im-461280.jpg
  • Anasayfa» 
  • Analiz»
  •  Yeni bir dünya düzeni için Putin-Xi Devrimi'nin dönüm noktası – Nihilizme kayışı durdurmak

Yeni bir dünya düzeni için Putin-Xi Devrimi'nin dönüm noktası – Nihilizme kayışı durdurmak

Batı'nın bir medeniyet olarak rekabet edip varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği sorgulanır hale geliyor. İki olaydan birinin ardından yeni bir düzen ortaya çıkabilir: Batı, bazı sistemik mali 'kırılmaların' ve ardından gelen ekonomik daralmanın ardından kendi kendini yok edebilir. Ya da alternatif olarak, Rusya'nın Ukrayna'daki kesin zaferi, sonunda 'yemeği pişirmek' için yeterli olabilir.

2 Aralık 2022 Cuma

İNTİZAR - Dünya 'Haritası‘, felç olmuş Washington 'merkezinden' uzaklaşmasını hızlandırıyor – ama neye doğru? Çin, Rusya veya Batı dışı dünyanın Batılı bir siyasi toplum modeline ... tamamen asimile edilebileceği efsanesi sona erdi. Peki nereye gidiyoruz?

Bununla birlikte, kültürel etkileşimin Batı post-modernitesine çekilmesi efsanesi, Çin'i Rusya'dan uzaklaştırıp ABD Büyük Sermayesi ile kucaklaşmaya yönelik devam eden Batı fantezisinde varlığını sürdürüyor.

Buradaki daha önemli nokta, eski yaralı uygarlıkların kendilerini yeniden savunmalarıdır: Çin ve Rusya - yerli kültür etrafında örgütlenmiş devletler olarak - yeni bir mülahaza değil. Aksine, çok eskidir: Çinli yetkililer düzenli olarak "Çin'in bir ulus-devlet değil, bir medeniyet olduğunu her zaman hatırlayın" diye tekrarlıyor.

Bununla birlikte, bu Çinli yetkililer tarafından vurgulanan medeniyet düzenine geçiş muhtemelen retorik bir araç değil, daha derin ve daha radikal bir şeyi yansıtıyor. Dahası, kültür geçişi dünya çapında geniş bir öykünme kazanıyor. Bununla birlikte, doğasında var olan radikalizm, Batılı izleyiciler için büyük ölçüde kaybolmuştur.

Zhang Weiwei gibi Çinli düşünürler, Batılı siyasi fikirleri sahte olmakla suçluyor; bu sahteliği, sözde tarafsız ilkelerden oluşan bir örtü altında derinden partizan ideolojik karakterlerini maskelemekle gerçekleştiriyorlar. Tüm toplumlara uygulanabilir evrensel bir değerler çerçevesinin inşasının bittiğini söylüyorlar.

Hepimiz sadece kendimiz ve toplumlarımız adına konuştuğumuzu kabul etmeliyiz.

Bu, Batılı olmayanların artık post-modern Batı'nın kendi başına bir medeniyet olmadığını, gerçekten de kültürsüzleştirilmiş bir "işletim sistemi"ne (yönetim teknokrasisi) benzer bir şey olduğunu açıkça görmesinden kaynaklanmaktadır. Rönesans Avrupası uygarlık devletlerinden oluşuyordu, ancak sonraki Avrupa nihilizmi modernitenin özünü değiştirdi. Bununla birlikte, Batı, evrensel geçerliliği olan bir dizi soyut bilimsel teoremmiş gibi, evrensel değer duruşunu teşvik ediyor.

Bu alternatif düşünürler, geleneksel yaşam biçimlerinin - Batılı siyasi sınıf tarafından uygulanmasını talep ettiği - kasıtlı olarak laik olan bu Batılı normların toptan uygulanması altında korunabileceğine dair eşlik eden vaadin ölümcül bir kibir olduğunu iddia ediyor.

Bu tür kavramlar Doğu ile sınırlı değildir. Samuel Huntington, The Clash of Civilizations adlı kitabında, Evrenselciliğin Batı'nın diğer kültürlerle yüzleşmek için uydurulmuş ideolojisi olduğunu savundu. Huntington, doğal olarak, Batı dışındaki herkesin 'tek dünya' fikrini bir tehdit olarak görmesi gerektiğini ileri sürdü.

Çoğul uygarlık matrislerine dönüş, kesinlikle Batı'nın kendileri dışında herhangi biri adına konuşma - veya karar verme - iddiasını kırmaya yöneliktir.

