Ezber Bozanlardan Olmak…

Kemal Kılıç

3608 kere okundu
21 Nisan 2015 Salı
9008-9882-c6eb6ea5yazi.jpg

Ehli Beyt Dostu’ndan…

Ezber Bozanlardan Olmak…

“Ezber” genelde olumlu mana çağrıştıran bir kavram…

Okula gidersiniz; formüller ezberlenir, genel prensipler ezberlenir, sınavınız vardır ezberlenmesi gereken bilgiler ezberlenir ve neticede güzel sonuçlara ulaşılır…

Notun en güzeli alınır…

En güzel aferinlere sahip olunur…

Gözdeler arasına girilir…

Derken, derken hayat boyu iyi yerlere doğru yol alınır vesselam…

Peki; “Ezber” gerçekte sanıldığı gibi iyi bir şey midir? Ezberde; tefekkür, tedebbür, teakkul, tezekkür, tefekkuh var mıdır?

Daha yalın ifade edersek;

Ezber;

Akletmek midir, fikretmek midir, düşünmek midir, kavramak mıdır, işin özüne vakıf olmak mıdır?

Ya da hiç biri mi…

Kocaman bir maalesef… Hiç biri…

Hıfzetmektir sadece… Yani hafız olmak… Ezberlemek… Muhafaza altına almak…

Peki şu çağda; CD, DVD, Disket, Flash Disk, binbir çeşit kayıt cihazı ve hıfzetme aracı varken ezbercilerden olmak ne mana ifade eder acaba?

Onun da cevabı kocaman bir “SIFIR = 0”

Ezbercilik; Muhafazakarlık…

Mevcut olanı, yürürlükte olanı koruma gayreti…

Hak Elçileri; Yürürlükteki kokuşmuşluğu altüst etmeye çalışan ilahi devrimciler…

Antimuhafazakârlar…

Tabiri caizse, süregelen düzene isyan eden âsiler…

Kahrolası sömürü düzenini yıkarak, adalet düzenini kurma mücadelesi veren yiğitler…

Kurân; Devrim Kitabı…

Kurân; Muhafazakârlığın amansız düşmanı…

Onun içindir ki her devirde Hak Elçilerinin en azılı düşmanları günün muhafazakarları olan kodamanlar, o günün geçer ideolojisinin savunucuları olan ezberi çok olanlar olmuşlardır…

Bir kısım zavallılar sanırlar ki; Firavun’un, Nemrut’un, Ebu Leheb’in, Ebu Cehil’in, Ebu Süfyan’ın derdi Allah’ın varlığı-yokluğu mücadelesi idi…

Heyhât, heyhât… Ne büyük yanılgı…

Oysa adamların tek derdi; kurulu düzenin devamı, sömürü çarkının döndürülmesi, ezen egemenlerin sözlerinin geçerliliğinin sürmesi ve dünyevi çıkarlarının zedelenmemesi idi…

O günlerin en dindar muhafazakârları da peygamber düşmanı bu şarlatanlar idiler… Yani bugünkü tabirle kısaca; ‘MUHAFAZAKÂRLAR’

Ondandır ki öteden beri Hakk’ın elçilerine en azılı düşmanlıklar eyleyenler mevcut düzenin sürmesini isteyenler olmuşlar ve peygamberleri de kendi düzenlerini, ezberlerini bozmaya çalışan asiler, bölücüler, bozguncular vs. olarak görmüşler…

Devrimin ve Hak Devrimcisinin başucu kitabı, yürek ışığı olan Kurân’ı ellerine alanlar, O’ndan nasiplenenler bu gerçeği açık saçık görür ve anlarlar…

Kurân’dan beslenen, Kurân ışığını yeryüzüne hakim kılmaya çalışan, gönülleri bu ışık ile aydınlatma savaşımı veren peygamber varisleri olan Ehli Beyt Önderleri de her biri devrinde ezberbozanlardan olarak, “Yürek Devrimlerinin En Büyük İmamları” olmayı hak etmişlerdir…

Velhâsılı kelam; Mümin olmak; Ezber bozan olmaktır. Sömürü düzeninin çarkına çomak sokmaktır. Dindar görüntülü muhafazakar din simsarlarına karşı durmaktır…

Adam gibi iman etmek, ezberbozanlardan olmak, yüreğinde devrim kıvılcımı tutuşturmak ve dünyayı daha güzel kılmak isteyenler Kurân başına…

Hayya ale’l Kurân… Haydin Kurân’a…

Hayya ale’l Kurân… Haydin Kurân’a…

Kemal KILIÇ

Öne Çıkan Haberler
İktibaslar