USAvîler ve Mabetleri…

Kemal Kılıç

3769 kere okundu
15 Nisan 2015 Çarşamba
9008-9882-c6eb6ea5yazi.jpg

Ehli Beyt Dostu’ndan…

USAvîler ve Mabetleri…

İsevîler…

Musevîler…

Ve nihayet; USAvîler (ABDUUSA-USA KULLARI-ABD TAPICILARI…)

Malum ‘î’ Türkçe’deki dilbilgisi kurallarında iyelik-âidiyet manasındadır. Ya bir soya mensubiyeti veya bir yola, soya, mektebe, inanca ve öğretiye bağlılığı ifade eder.

Dolayısıyla, İsevî, İsâ Mesih’in yoluna, öğretisine bağlı olduklarını ifade edenlere, Musevî de Hz. Musa peygamberin yoluna, dinine, getirdiklerine verilen bir isimdir malum.

USAvî’ye gelince…

Nedir USAvîlik?

Kimdir USAvîler?

Nerede yaşarlar?

Ne iş görürler?

Nerelere takılırlar?

Resmiyette ve halk nazarında böyle mi tanınırlar?

Hangi ırktan ve millettendirler?

Evet dostlar…

Bunlar; yeni türediler, çağdaş putperestler, üç günlük dünyaya karşılık ebedi hayatlarını satanlar, sözde ilahi dinlerin bağlıları, kandan beslenen vampirin gönüllü kan vericileri…

‘Bunlar da kimmiş’ bile demeden bunların kimler olduklarını anladığınızı sanıyorum…

Evet bunlar böyle bir güruh; ‘Gürûhu Dâlle’, ‘Gürûhu Gayrı Nâci…’

Yani; sapıtmışlar, yoldan çıkmışlar, hidayeti terk eylemişler, Hak’tan uzaklaşmışlar, cehenneme yol almakta olan gemiye binenler sürüsü…

Belli ki bunlar çağdaş bir inancın, dinin, tapınmanın mensupları…

Peki bunları mabedi, özel kimlikleri, özel nişaneleri, belli bir ulusa mensubiyetleri var mıdır acep?

Bunlar var ya bunlar, bu çağdaş USA tapıcıları, yani USAvîler isimleri İsevî, Musevî, Müslüman vs. olan her bilindik din mensupları arasında bol miktardalar…

Bunların mabedi; yeri gelir cami olur, yeri gelir kilise olur,  yeri gelir sinegog olur, yeri gelir cemevi olur, yeri gelir Budist tapınağı olur, yeri gelir kabile dini mabedi olur…

Bunlar; yürekleri ile USA-ABD’yi her şeye gücü yeter kabul eyleyen, ondan başka güç kuvvet tanımayan, yardımı ondan bekleyen, onu yeryüzünün tek hakimi bilen, yüreklerini kıble olarak oraya yönelten herkesimden herkestir…

Bakar mısınız adım adım bölgemiz ve ülkemiz USA işgaline girdiriliyor, USA-ABD ve taşeronları eliyle oluk oluk Müslüman-mazlum kanı akıtılıyor tüm dünyada, ama “Allah’ın evi” olduğu iddia edilen hiçbir mabetten bu zulme karşı bir ses yükselmiyor. Allah Allah sedaları ile halklar uyutuluyor, Allah ile milyonlar aldatılıyor, emperyalizme, çağdaş Firavunlara köle kılınıyorlar…

İnsan ister istemez şunu sormadan edemiyor: “Bu mabetler adı konulmamış Nato Üsleri, USA-Amerikan büyükelçilikleri mi, resmi görevlileri de USA elçileri mi yoksa!”

ABD ve tüm sömürgecilerin ve de aşağılık uşaklarının olmadığı bir dünyada yaşamak dileklerimizle…

Kemal KILIÇ

Öne Çıkan Haberler
İktibaslar