Bazıları bu Rus-Çin meydan okumasını sadece stratejik 'alan' için bir oyun olarak görecek; farklı 'çıkar alanları' iddialarına bir gerekçe olarak. Ancak, bunun radikal tarafını anlamak için, uygarlık devletlerine geçişin, yaralı iki uygarlığın tüm gücüyle (savaşsız) giriştiği bir direniş olduğunu hatırlamalıyız. Hem Ruslar (1990'lar sonrası) hem de Çinliler (Büyük Aşağılanma'da) bunu derinden hissediyor. Bugün, güçlü bir şekilde "Bir Daha Asla!" diyerek kendilerini yeniden savunmaya niyetliler.

"Fitili ateşleyen" şey, Çin liderlerinin -en açık ifadelerle- ABD'nin Çin'in ekonomik olarak onu geçmesine izin vermeye hiçbir şekilde niyeti olmadığını anladıkları andı. Elbette Rusya, kendisinin yok edilme planını zaten biliyordu. En ufak bir empati bile, Rusya ve Çin'i (ve İran'ı) ticari kazancı aşan ortak bir 'çıkar'da birbirine bağlayan şeyin, derin travmadan kurtulma olduğunu anlamak için yeterlidir. "Bir daha asla!" demelerini sağlayan şey de "bu"dur.

Bu nedenle, radikalizmlerinin bir parçası, bu iki devleti 'dünya sahnesine güvenle adım atmaya' iten ulusal canlanmadır; Batı'nın gölgesinden çıkmak ve Batı'yı taklit etmekten vazgeçmek. Ve teknolojik ya da ekonomik ilerlemenin yalnızca Batılı liberal-ekonomik "yol" içinde bulunabileceğini varsaymaktan vazgeçmek. Çünkü Zhang'ın analizinden, Batı'nın ekonomik "yasalarının" da benzer şekilde bilimsel teoremler olarak ortaya çıkan bir imge olduğu sonucu çıkar: Kültürel bir söylem – ama evrensel bir sistem değil.

Bugünün Anglo-Amerikan dünya görüşünün üç adamın -Batı biliminin babası Isaac Newton; Liberal siyaset teorisinin babası Jean-Jacques Rousseau ve "bırakınız yapsınlar" ekonomisinin babası Adam Smith- omuzlarında yükseldiğini düşündüğümüzde: Bunların karşı karşıya olduğumuz bireyciliğin "vurucu gücü" yazarları olduğu açıktır. En çok sayıda insan için en müreffeh geleceğin piyasanın özgür işleyişinden geldiği doktrini buradan gelir.

Belki de Zhang ve diğerleri, Batı'daki ‘finans' odağının ‘eşya' (gerçek ekonomi) pahasına geldiğini ve ekstrem eşitsizlikler ve toplumsal çekişmeler için bir tarife olduğunu kanıtladığını belirttiler. Zhang, Çin'in başta gelişmekte olan dünyada olmak üzere başkalarının yalnızca hayranlık duyabileceği, taklit edilmediği takdirde Batı'ya ait olmayan yeni bir modernlik türü geliştirmeye hazır olduğunu savunuyor.

Karar verildi: O halde Batı, bu görüşe göre, ya 'susabilir ve dayanabilir' – ya da değil. O zaman öyle olsun.

Sinizmle dolu olan Batı, bu duruşu blöf veya yapmacık olarak görüyor. Soruyorlar, bu yeni düzenin arkasında hangi değerler yatıyor; hangi ekonomik model? Evrensel uygunluğun zorunlu olduğunu ve dolayısıyla Zhang'ın amacını tamamen kaçırdığını bir kez daha ima etmek. Evrensellik ne gerekli ne de yeterlidir. Asla 'olmadı'.

2013 yılında Başkan Xi, Çin politikasındaki değişimlere ışık tutan bir konuşma yaptı. Ve analizi sıkı sıkıya Sovyet çöküşünün nedenlerine odaklanmış olsa da, Xi'nin açıklaması çok açık bir şekilde daha geniş bir anlam amaçlıyordu.

Xi, konuşmasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasını 'ideolojik nihilizme bağladı: Xi, yönetici tabakanın kendi 'sistemlerinin' avantajlarına ve değerine inanmayı bıraktığını, ancak yine de kendi içlerinde başka herhangi bir ideolojik koordinattan yoksun olduğunu iddia etti. Seçkinler, düşüncelerini yerleştirmek için nihilizme kaydılar:

Xi, "Parti, ideolojinin kontrolünü kaybettiğinde, kendi kuralı, amaçları ve maksatları için tatmin edici bir açıklama sunamadığında, yalnızca kişisel zenginleştirme ve iktidar hedefleriyle birbirine, gevşek bir şekilde bağlı bireylerden oluşan bir partiye dönüşeceğini savundu." "Parti daha sonra 'ideolojik nihilizm' tarafından ele geçirilir".

