60323-Unknown-6.jpeg

Ekonomik bağımsızlığa kapı aralayacak yeni küresel finansal sistem

Dijital bir para birimi tarafından desteklenen dünyanın yeni para sistemi, yeni yabancı para birimleri ve doğal kaynaklardan oluşan bir sepet tarafından desteklenecek. Ve bu, Küresel Güney'i hem Batı borcundan hem de IMF kaynaklı kemer sıkma politikalarından kurtaracak.

15 Nisan 2022 Cuma

İNTİZAR - Önde gelen Rus ekonomist Sergey Glazyev, Batı egemenliğindeki küresel para ve finans sisteminin tamamen elden geçirilmesinin üzerinde çalışıldığını söylüyor. Ve dünyanın yükselen güçleri bunu satın alıyor.

Özel: Rus Sergey Glazyev yeni küresel finansal sistemi tanıtıyor
 
Sergey Glazyev, mevcut jeopolitik ve o-ekonomik kasırganın tam ortasında yaşayan bir adam. Dünyanın en etkili ekonomistlerinden biri, Rusya Bilimler Akademisi üyesi ve 2012'den 2019'a kadar Kremlin'in eski bir danışmanı, son üç yıldır Moskova'nın uber stratejik portföyünü Avrasya Ekonomik Birliği'nin (EAEU) Entegrasyonu ve Makroekonomisinden Sorumlu Bakan olarak yönetiyor.
 
Glazyev'in son zamanlardaki entelektüel üretimi, Yaptırımlar ve Egemenlik adlı makalesinde ve bir Rus iş dergisine verdiği röportajda yeni, ortaya çıkan jeo-ekonomik paradigmanın kapsamlı bir tartışmasında özetlenen dönüştürücüden başka bir şey değildi.
 
Yakın tarihli bir başka makalesinde Glazyev: “Küçük Anavatanımda asla var olmayan Ukraynalı Nazileri yok etmek için şu anda yakınlarda ağır savaşların yapıldığı Zaporozhye'de büyüdüm. Bir Ukrayna okulunda okudum ve bilimsel açıdan Rusça'nın bir lehçesi olan Ukrayna edebiyatını ve dilini iyi biliyorum. Ukrayna kültüründe Rusofobik bir şey fark etmedim. Zaporozhye'deki 17 yıllık hayatımda tek bir Banderist ile tanışmadım.”
 
Glazyev, özellikle Küresel Güney'e odaklanan, devam eden bir sohbet olmasını umduğumuz bir dizi soruya ayrıntılı yanıtlar vermek için dolu programından biraz zaman ayırma nezaketini gösterdi. Bu, Z Operasyonunun başlangıcından bu yana yabancı bir yayınla yaptığı ilk röportaj. Alexey Subottin'e Rusça-İngilizce çeviri için çok teşekkürler.
 
The Cradle: Oyunu değiştiren bir jeo-ekonomik gelişmenin ön saflarındasınız: Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU)  ve Çin arasındaki bir ortaklık aracılığıyla, ABD dolarını atlayarak ve yakında sonuçlanacak bir taslakla yeni bir parasal/finansal sistemin tasarımı. Bu sistemin -kesinlikle bir Bretton Woods III değil- Washington konsensüsüne açık bir alternatif gibi görünen ve Küresel Güney'in gereksinimlerine çok yakın duran bazı özelliklerinin altını çizebilir misiniz?
 
Glazyev: ABD'nin yönetici seçkinleri, Rusfobik histeri nöbetinde Rusya'ya karşı melez savaşta son "kozunu" oynadı. Batı merkez bankalarının, ABD, AB ve Birleşik Krallık'ın mali düzenleyicilerinin saklama hesaplarındaki Rus döviz rezervlerini “dondurması”, küresel rezerv para birimleri olarak dolar, euro ve sterlin gibi para birimlerinin statüsünü zayıflattı. Bu adım, dolara dayalı ekonomik dünya düzeninin devam eden parçalanmasını keskin bir şekilde hızlandırdı.
 
On yıldan fazla bir süre önce, Astana Ekonomik Forumu'ndaki meslektaşlarım ve ben, katılımcı ülkelerin para birimleri endeksine dayalı yeni bir sentetik ticaret para birimine dayalı yeni bir küresel ekonomik sisteme geçişi önerdik. Daha sonra, yaklaşık yirmi borsada işlem gören emtia ekleyerek temel para sepetini genişletmeyi önerdik. Böyle genişletilmiş bir sepete dayalı bir para birimi matematiksel olarak modellendi ve yüksek derecede esneklik ve istikrar gösterdi.
 
Aynı zamanda, ABD'nin finans ve güç seçkinlerinin kontrolü dışında kalan ülkelere saldığı küresel hakimiyet için hibrit savaşta geniş bir uluslararası direniş koalisyonu yaratmayı önerdik. 2016'da yayınlanan The Last World War: the USA to Move and Lose adlı kitabım yaklaşan savaşın doğasını bilimsel olarak açıkladı ve kaçınılmazlığını savundu - uzun vadeli ekonomik kalkınmanın nesnel yasalarına dayanan bir sonuç. Aynı nesnel yasalara dayanan kitap, eski egemen gücün yenilgisinin kaçınılmazlığını savundu.
 
Şu anda, ABD egemenliğini sürdürmek için savaşıyor, ancak tıpkı iki dünya savaşına neden olan, ancak sömürgeci ekonomik sisteminin modası geçmiş olması nedeniyle imparatorluğunu ve dünyadaki merkezi konumunu koruyamayan  İngiltere'nin daha önce yaşadığı gibi, başarısızlığa mahkumdur. Köle emeğine dayalı İngiliz sömürge ekonomik sistemi, ABD ve SSCB'nin yapısal olarak daha verimli ekonomik sistemleri tarafından geride bırakıldı. Hem ABD hem de SSCB, dünyayı etki alanlarına bölen dikey olarak entegre sistemlerde insan sermayesini yönetmede daha verimliydi. SSCB'nin dağılmasından sonra yeni bir dünya ekonomik düzenine geçiş başladı. Bu geçiş, ABD'nin küresel egemenliğinin temelini oluşturan dolar temelli küresel ekonomik sistemin yakında parçalanmasıyla artık sona ulaşmak üzeredir.
 
ÇHC (Çin Halk Cumhuriyeti) ve Hindistan'da ortaya çıkan yeni yakınsak ekonomik sistem, hem merkezi stratejik planlamanın hem de piyasa ekonomisinin faydalarını ve hem parasal hem de fiziksel altyapının ve girişimciliğin devlet kontrolünün faydalarını birleştiren bir sonraki kaçınılmaz kalkınma aşamasıdır.  Yeni ekonomik sistem, toplumlarının çeşitli katmanlarını, Anglo-Sakson ve Avrupa alternatiflerinden önemli ölçüde daha güçlü bir şekilde ortak refahı artırma hedefi etrafında birleştirdi. Washington'ın başlattığı küresel hibrit savaşı kazanamamasının ana nedeni budur. Bu aynı zamanda, mevcut dolar merkezli küresel finansal sistemin yerini, yeni dünya ekonomik düzenine katılan ülkelerin fikir birliğine dayanan yeni bir sistemle değiştirecek olmasının da ana nedenidir.
 
Geçişin ilk aşamasında, bu ülkeler ikili para birimi swaplarıyla desteklenen ulusal para birimlerini ve takas mekanizmalarını kullanmaya geri dönüyorlar. Bu noktada, fiyat oluşumu halen daha çok çeşitli borsalardaki dolar cinsinden fiyatlar tarafından yönlendiriliyor. Bu aşama neredeyse sona ermiştir: Rusya'nın dolar, euro, sterlin ve yen cinsinden rezervleri “donduktan” sonra, herhangi bir egemen ülkenin bu para birimlerinde rezerv biriktirmeye devam etmesi olası değildir. Bunların hemen ikamesi ulusal para birimleri ve altındır.
 
Geçişin ikinci aşaması, dolara referans vermeyen yeni fiyatlandırma mekanizmalarını içerecek. Ulusal para birimlerinde fiyat oluşumu önemli genel giderler içerir, ancak yine de 'sabitlenmemiş' ve dolar, pound, euro ve yen gibi tehlikeli para birimlerinde fiyatlandırmadan daha çekici olacaktır. Geriye kalan tek küresel para birimi adayı olan yuan, dönüştürülemezliği ve Çin sermaye piyasalarına sınırlı dış erişimi nedeniyle onların yerini almayacak. Fiyat referansı olarak altının kullanımı, ödemeler için kullanımının uygunsuzluğu nedeniyle kısıtlanmıştır.
 
Yeni ekonomik düzen geçişinin üçüncü ve son aşaması, şeffaflık, adalet, iyi niyet ve verimlilik ilkelerine dayalı uluslararası bir anlaşma yoluyla kurulan yeni bir dijital ödeme para biriminin oluşturulmasını içerecektir. Geliştirdiğimiz böyle bir para birimi modelinin bu aşamada rolünü oynamasını bekliyorum. Bunun gibi bir para birimi, tüm ilgili ülkelerin katılabileceği BRICS ülkelerinin para rezervleri havuzu tarafından çıkarılabilir. Sepetteki her para biriminin ağırlığı, her ülkenin GSYİH'sı (örneğin satın alma gücü paritesine dayalı), uluslararası ticaretteki payı ve katılımcı ülkelerin nüfus ve bölge büyüklüğü ile orantılı olabilir.
 
Ek olarak, sepet, altın ve diğer değerli metaller, önemli endüstriyel metaller, hidrokarbonlar, tahıllar, şeker, su ve diğer doğal kaynaklar gibi borsada işlem gören başlıca emtiaların fiyat endeksini içerebilir. Destek sağlamak ve para birimini daha esnek hale getirmek için, zamanı gelince ilgili uluslararası kaynak rezervleri oluşturulabilir. Bu yeni para birimi yalnızca sınır ötesi ödemeler için kullanılacak ve önceden tanımlanmış bir formüle göre katılımcı ülkelere verilecek. Katılımcı ülkeler bunun yerine ulusal yatırımları ve sanayiyi finanse etmek ve ayrıca egemen servet rezervlerini finanse etmek için ulusal para birimlerini kredi yaratmak için kullanacaklardır. Sermaye hesabı sınır ötesi akışları, ulusal para birimi düzenlemelerine tabi olmaya devam edecek.
 
The Cradle: Michael Hudson özellikle şunu soruyor: Eğer bu yeni sistem Küresel Güney'deki ulusların dolarize borçlarını askıya almalarını sağlıyorsa ve (döviz cinsinden) ödeme kabiliyetine dayanıyorsa, bu krediler ya hammaddelere ya da Çin için dolar dışı yabancı kredilerle finanse edilen sermaye altyapısındaki maddi özkaynak mülkiyetine bağlanabilir mi?
 
Glazyev: Yeni dünya ekonomik düzenine geçişe, muhtemelen dolar, euro, sterlin ve yen cinsinden yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sistematik olarak reddedilmesi eşlik edecek. Bu açıdan Irak, İran, Venezuela, Afganistan ve Rusya'nın döviz rezervlerini trilyonlarca dolar değerinde çalmayı uygun gören bu para birimlerini ihraç eden ülkelerin verdiği örnekten farklı olmayacaktır. ABD, İngiltere, AB ve Japonya yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiklerine ve para birimlerinde tutulan diğer ulusların servetlerine el koyduklarına göre, neden diğer ülkeler onlara geri ödeme yapmak ve kredilerini ödemek zorunda kalsınlar ki?
 
