38814-cats.jpg

Amerika'nın Rusya ve Çin hakkındaki modası geçmiş değerlendirmesi

ABD yaklaşımı, mevcut siyasi ortam için geçerli olmayan modası geçmiş bir soğuk savaş çerçevesine dayanıyor. Washington'un Çin ve Rusya'ya yönelik politikaları istenen sonuçları doğurmayacaktır. Rusya ve Çin'in iç ve dış politikalarının gözlemlenmesi, NATO rejimlerinin rakiplerini yanlış anladığı, modası geçmiş politikalarının Batı merkezli küresel düzeni yeniden kuramayacağını açıkça gösteriyor.

19 Şubat 2021 Cuma

İNTİZAR - Washington'un Çin ve Rusya'ya yönelik politikaları istenen sonuçları vermeyecektir.

ABD yaklaşımı, mevcut siyasi ortam için geçerli olmayan modası geçmiş bir soğuk savaş çerçevesine dayanıyor.

NATO rejimlerinin Rusya ve Çin'i stratejik rakipleri olarak gördükleri artık bir sır değil.

Ancak NATO'nun bu ikisi hakkındaki değerlendirmesi ciddi şekilde yanlıştır.

ABD rejimi ve onun vekilleri, Pekin ve Moskova'yı geçici müttefikler olarak görüyor ve bölme ve fethetme politikası aracılığıyla her birine baskı yapmayı hedefliyor.

Rus politika merkezleri bunun son derece farkındadır.

Akademik ve diplomatik bir Rus düşünce kuruluşu olan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Genel Müdürü Dr. Andrey Kortunov, 5 Şubat'ta Washington'un Rusya-Çin ortaklığını nasıl gördüğüne dair derinlemesine bir analiz yazdı.

Esas olarak, Joe Biden'in Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Rusya şubesinin başına seçtiği ve eski CIA yetkilisi Andrea Kendall-Taylor'ın yazdığı Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nin (CNAS) politika belgesine dayanarak, Kortunov, Rus-Çin ilişkilerinin değerlendirilmesinde mevcut önemli yanlış hesaplamaların altını çizdi.

Kortunov, Washington'un yanlış bir şekilde Moskova-Pekin ortaklığını taktik olarak gördüğüne dikkat çekiyor ve bunu hatalı buluyor.

Kortunov'a göre “Rusya ve Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel etkisine direnme arzusuyla birleşmiş durumdalar. Her iki ülke de Amerika Birleşik Devletleri'ni ulusal güvenliklerine karşı büyük bir meydan okuma olarak görüyor; aynı zamanda ABD'yi uzun vadeli ve geri dönüşü olmayan düşüşte bir süper güç olarak algılamaları noktasında da birleşmiş durumdalar. Moskova ve Pekin, Amerikan hegemonyası döneminde şekillenen dünya siyaseti oyununun temel kurallarını gözden geçirmeye çalışıyor. İkincisi, hem Rusya hem de Çin, Batı tarzı demokrasinin ilerlemesini durdurmaya kararlı. Rus ve Çinli liderler, egemen devletleri istikrarsızlaştırmak ve Amerikan jeopolitik çıkarlarını ilerletmek için demokratik sloganlar kullanarak, Batılı siyasi yapı modellerinin ihracında küresel liderin ABD olduğu varsayımıyla hareket ediyorlar".

Moskova-Pekin işbirliğini siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda inceleyen Kortunov, “Rus-Çin ortaklığının ciddi ve uzun süreli olduğu sonucuna varıyor.

“Moskova ve Pekin arasındaki ilişkiler taktiksel veya durumsal değil, stratejiktir. İki ülkenin çıkarları aynı değil, ancak çok çeşitli konularda örtüşüyor veya birbirine yakın ve ortaklıklarını daha da derinleştirmek ve genişletmek için çok ciddi gerekçeler var". 

Henry Kissinger, ABD-Siyonist savaş suçlusu, en büyük Makyavelci hilelerinden biri olan, Çin ile Sovyetler Birliği arasında bir bölünme yaratma yeteneğiydi. 

Washington, en güçlü iki komünist devleti birbirinden ayırarak ve onları rekabet etmeye zorlayarak, Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği'ne karşı üstünlük kazandı ve tek kutuplu bir dünya düzeni kurmayı başardı.

Amerika'nın politika kitinin 1970'lerdeki başarısına dayandığı ve bugünün Rusya'sının Sovyetler Birliği olmadığını ve 2021 Çin'inin 1970'lerin Çin'i olmadığını düşünmediği anlaşılıyor.

Hem Pekin hem de Moskova artık katı ideolojik çıkarlarla sınırlı değil.

Rusya ve Çin'in siyasi sistemleri, 1970'lerde olduğundan çok daha pragmatik ve esnektir.

Buna ek olarak, her iki ülke de, NATO'nun jeopolitik ve ekonomik baskısına direnmeye en uygun şekilde ekonomilerini yeniden yapılandırmalarına izin veren, dogmatik olmayan ekonomi politikaları benimsemiştir.

Rusya ve Çin'in iç ve dış politikalarının gözlemlenmesi, NATO rejimlerinin rakiplerini yanlış anladığını ve modası geçmiş politikalarının Batı merkezli küresel düzeni yeniden kuramayacağını açıkça gösteriyor.

Cerescent International

Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar