadakat" kelimesinin karşıt anlamı ağır basacak şekilde kullanılan "ihanet" belki de bu günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Siyonist İsrail ile normalleşme gayretleri çerçevesinden devam eden ve günbegün yeni örnekleri ile karşılaştığımız faaliyetlerde gerçek anlamını buluyor.
 
O kadar ki Amerika gibi sömürgeci egemen bir gücün himayesinde işgalci bir başka güç olan Siyonist İsrail'in varlığının kabul edilmesi bir kenara, bu gasıp devletin varlığına karşı özellikle Direniş Ekseni gibi özgürlükçü direnç merkezlerinin ortaya koyduğu gayret "İsrail Devletinin gayrimeşrulaştırılmasına karşı mücadele" ifadeleri ile düşmanlaştırılıyor.
 
Ne ilginçtir ki düşmanla işbirliği yapmış olmak kabahati başlarını öne eğmeye yetmeliyken, sanki onurlu bir iş yapıyorlarmış gibi o düşmanı meşru kabul edip bir de "gayrımeşrulaştırılmasına karşı mücadele"nin peşine düşerek ihanette zirveye varmayı başardılar!
 
Artık daha çirkini, daha beteri ne olabilir ki diye sorulduğunda şaşılacak bir şekilde daha çirkini ve daha beterini icat edilebiliyor! Öyle ki kavramlar yer değiştirilerek ak kara, kara ak olarak gösteriliyor. Ayrıca Siyonist, gasıp İsrail bu haliyle zaten gayrimeşru iken, sanki meşru imiş de bu meşru yapının "gayrimeşrulaştırılması" antisemitizm olarak ortaya konuyor. İhanette zirveye ulaşıldığı ifadesini revize etmek gerekiyor zira bu güçler ihanette yeni zirveleri inşa edebilecek kabiliyette gözüküyorlar!
 
Şimdi bu çerçevede Bahreyn Krallığının İslam dünyasının en büyük ve tartışmasız düşmanı olan Amerika'nın himayesinde ve o Amerika'nın biricik varlığı olan Siyonist İsrail ile gerçekleştirdiği normalleşme anlaşması sonrasında ortaya koyduğu ve bütün değerleri ayaklar altına alan yeni bir girişimini dikkatinize sunuyoruz...  
 
Yahudi Düşmanlığına Karşı Mutabakat Muhtırası*
Kral Hamad Küresel Barış Birlikte Yaşama Merkezi Başkanı Dr. Sheikh Khalid bin Khalifa Al Khalifa ve Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı Anti-Semitizm Karşıtlığını İzleme ve Mücadele Özel Temsilcisi Elan S. Carr, 22 Ekim 2020 tarihinde Washington D.C. kentinde bir araya gelerek, Yahudi düşmanlığına karşı ortak mücadele mutabakat muhtırası imzalamıştır.
 
İmzalanan mutabakat dokümanı; Yahudi düşmanlığını kökünden kurutmak ve Arap ile Yahudi halkları arasında eğitim ve çeşitli programlar yoluyla saygı ve barış içinde birlikte yaşamayı teşvik etmek maksadıyla belirlenen hedefleri ana hatlarıyla ortaya koymaktadır.
 
Özel Temsilci Carr imzalanan mutabakat metniyle ilgili olarak;
‘‘Ofisim ve Kral Hamad Küresel Barış Birlikte Yaşama Merkezi arasında imzalanan bu Mutabakat Muhtırası, Arap ortaklarımızın resmi olarak Anti-Semitizm ve İsrail Devletinin gayrimeşrulaştırılmasına karşı mücadelede Birleşik Devletler'in yanında yer aldığı ve Uluslararası Yahudi Soykırımı Anma İttifakı'nın Anti-Semitizm tanımının kullanıldığı tarihte ilk kez görülen çığır açan bir metindir. Bu ortaklık, gelecek nesiller için bir hoşgörü, uyum ve barış geleceği inşa edecektir. '' ifadelerini kullanmıştır.
Bu anlaşma, İbrahim Anlaşmaları Bildirgesi (Abraham Accords Declaration) sonrasında Bahreyn ile İsrail arasındaki sıcak ilişkileri göstermekte ve aynı zamanda Bahreyn'deki Yahudi ve Arap halkları arasındaki tarihi bağları güçlendirmektedir.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Anti-Semitizm Karşıtlığını İzleme ve Mücadele Özel Temsilci Yardımcısı Ellie Cohanim de yaptığı açıklamada imzalanan mutabakat muhtırasının, Bahreyn Krallığı'nın nefret söylemi ve Yahudi düşmanlığı ile mücadele ile din özgürlüğü, hoşgörü ve halkların çeşitliliğini bilfiil destekleyen bir toplum olmadaki model rolünü daha da öne çıkardığını ifade etmiştir.
 
 
Aşağıda Kral Hamad Küresel Barış Birlikte Yaşama Merkezi Başkanı Dr. Sheikh Khalid bin Khalifa Al Khalifa ve Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı Anti-Semitizm Karşıtlığını İzleme ve Mücadele Özel Temsilcisi Elan S. Carr tarafından 22 Ekim 2020 tarihinde imzalanan Mutabakat Muhtırası metnini okuyabilirsiniz.
 