Ancak bu en kötü sonuç değildi. Xi'ye göre en kötü sonuç, devletin hiçbir ideolojisi olmayan, tamamen sinizmin elinde ve bencil bir yönetme arzusu olan insanlar tarafından ele geçirilmesi olacaktır.

Basitçe söylemek gerekirse: Çin, disiplinli bir Parti tarafından yönlendirilen güçlü kurumlara sahip üniter bir devlette bin yıldan fazla bir süredir gömülü olan bir Çin 'mantığı' duygusunu kaybetseydi, "SBKP kadar büyük bir Parti olan ÇKP, dağılmış olurdu" korkmuş bir hayvan sürüsü gibi! Büyük bir sosyalist devlet olmasına rağmen Sovyetler Birliği paramparça oldu”.

Geriye çok az şüphe birakacak şekilde diyebiliriz ki; Başkan Putin tüm kalbiyle Xi ile aynı fikirde olacaktır. Asya'ya yönelik varoluşsal tehdit, devletlerinin ruhsuz Batı nihilizmi içinde asimile olmasına izin vermektir. O halde bu, Xi-Putin devriminin can alıcı noktasıdır: Devletlerin kültürel yenilenmeye geri dönmesine izin vermek için evrenselci basma kalıpların dayattığı sisi ve at gözlüklerini kaldırmak.

Bu ilkeler Bali'deki G20'de yürürlükteydi. G7, yalnızca G20'nin Rusya'yı Ukrayna konusunda kınamasını sağlamakta ya da Çin ile Rusya'nın arasısını açmakta başarısız olmakla kalmadı, aynı zamanda, Rusya'yı hedef alan Maniheist taarruz Orta Doğu için medyanın tanımladığı felç ve somut sonuçların eksikliğinden daha önemli bir şey üretti:

Batı düzenine karşı geniş ve açık bir meydan okuma üretti. Bu, geri itmeyi teşvik etti – tam da dünya siyasi "haritasının" hareket halinde olduğu ve BRICS+'a doğru yönelişin hız kazandığı anda.

Bu neden önemli?

Çünkü Batılı güçlerin kendi 'yollarının' Dünya'nın yolları olması gerektiği şeklindeki örümcek ağını örebilme yetenekleri, Batı'nın 'gizli silahı' olmaya devam ediyor. Zaten Batılı liderler, Ukrayna'nın Rusya'ya kaybedilmesinin 'Liberal Düzen'in sonunu getireceğini ifade ettiklerinde bu açıkça ortaya konuyor. Diyorlar ki, olduğu gibi, "hegemonyamız", dünyanın Batı "yolunu" kendi gelecekleri için vizyonları olarak görmesine bağlıdır.

"Liberal Düzen"in uygulanması, büyük ölçüde, "Batılı müttefiklerin" Washington'ın talimatlarına uymaya kolayca hazır olmalarına dayanıyordu. Bu nedenle, ABD diktasına uymanın herhangi bir şekilde zayıflamasının stratejik önemini aşmak zordur. Ukrayna'daki savaşın 'nedeni' budur.

ABD'nin tacı ve asası kayıyor. ABD Hazinesinin halüsinasyona sebep olan yaptırımlarının tehlikesi, uyarılmış 'müttefik' uyumun anahtarı olmuştur. Ancak şimdi Rusya, Çin ve İran bu dikenli çalılıktan dolarsız ticaret yoluyla net bir çıkış yolu çizdi. BRI girişimi, Avrasya'nın ekonomik 'ana yolunu' oluşturmaktadır. Hindistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin dahil edilmesi (ve şimdi, kaydolmayı bekleyen genişletilmiş bir yeni üye listesi ) ona enerji temelli bir stratejik içerik sağlıyor.

Askeri caydırıcılık, Batılı modellere uyum mimarisinin ikincil ayağını oluşturmuştur. Ama bu bile, gitmese de azaldı. Özünde, akıllı seyir füzeleri, dronlar, elektronik harp ve - şimdi - hipersonik füzeler, eski paradigmayı alabora etti. Aynı şekilde, Rusya'nın askeri güç çarpanı olarak İran'la birleşmesi oyunun kurallarını bozan bir olaydır.

ABD Pentagonu, birkaç yıl önce bile, hipersonik silahları "butik" ve "hile" olarak nitelendirerek bir kenara attı. Vay canına - bunda yanlış hesap mı yaptılar?!