Her halükarda, yeni ekonomik sisteme katılım, eski sistemdeki yükümlülüklerle kısıtlanmayacaktır. Küresel Güney ülkeleri dolar, euro, sterlin ve yen cinsinden birikmiş borçlarına bakılmaksızın yeni sistemin tam katılımcıları olabilir. Bu para birimlerindeki yükümlülüklerini yerine getiremeseler bile, bunun yeni finansal sistemdeki kredi notları üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Madencilik sektörünün millileştirilmesi de aynı şekilde bir aksamaya neden olmaz. Ayrıca, bu ülkeler doğal kaynaklarının bir kısmını yeni ekonomik sistemi desteklemek için ayırmaları durumunda, yeni para biriminin para sepetindeki ilgili ağırlıkları buna göre artacak ve bu ülkeye ek olarak daha büyük para rezervleri ve kredi kapasitesi sağlayacaktır. 
 
The Cradle: Son makalelerinizden biri olan The Economics of the Russian Victory'de, "yeni bir teknolojik paradigmanın hızlandırılmış bir oluşumu ve yeni bir dünya ekonomik düzeninin kurumlarının oluşumu" için çağrıda bulunuyorsunuz. Öneriler arasında, özellikle "EAEU üye devletlerinin ulusal para birimlerinde bir ödeme ve mutabakat sistemi" oluşturulmasını ve "EAEU, SCO ve BRICS'te ABD kontrolündeki SWIFT sisteminin kritik bağımlılığını ortadan kaldırabilecek bağımsız bir uluslararası yerleşim sisteminin" geliştirilmesini ve uygulanmasını öneriyorsunuz. EAEU ve Çin'in yeni sistemi ŞİÖ üyelerine, diğer BRICS üyelerine, ASEAN üyelerine ve Batı Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki uluslara "satmak" için ortak bir yönelim öngörmek mümkün mü? Ve bu iki kutuplu bir jeo-ekonomiye yol açacak mı? - Batı'ya Karşı geriye kalan diğerleri?
 
Glazyev: Gerçekten de, gittiğimiz yön bu. Hayal kırıklığı yaratan bir şekilde, Rusya'nın para otoriteleri hala Washington paradigmasının bir parçası ve Rus döviz rezervlerinin Batı tarafından ele geçirilmesinden sonra bile dolar bazlı sistemin kurallarına göre oynuyorlar. Öte yandan, son yaptırımlar, dolar bloku olmayan diğer ülkeler arasında kapsamlı bir ruh arayışına yol açtı. Batılı 'etki ajanları' hala çoğu ülkenin merkez bankalarını kontrol ediyor ve onları IMF tarafından öngörülen intihar politikalarını uygulamaya zorluyor. Bununla birlikte, bu noktada bu tür politikalar, bu Batılı olmayan ülkelerin ulusal çıkarlarına o kadar açık bir şekilde aykırıdır ki, yetkilileri mali güvenlik konusunda haklı olarak endişe duymaktadır.
 
Yeni dünya ekonomik düzeninin oluşumunda Çin ve Rusya'nın potansiyel olarak merkezi rollerini doğru bir şekilde vurguluyorsunuz. Ne yazık ki, CBR'nin (Rusya Merkez Bankası) mevcut liderliği, Washington paradigmasının entelektüel çıkmazında sıkışıp kalıyor ve yeni bir küresel ekonomik ve finansal çerçevenin yaratılmasında kurucu ortak olamıyor. Aynı zamanda, CBR zaten gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı ve SWIFT'e bağlı olmayan bankalar arası mesajlaşma için ulusal bir sistem oluşturmak zorunda kaldı ve bunu yabancı bankalara da açtı. Önemli katılımcı ülkelerle çapraz para birimi takas hatları zaten kuruldu. EAEU'nun üye ülkeleri arasındaki işlemlerin çoğu halihazırda ulusal para birimleri cinsindendir ve para birimlerinin iç ticaretteki payı hızla artmaktadır.
 
Çin, İran ve Türkiye ile ticarette de benzer bir geçiş yaşanıyor. Hindistan, ulusal para birimlerinde de ödemeye geçmeye hazır olduğunu belirtti. Ulusal para birimi ödemeleri için takas mekanizmaları geliştirmek için çok çaba harcanmaktadır. Buna paralel olarak, altın ve diğer borsada işlem gören emtialarla – 'stabil paralarla' bağlantılı olacak bir dijital bankacılık dışı ödeme sistemi geliştirmeye yönelik sürekli bir çaba var.
 
Son dönemde bankacılık kanallarına uygulanan ABD ve Avrupa yaptırımları bu çabaların hızla artmasına neden oldu. Yeni finansal sistem üzerinde çalışan ülkeler grubunun sadece yeni ticaret para biriminin çerçevesinin tamamlandığını ve hazır olduğunu duyurması gerekiyor ve yeni dünya finansal düzeninin oluşum süreci oradan daha da hızlanacak. Bunu gerçekleştirmenin en iyi yolu, SCO veya BRICS düzenli toplantılarında duyurmak olacaktır. Bunun üzerinde çalışıyoruz. 
 
The Cradle: Bu, Batı'daki bağımsız analistlerin tartışmalarında kesinlikle kilit bir konu oldu. Rusya Merkez Bankası, Rus altın üreticilerine, Rus hükümetinin veya Merkez Bankası'nın ödeyeceğinden daha yüksek bir fiyat elde etmek için altınlarını Londra pazarında satmalarını mı tavsiye ediyordu? ABD dolarına alternatifin büyük ölçüde altına dayalı olacağına dair herhangi bir beklenti yok muydu? Olanları nasıl karakterize edersin? Bunun Rus ekonomisine kısa ve orta vadede ne kadar pratik zararı oldu?
 
Glazyev: CBR'nin IMF tavsiyeleri doğrultusunda uygulanan para politikası Rus ekonomisi için yıkıcı oldu. Yaklaşık 400 milyar dolarlık döviz rezervinin "dondurulması" ve oligarklar tarafından ekonomiden Batı açık deniz destinasyonlarına akıtılan bir trilyon dolardan fazlasının birleşik felaketleri, CBR'nin, döviz kurunun yönetilen bir dalgalanmasıyla birlikte aşırı yüksek reel oranları içeren eşit derecede feci politikalarının zeminiyle birlikte geldi. Bunun yaklaşık 20 trilyon ruble eksik yatırıma ve mallarda yaklaşık 50 trilyon ruble eksik üretime neden olduğunu tahmin ediyoruz.
 
Washington'un tavsiyelerini takiben, CBR son iki yılda altın alımını durdurdu ve yerli altın madencilerini etkin bir şekilde 500 tona kadar altın ekleyen tam üretim hacimlerini ihraç etmeye zorladı. Bugünlerde yapılan hata ve verdiği zarar çok açık. Şu anda, CBR altın alımlarına yeniden başladı ve umarım son on yılda olduğu gibi uluslararası spekülatörlerin yararına 'enflasyonu hedeflemek' yerine ulusal ekonominin çıkarına yönelik sağlam politikalarla devam edecektir.
 
The Cradle: Rus dış rezervlerinin dondurulması konusunda FED'in yanı sıra ECB'ye de danışılmadı. New York ve Frankfurt'taki söylenti, kendilerine sorulsaydı buna karşı çıkacakları yönünde. Kişisel olarak donmayı bekliyor muydunuz? Ve Rus liderliği bunu bekliyor muydu?
 
