Yazıklar Olsun O Namaz Kılanlara ki…

Kemal Kılıç

6064 kere okundu
6 Nisan 2015 Pazartesi
9008-9882-c6eb6ea5yazi.jpg

Ehli Beyt Dostu’ndan…

Yazıklar Olsun O Namaz Kılanlara ki…

Kur’ân; Evrensel mesajın örneklendirmeler üzerinden verildiği İlâhî Mesaj’dır.

Bu tarz mesaj verilmesi sadece Kur’ân’a özgü bir metot değil, hadislerde ve tüm mesaj vericilerin eserlerinde de yer alan bir husustur.

Bunun Kur’ân’dan en çarpıcı örneği şüphesiz Mâûn Sûresi’nde geçen; “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki…” ifadesi ile başlayan birkaç ayettir.

O âyetlerde örneğin kıldıkları namazdan gâfil olanlar, gösteriş hastası olan riyakarlar, en ufak bir yardım ve yardımlaşmaya dahi engel olanlar namaz kılsalar da, “veyl-lanet-yazıklar olsun” ifadesi ile şiddetle kınanmaktalar…

Sûre’nin başında ise yetime yardımcı olmama, fakiri-miskini itip kakma, aşağılama vs. de dini yalanlamakla eşdeğer ilan edilmekte…

Bu çarpıcı örneklerde, dini yalanlamanın ve görüntü de namaz kılıyor olunsa da o kılınan namazın bir işe yaramayacağının temel nedenlerinden bir kaçı göz önüne serilmektedir…

“Ârife tarif gerekmez. Bir dedim bin anla. Anlayana sivrisinek saz… “ özdeyişlerinde ifade edildiği üzere âkil olanlar bu ayetlerden gerekeni anlamalılar ve o örneklendirmeler üzerinden güncellemeyi doğru yapabilmelidirler.

Bu bir-iki örnekten yola çıkarak zamanın Müslümanı mesajı şöylece okuyabilmelidir...

“Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki; ömür boyu kıldıkları namazda ne okuduklarının farkında olmazlar…

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki; namazları atalarını taklitten öteye geçmez, neyi, niçin, ne gaye için yaptıklarının bilincinde değillerdir…

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki; emeğin ve emekçinin değerini bilmezler…

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki; çalışanın hakkını gereği gibi vermezler…

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki; haklarını aramaz, hak arayanların safında, yanında olmazlar…

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki; namazda kıbleleri Mekke-Kabe’dir, siyasal kıbleleri Washington, askeri kıbleleri Pentagon, parasal kıbleleri IMF, yürek kıbleleri İblis-Nefis putu ve İslam dışı alışkanlıklarıdır.

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki; namaza ‘Allah En Büyüktür’ ifadesi ile girerler, ama kalpleri En Büyük olarak ABD’yi bilir…

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki; dilleriyle ‘Allah’ın dediği olur’ derler, oysa pratikte ‘ABD ne derse o olur’ diye iman ederler.

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki; ABD ve Nato’nun imamlığında şeytana kulluk sunarlar…

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki; Müslümanı Müslümana düşman edecek emperyalist-Siyonist ağalarının sözlerine uyar dünyayı ateşe verirler, komşularına her türlü alçaklığı yaparlar ve bu yapılanlara ses çıkarmazlar…

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki; şahsî ikballeri için yeryüzünü fesada vermekten çekinmez, gönüllü haçlı uşaklığı yaparlar…

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki; iktidara geldiklerinde Harun’durlar, zamanla Karun’laşmışlardır…

Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki; sözleriyle birlik ve beraberlikten dem vururlar, özleriyle-eylemleriyle ayrıştırır, böler, tarafgirlik yaparlar, işleri Firavun işi olur…

Siz bu tür namaz kılanların kimler olduklarını çok iyi bilirsiniz. Onlar her yerdedirler. Belki bu tipleri meyhane hariç her yerde bulmak mümkün…

Yüce Yaradan bizleri bunlardan ve bunların safında olanlardan ırak eyleye. Kur’ân ve Ehli Beyt’in bağlısı ve takipçisi kıla…

 

Kemal KILIÇ

Öne Çıkan Haberler
İktibaslar