Yahudi Düşmanlığına Karşı Mutabakat Muhtırası
Araplar ve Yahudiler her ikisi de Sami halklarına yönelik nefret veya hoşgörüsüzlüğün tehdidi altında olan Sami halkından olduklarından;
 
Orta Doğu'nun bütün halkları hoşgörü ve karşılıklı saygı içinde bir arada yaşamayı arzulamak zorunda olduklarından;
 
Uluslararası Yahudi Soykırımı Anma İttifakı (IHRA- International Holocaust Remembrance Alliance), çeşitli tezahürlerinin örneklerini içeren, yaygın olarak kabul gören bir Anti-Semitizm tanımını kabul ettiğinden;
 
Yahudi düşmanlığı dünyadan silinmesi gereken aşağılık bir zehir olduğundan;
 
Orta Doğu'da Yahudi düşmanlığından beslenenler bu şeytani musibeti Arap ve Müslüman dünyasını manipüle etmek maksadıyla siyasi bir araç olarak yaymaya çalıştıklarından;
 
Majesteleri Kral Hamad bin Issa Al-Khalifa, Orta Doğu'da Müslümanlar ve Yahudiler arasında hoşgörü, karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı bir geleceği Bahreyn'in birinci önceliği yaptığından ve
 
Başkan Donald J. Trump ve Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo dünyanın her yerinde Yahudi düşmanlığının bütün formları ile mücadele etmeyi Birleşik Devletler'in birinci önceliği yaptığından;
 
Kral Hamad Küresel Barış Birlikte Yaşama Merkezi (Kral Hamad Merkezi) ve Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı Anti-Semitizm Karşıtlığını İzleme ve Mücadele Özel Temsilcisi (SEAS-Special Envoy to Monitor and Combat Anti-Semitism) aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
 
Kral Hamad Merkezi ve SEAS, Arap ve Yahudi halkları ile kendi ulus devletleri ve Orta Doğu'daki bütün inançlar arasında karşılıklı saygı, anlayış ve barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etmek maksadıyla programlar geliştirmek ve uygulamak üzere birlikte çalışmaya kararlıdır. Bu işbirliğinin ruhuna Bahreyn Krallığı'nın 03 Temmuz 2017 tarihli bildirgesindeki prensiplerin rehberlik etmesi kararlaştırılmıştır.
 
Kral Hamad Merkezi ve SEAS, Orta Doğu'nun her yerinde yan yana yaşayan Yahudiler ve Araplar arasında geçmişte yaşanan iyi niyet ve uyum dönemlerinin tanımlanması ve tanıtılmasını sağlayacak programlar geliştirmek ve uygulamak üzere birlikte çalışmaya kararlıdır.
 
Kral Hamad Merkezi ve SEAS, Orta Doğu'nun bütün çocuklarına karşılıklı saygı, anlayış ve barış içinde bir arada yaşama değerlerini öğretmeyi hedefleyen eğitim programlarının geliştirilmesinde işbirliği yapacaktır, bu tür programların, Kral Hamad İnanç Kardeşliği Programı, Kral Hamad Siber Barış Akademisi ve diğer ilgili programlar üzerine inşa edilmesi kararlaştırılmıştır.
 
Kral Hamad Merkezi ve SEAS, Siyonizm düşmanlığı ve İsrail Devleti'nin gayrimeşrulaştırılması dâhil Yahudi düşmanlığının bütün formlarına karşı mücadelede en iyi uygulamaları paylaşmak ve teşvik etmek için birlikte çalışmaya kararlıdır.
 
Kral Hamad Merkezi ve SEAS, hoşgörüsüzlük ve nefretin diğer formlarına karşı savaşmada en iyi uygulamaları paylaşmak ve teşvik etmek için birlikte çalışmaya kararlıdır.
 
Kral Hamad Merkezi ve SEAS, bu Mutabakat Muhtırasının (MoU) geliştirilmesi maksadıyla yapılan her türlü işbirliği ve faaliyetlerin maliyetlerini üstlenmeyi kabul etmektedir.
 
Kral Hamad Merkezi ve SEAS, bu Mutabakat Muhtırası kapsamındaki faaliyetleri ve işbirliği alanlarını periyodik bir çalışma planı yoluyla geliştirmeyi ve bu MoU'nun imzalanmasından itibaren altı ay içinde de ilk çalışma planını geliştirmeyi kararlaştırmıştır.
 
Bu mutabakat muhtırasında kullanıldığı şekliyle, ‘‘Anti-Semitizm'' terimi, Uluslararası Yahudi Soykırımı Anma İttifakı tarafından 26 Mayıs 2016 tarihindeki Bükreş oturumunda kabul edilen ‘‘Antisemitizm Terimi Tanımlama Çalışması'' tarafından kabul edilen tanıma uygun olarak ifade edilmiştir.
 
Bu MoU altında işbirliğinin, imzalanmasını müteakiben başlaması ve aynı süreyle uzatılması için yazılı yenilemeyi gerektiren üç yıllık süreyi kapsaması kararlaştırılmıştır. Kral Hamad Merkezi veya SEAS, diğer tarafa yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla bu Mutabakat Muhtırasını istedikleri zamanda tek taraflı olarak sonlandırabilir.
 
Bu MoU, Washington D.C. kentinde 22 Ekim 2020 tarihinde İngilizce lisanında iki kopya olarak imzalanmıştır.
 
Kral Hamad Küresel Barış Birlikte Yaşama Merkezi adına: Dr. Sheikh Khalid bin Khalifa Al-Khalifa
 
Birleşik Devletler Dışişleri Bakanlığı Anti-Semitizm Karşıtlığını İzleme ve Mücadele Ofisi adına Elan S. Carr
 
---------------------------------------------------------------------------------------
*Bu metin Ercan Caner tercümesi ile yayınlandığı sunsavunma.org siteinden alıntılanmıştır.  
Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar