42910_946-293x300.jpg

İngiliz Şiiliğinin fitneci ve uğursuz düşünceleri, pak İslamın rasyonelliği için bir tehdittir

"Aziz İslam dininin dünyada gerçek yerini bulmasını ve böylelikle İslamın sahte ve gerçek olmayan yönlerinin yani Amerikan İslamı ve İngiliz Şiiliğinin, tarihin aydınlık sonunu yıllarca, ertelememesini umut ediyoruz…"

27 Şubat 2016 Cumartesi

İNTİZAR - Qadimun sitesinin değerlendirmesine göre; İngiliz Şiiliği, Şiiliğe bidatler sokarak Resulü Ekrem'in Ehlibeyti'nin şanının zayıflatılmasına ve azaltılmasına sebep olan işlerle uğraşarak, Şiilikten akıl dışı ve dehşet verici bir kareyi, tüm dünyaya gösteriyor.

Pak İslam mektebini bugün diğer yollardan ayıran özelliğinin yanında, bu insan yetiştiren mektebin günden güne gelişmesini sağlayan 3 stratejik ve temel bileşen vardır.  

İlk bileşen İmam Hüseyin (a.s)'ın Aşura olayındaki mücahidane hareketidir ve nitekim bu adeta bir motor gibi harekete geçerek, Şia'nın yükselen sürecini ileriye taşımıştır.

İkinci bileşen ise Şia'nın ruhuna sürekli umut üfleyen ve onu umutsuzluktan ve karmaşadan çıkaran Ahir Zaman kurtarıcısını beklemek meselesi ve Mehdeviyet inancıdır. Kurtarıcının varlığı diğer dinlerin aksine Şia'nın düşüncesine göre belirsiz ve sübjektif bir yanılsama ve zorunlu ümitten ibaret değildir, bilakis kurtarıcının yani on ikinci İmamın varlığı kesin ve açıkça muteber İslami rivayetlerle kanıtlanmıştır. Fakat burada bunların tamamını anlatma fırsatımız bulunmamaktadır.

Üçüncü bileşen ise aslında Şia'nın tüm düşüncelerine hâkim olan ve onun tüm tarihi entrika ve fitneleri atlatmasını sağlayan ‘'akılcılık'' meselesidir.

Başka bir deyişle pak İslam'ın (ki onun gerçek ihtişamı ve azameti İran İslam İnkılabından sonra İmam Humeyni ve Ayetullah Hamanei tarafından tasvir edilmiştir) hurafeler ve zevklerle ve gerici ve tekfirci ve zalimce yorumlarla karıştırılmaması, aslında Şia düşüncesinin tarih boyunca kalıcı olmasının sırrıdır. Öte yandan günümüzde gerçek Şia'yı tehdit eden en büyük tehlike ise, ‘'İngiliz Şiiliği'' adındaki uğursuz ve fitneci düşüncenin ortaya çıkmasıdır. Bu, Şiilik istikbar düzen ve Siyonistlerin casusluk ve istihbarat merkezleri tarafından desteklenmekte ve savunulmaktadır. Vahdeti bozmayı ve diğer İslam mezhepleri takipçileri arasında kin ve düşmanlık yaratmayı kendilerine vazife edinen bir Şiiliktir bu ve nitekim onlar bu sayede Müslümanların dikkatini birinci dereceden düşmanları olan Amerika, İngiltere ve Siyonist rejimden, saptırarak onları farklı yerlere yönlendiriyorlar. İngiliz Şiiliği, Şiiliğe bidatler sokarak Resulü Ekrem'in Ehlibeytinin şanının zayıflatılmasına ve azaltılmasına sebep olan işlerle uğraşarak, Şiilikten akıl dışı ve dehşet verici bir kareyi, tüm dünyaya gösteriyor.

İslam dünyasının bu durumdan kurtulmak için,  şu anki sorunlarının çaresi, verimsiz ve maddi reçetelerin yerine, yukarıda zikrettiğimiz bu 3 ilkeyi bireysel ve toplumsal yaşamlarımızda uygulamamızdır. 

Aziz İslam dininin dünyada gerçek yerini bulmasını ve böylelikle İslamın sahte ve gerçek olmayan yönlerinin yani Amerikan İslamı ve İngiliz Şiiliğinin, tarihin aydınlık sonunu yıllarca, ertelememesini umut ediyoruz…

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar