Okuyalım, Anlayalım, Uyarlayalım…

Kemal Kılıç

3501 kere okundu
14 Mart 2015 Cumartesi
9008-9882-c6eb6ea5yazi.jpg

Ehli Beyt Dostu’ndan…

Okuyalım, Anlayalım, Uyarlayalım…

Aşağıda meallerini verdiğimiz âyetler elbette bundan yüzlerce yıl önce nâzil oldular yücelerden bizlere…

İndirildiğinde şüphesiz ki bu âyetler belli olaylar ve kişiler ile ilgiliydiler. Ve fakat öyle oluyor ki zaman zaman, insan bu ve benzeri âyetleri sanki yeni gelmiş gibi algılıyor ve şu an yaşamakta olan insanların bir takım davranışları üzerine yeni nâzil oluyormuş gibi algılamak durumunda kalıyor.

Lütfen bu âyetleri okurken zihninize canlana kişileri, şahsiyetleri başta kendi nefsimiz olmak üzere en yakınımızdan en uzağımıza kadar, en ufak ölçekten en büyüğüne, aileden devlete, ulus devletten uluslar arası güçlere kadar tatbik ederek düşünelim ve zihnimizin bir yerlerinde güncelleyelim… Bakalım Rabbimiz kimleri kast ediyor, kimlerin kulağını çekiyor, yüzüne ilahi şamarı vuruyor…

İşte bu tür ayetlerden bir kaçı:

“…Birbirinizin kusurunu araştırmayın…” [Hucurât; 12]

“Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. … Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın…” [Hucurât; 11]

“Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere (idarecilere veya mahkeme hakimlerine rüşvet olarak) vermeyin.” [Bakara; 188]

“Şu bir gerçektir ki; ahbar ve ruhbanlar (din adamları), halkın mallarını haksız yollarla tıkabasa yerler ve insanları Allah yolundan alıkoyarlar.

“Altın ve gümüşü kenz edip (yığıp da) Allah yolunda harcamayanlara elim bir azabı müjdele! [Tevbe; 34]

“Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” [İsrâ; 32]

“… Anaya-babaya çok güzel davranın: Onlardan birisi yahut her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına gelirse sakın onlara ‘Öf!’ bile deme; onları azarlama, onlara tatlı-iltifatlı söz söyle.” [İsrâ; 23]

“İnsanlara yanağını çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürümenoktanokta." [Lokman; 18]

“Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sizi tanışasınız diye topluluklara ve kabilelere ayırdık. Allah, katında en şerefliniz, ondan en çok sakınanınızdır.” [Hucurât; 13]

“Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği zaman, «Biz ancak ıslah edicileriz» derler…” [Bakara; 11] ve, ve, ve…

Şimdi bu ve benzeri ayetleri okuduğumuzda zihnimizde ilk olarak canlanan, ilk çağrışım yapan kişi(ler), kurum, toplum, siyasal yapı, devlet vs. var ise ayeti anlamışız, anlama halindeyiz demektir. Yok sadece okuyor geçiyor ama ilgili ayetler zihnimizde kimseyi çağrıştırmıyor kimseyi işaret etmiyorsa… Kusura bakmayınız bizler Kur’ân okuyanlar değil, papağanlık yapanlarız…

Allah bizleri, Kitabını okuyan, doğru anlayan, gereğini yapanlardan ve doğru güncelleyebilenlerden eylesin…

Kemal KILIÇ

Öne Çıkan Haberler
İktibaslar