Hem İran hem de Rusya, askeri evrimin tamamlayıcı alanlarında ön saflarda yer alıyor. İkisi de varoluşsal bir mücadele içindedir. Ve her iki halk da savaştan fedakarlık etmeyi sürdürecek iç kaynaklara sahip. Lider olacaklar. Çin arkadan liderlik edecek.

Açık olmak gerekirse: Bu Rus-İran bağlantısı şunu söylüyor: ABD'nin Orta Doğu'daki 'caydırıcılığı' artık müthiş başka bir caydırıcılıkla karşı karşıya! İsrail'in de bunu düşünmesi gerekecek.

Jerusalem Post'a göre Rus-İran kuvvet-çarpan ilişkisi, "iki devletin ... birlikte - Batı'yı dizlerinin üstüne çökertmek için - kendi emellerini yerine getirmek adına daha donanımlı olduklarına dair kanıt sağlıyor".

Jerusalem Post'un fikir yazısının ardında yatan endişeyi tam olarak anlamak için, öncelikle BRICS+'ya doğru 'değişen haritanın' coğrafyasının – yeni koridorlar, yeni boru hatları, yeni su yolu ve demiryolu ağları – iç içe geçmiş merkantilist dış katmandan başka bir şey olmadığını kavramalıyız. Matruşka bebek. İç oyuncak bebek katmanlarını istiften çıkarmak, en içteki son Matruşkay'yı - bütünün içinde saklı olan ateşlenmiş bir enerji ve güven katmanı - görmek demektir.

Eksik olan nedir? Eh, sonunda Yeni Düzen Z'yi pişiren ateş - 'mutfak'; yeni Dünya Düzenini başlatan olay.

Netanyahu İran'ı tehdit etmeye devam ediyor. Ancak İsrailli kulaklara bile sözleri bayat ve modası geçmiş görünüyor. ABD, Netanyahu tarafından savaşa sürüklenmek istemiyor. Ve ABD olmadan İsrail tek başına hareket edemez. MEK önderliğindeki İran'da tahribata yol açmaya yönelik son girişim, bir şekilde "son çare" baskısından kaynaklanıyor.

ABD, Rusya'yı "devirmek" için Ukrayna'da riskli bir oyun değiştirici deneyecek mi? Bu mümkün. Yoksa Çin'i bir şekilde raydan çıkarmaya çalışabilir mi?

Mega-çatışma kaçınılmaz mıdır? Sonuçta, muhtemel olan herhangi bir medeniyetin egemenliği değil, evrensel olmayan etki alanlarının doğal, eski düzenine geri dönüştür. Batı'nın boykotunun, değişimi patlatmaya çalışması için mantıkta hiçbir neden yoktur – aşağıdakilerden biri hariç:
 
Bu geleceğin işaret ettiği şeye herhangi bir benzeşmede, kolektif Batı'nın kaçınılmaz olarak sürekli varlığını sürdürmek için kendi başına bir medeniyet düzeni haline gelmesi gerekirdi. Ancak Batı farklı bir yol seçti (yorumcu ve eski Portekiz Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Bruno Maçães'in yazdığı gibi):

"[Batı] siyasi değerlerinin evrensel olarak kabul edilmesini istedi ... Bunu başarmak için, anıtsal bir soyutlama ve basitleştirme çabasına ihtiyaç vardı ... Düzgün konuşmak gerekirse, bir medeniyet değil, bir işletim sistemine daha yakın bir şey olmalıydı ... farklı kültürel olasılıkların keşfedilebileceği soyut bir çerçeveden başka bir şey değildir. Batılı değerler belirli bir 'yaşam tarzını' diğerine karşı savunmamalıydı - bu büyük soruların (nasıl yaşanacağına) daha sonra karar verilebileceği prosedürler belirlemeye sebep olur ".

Bugün, Batı kendi ana motifi olan hoşgörüden uzaklaşıp tuhaf 'kültürü iptal et' soyutlamalarına yönelirken, bir medeniyet olarak rekabet edip varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği sorgulanır hale geliyor. Ya üstesinden gelemezse?

İki olaydan birinin ardından yeni bir düzen ortaya çıkabilir: Batı, bazı sistemik mali 'kırılmaların' ve ardından gelen ekonomik daralmanın ardından kendi kendini yok edebilir. Ya da alternatif olarak, Rusya'nın Ukrayna'daki kesin zaferi, sonunda 'yemeği pişirmek' için yeterli olabilir.

Alastair CROOKE
Strategic Culture Foundation
Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar