IMG-20150430-WA0021 1.jpg

Ehl-i Beyt Düşünce ve Diyalog Platformu: "İngiliz Şiiliği" ümmet arasında habis bir urdur

Şer amaçlarına ulaşmak için “Ehli Beyt”i sadece bir maske olarak kullanan "İngiliz Şiiliği" hakkında toplumun tüm kesimleri bilgilendirilmeli, habis bir ur olan bu düşünce ümmetin vücudundan bir an önce sökülüp atılmalıdır.

30 Nisan 2015 Perşembe

İNTİZAR - Yaklaşık olarak bundan üç yıl önce, bölgesel ve yerel gelişmelerden kaynaklı bir takım endişe ve düşüncelerle bir araya gelen platform üyeleri, Bursa'da gerçekleştirilen toplantıya da geniş bir katılımla destek verdiler.

Toplantı, ana gündem maddelerinin katılımcılara okunmasıyla başladı. Üç yılın genel bir değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, bölgesel ve yerel gelişmeler ve bunların topluma etkileri masaya yatırıldı. Burada, halklar arasına ekilmeye çalışılan ırkî ve mezhebî fitne tohumlarına dikkat çekildi ve her ne olursa olsun hiçbir zaman buna fırsat verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Toplantının bir diğer gündem maddesi de Alevilik idi. Platformun isteği üzerine misafir olarak katılan değerli Alevi dedesi, Dört Kapı Kırk Makam Derneği Başkanı Tarık Çimen, Alevilere ve Aleviliğe yönelik yürütülen asimilasyon politikaları hakkında detaylı bir sunum yaptı. Platform üyelerinin dikkatlice dinleyip oldukça istifade ettikleri sunumda, Alevilik üzerine çok yönlü oyunlar oynandığı bu dönemde Alevilerin Ehli Beyt merkezli olan kendi yazılı ve sözlü kaynaklarına dönerek öz kimliklerini yeniden keşfedip bunu muhafaza etmeleri gerektiği, ancak bu sayede her türlü kültürel ve milli dejenerasyonlardan korunabilecekleri dile getirildi. Son günlerde ortaya atılan “Alisiz Alevilik” fikrinin ise birkaç marjinal grup haricinde 12 İmam inancına gönülden bağlı olan Aleviler tarafından kabul görmeyeceği tarihsel ve inançsal deliller ışığında bir kez daha ifade edildi.

Platforma Gümüşhane'den katılan ilahiyatçı Hüseyin Taş'ın “Ehli Beyt'i Kur'an merkezli tanıma ve tanıtma” konulu sunumu da platformun diğer üyeleri açısından oldukça ufuk açıcı oldu.

“İngiliz Şiiliği ve Gulat”ın yıkıcı faaliyetleri ise toplantının en önemli gündem maddelerindendi. Konuyu ilk önce tarihsel açıdan ele alan Medya Şafak sitesi editörü ve araştırmacı Ozan Kemal Sarıalioğlu, ikinci bölümde ise meselenin güncel yönüne dikkat çekti. Özellikle “İngiliz Şiiliği”nin, bölgemizde gerçekleştirilmeye çalışılan emperyalist politikalar için nasıl da kullanışlı bir malzeme olduğu üzerinde duruldu. Rehberiyet Makamı'nın “Amerikancı Sünnilik ve İngiliz Şiiliği” ifadesinin tüm Müslümanlar ve bölge halkları tarafından dikkate alınması ve oynanan oyunlara karşı uyanık olunması  gerektiği vurgulandı. Şer amaçlarına ulaşmak için “Ehli Beyt”i sadece bir maske olarak kullanan bu İngiliz uşakları hakkında toplumun tüm kesimlerinin bilgilendirilmesinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu kabul edildi. Habis bir ura benzetilen bu düşüncenin ümmetin vücudundan bir an önce sökülüp atılması, katılımcıların ortak düşüncesiydi.

Toplantı, Londra merkezli “İngiliz Şiiliği”nin fesat içerikli çalışmalarına karşı alınabilecek önlemler neler olabilir, sorusuna verilen cevaplarla devam etti. İmkânlar dahilinde yazılı ve görsel medya araçlarının kullanılarak, bu fitne akımının önüne geçilmesine karar verildi. Bu çalışmaların, meseleyi dert edinen diğer kurumlarla ortaklaşa yürütülmesi kararlaştırıldı.

Son olarak, üyeler, alınan kararların ivedilikle yürürlüğe konulması ve bunların takibinin yapılması gerektiği hususunu dile getirdiler.

 

 

 

Öne Çıkan Haberler
İktibaslar