TEVHİD EHLİNE SELAM OLSUN

Mahir Atlan

3815 kere okundu
15 Eylül 2014 Pazartesi
9788-9882-c6eb6ea5yazi.jpg

Tevhid

Tevhid, İslam'ın temel düşüncesi ve tüm İbrahimi dinlerin temelidir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bu önemli ilkeye işaret eder.

İlahınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur. O, rahmandır, rahimdir.*

Vahid ismi Kur’an’da yirmi üç defa tekrarlanır. Allah, zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tektir; yani biricik ve yegânedir, Allah, ezeli ve ebedidir; zatında ve sıfatlarında sonsuzdur ve sonsuzluğunda benzersizdir. Hiçbir şey O’na benzemez. O’na benzeyen hiçbir şey yoktur. Fiillerinde tektir, ortağı yoktur.

Selam

“O, öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır.”**

Kur’an-i Kerim’de bir yerde zikrolunan Selam ismi, her türlü eksiklikten münezzeh ve beri olduğu, sıfatlarında ve fiillerinde asla şer, kötülük ve noksanlık bulunmadığı anlamına gelir. Allah, insanları zulmetmekten alıkoyduğu, mahlûkun sıfatlarından arı olduğu, Müslümanları azabından koruduğu için Selam ismiyle tesmiye olunur. O’ndan gayrisi bu sıfatla vasıflandırılmaya layık değildir. O, tasavvur edilebilecek her türlü ayıp ve eksiklikten münezzehtir. Sıfatlarında ve fiillerinde ayıbın, eksikliğin, kötülüğün ve zulmün her türünden güvendedir. Zatında, sıfatlarında ve fiillerinde her türlü noksan ve kusurdan salimdir.

Algı Yönetimi Olarak Selam – Tevhid Terör Örgütü

Algı yönetimi Amerikan ordusu tarafından ortaya konmuş bir tanımdır. Algı yönetimini Amerika Savunma Departmanı aşağıdaki gibi tanımlamıştır:

İstihbarat sistemlerinin ve liderlerin resmi tahminleri, dış ilişkileri ve resmi eylemlerini etkilemenin yanında, toplumların duygularını, motivasyonlarını, etkilemek amacıyla yapılan yayınlar ya da seçilen bilgileri ve göstergeleri inkâr etme eylemidir.

Algı, 'bireyler tarafından hisleri sayesinde edindikleri bilgileri anlamak ve içinde bulundukları dünyaya düzen vermek için, seçme, organize etme ve yorumlama işlemidir'.

İnternet, kablolu televizyon, uydu ve bilgi teknolojisindeki diğer gelişmeler bir yandan hayatı kolaylaştırmakta ancak öte yandan da gerçek ve illüzyon arasındaki farkın ayrılmasında zorluk yaratmaktadır. Medya, bilgiyi depolayan ve aktaran araçlar olarak tanımlanmaktadır. Algı yönetimi çerçevesinde ele alındığında medya bilginin üretildiği, abartıldığı ve çarpıtıldığı bir araç olarak tanımlanmaktadır. Şekil değiştiren bilgi ise gerçeklik olmaktan çıkar ve bir simülasyon haline gelir. Gerçekliğin maskelenmiş yalnızca bir yansıması olan bu imgenin artık hakikat ile hiçbir ilgisi kalmaz, dezenformasyon halini alır.***  

Cemaatin “selam tevhid terör örgütü!” propagandası ile amaçladığı siyasi hedefleri bir kenara koyarsak, psikolojik harekât anlamında ne yapmaya çalıştığı daha da önem arz etmektedir. Hiçbir zaman cemaat, ağabeyleri (İsrail, Amerika) dışında düşünülemez. Dolayısıyla soruyu şöyle de sorabiliriz; İsrail, Amerika, CIA ve Mossad, Selam ve Tevhid kavramını terör ile beraber kullanarak aslında neyi amaçlıyor? Cevabı herkesçe malum, global düzeyde yıllardır yapmaya çalıştığını Türkiye’de de gönüllü teşekkülleri cemaat eliyle yapıyor. En güzel isimlerin sahibinin isimlerini kendilerince kirletmek, terör ile ilişkilendirmek.

Merak ettim, cemaate ait onlarca internet sitesine girdim, selam tevhid terör örgütü araması yaptırdım. Her bir sitede on binlerce sonuç buldum. Yüzlerce internet sitesi, gazetesi, dergisi, televizyonu, dershanesi, okulları… olan cemaatin toplamını düşündüğünüzde günde milyonlarca defa Selam ve Tevhid kavramını terör ile beraber kullandığı ortaya çıkıyor. İşin garibi kendini tanımlarken Allah, İslam, Yüce Peygamber ile ilişkilendiren cemaat, İslam’ın iki yüce kavramını milyonlarca kez terör ile beraber kullanıyor. Yine merak ettim, aynı aramayı İsrail ve terör, Amerika ve terör ile ilişkilendirerek aradım, sonuç sıfır.

Gerçek; Amerika insanlık tarihinin kara lekesidir. İmam Humeyni’nin (r.a) tanımlamasıyla büyük şeytandır. Kurulduğu günden beri Selam’ın milyonlarca kulunu katletti, katletmeye devam ediyor. Sadece insanlar mı? Değil tabi ki. Selam’ın yarattığı her mahlûku katleden, tahrip eden, Selam’ın düşmanı,  en büyük şer.

Cemaatin oluşturmaya çalıştığı algı; Amerika, İsrail büyük ve güçlü. Temiz, medeni, insanlık dostu güçler. İyi ve güzelliklerin tecelli ettiği yerler, dolayısıyla sevilmeli ve aşkla hizmet edilmeli!

Aslında insanlık tarihi bu propagandaya yabancı değil, belki de insanlık tarihi kadar eskidir. İmam Hüseyin’in (a.s) Yezid’e baş kaldırısının gerekçelerinden belki de en önemlisi buydu. Yezid, iyi ile kötüyü birbirine karıştırmıştı. İyiye kötü, kötüye de iyi demeyi toplumsal olarak yerleştirmeye çalışıyordu. Yezid de kendi cemaati, medyası, din adamları, ordusu, örgütleri eliyle algı operasyonu yaptı ama netice alamadı, çağdaşı cemaat de alamayacak.

De ki: "Hamd Allah'a, selam O'nun seçip yücelttiği kullarına! Allah mı hayırlı, yoksa onların ortak tuttukları mı?" ****

 

*Bakara, 163.

** Haşr, 23.

*** Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, University of Michigan Pressi, 1994.

****Neml, 59.

Öne Çıkan Haberler
İktibaslar