Glazyev: Daha önce bahsettiğim ve 2015'te basılan kitabım The Last World War, sonunda bunun olma olasılığının çok yüksek olduğunu savundu. Bu melez savaşta, ekonomik savaş ve bilgisel/bilişsel savaş, çatışmanın kilit sahneleridir. Bu iki cephede de ABD ve NATO ülkeleri ezici bir üstünlüğe sahip ve zamanı gelince bundan tam anlamıyla yararlanacaklarından hiç şüphem yoktu.
 
Döviz rezervlerimizde bulunan dolar, euro, sterlin ve yenin Rusya'da bolca üretilen altınla değiştirilmesi için uzun zamandır tartışıyorum. Ne yazık ki, çoğu ülkenin merkez bankalarında, derecelendirme kuruluşlarında ve önemli yayınlarda kilit roller üstlenen Batılı nüfuz ajanları fikirlerimi susturmada başarılı oldular. Size bir örnek vermek gerekirse, FED ve ECB'deki üst düzey yetkililerin Rusya'ya karşı mali yaptırımların geliştirilmesinde rol oynadığından şüphem yok. Bu yaptırımlar, AB'de bürokratik karar almayla ilgili bilinen zorluklara rağmen, sürekli olarak artıyor ve neredeyse anında uygulanıyor. 
 
The Cradle: Elvira Nabiullina, Rusya Merkez Bankası başkanı olarak yeniden doğrulandı. Önceki eylemlerine kıyasla neyi farklı yapardınız? Farklı yaklaşımlarınızda yer alan ana yol gösterici ilke nedir?
 
Glazyev: Yaklaşımlarımız arasındaki fark çok basit. Onun politikaları, IMF tavsiyelerinin ve Washington paradigmasının dogmalarının ortodoks bir uygulamasıdır, benim tavsiyelerim ise önde gelen ülkelerde son yüz yılda biriken bilimsel yönteme ve ampirik kanıtlara dayanmaktadır.
 
The Cradle: Başkanlar Putin ve Xi'nin kendilerinin sürekli olarak teyit ettiği gibi, Rusya-Çin stratejik ortaklığı giderek daha sağlam görünüyor. Ancak buna karşı sadece Batı'da değil, bazı Rus politika çevrelerinde de söylentiler var. Bu son derece hassas tarihsel kavşakta Çin, Rusya'nın müttefikliği dört mevsim müttefiki olarak ne kadar güvenilir?
 
Glazyev: Rus-Çin stratejik ortaklığının temeli sağduyu, ortak çıkarlar ve yüzlerce yıllık işbirliği deneyimidir. ABD egemen seçkinleri, dünyadaki hegemonik konumunu savunmayı amaçlayan küresel bir hibrit savaş başlattı ve kilit ekonomik rakip olarak Çin'i ve ana karşı-dengeleme gücü olarak Rusya'yı hedef aldı. Başlangıçta ABD'nin jeopolitik çabaları Rusya ile Çin arasında bir çatışma yaratmayı amaçlıyordu. Batı etki ajanları, medyamızda yabancı düşmanı fikirleri güçlendiriyor ve ulusal para birimlerinde ödemelere geçiş girişimlerini engelliyordu. Çin tarafında, Batı etki ajanları hükümeti ABD çıkarlarının talepleri doğrultusunda düşmeye zorluyorlardı.
 
Ancak, Rusya ve Çin'in egemen çıkarları, mantıksal olarak, Washington'dan kaynaklanan ortak tehditleri ele almak için artan stratejik ortaklık ve işbirliğine yol açtı. ABD'nin Çin ile yaptığı tarife savaşı ve Rusya ile mali yaptırım savaşı bu endişeleri doğruladı ve iki ülkenin karşı karşıya olduğu açık ve mevcut tehlikeyi gösterdi. Hayatta kalma ve direnişin ortak çıkarları Çin ve Rusya'yı birleştiriyor ve bu iki ülke ekonomik olarak büyük ölçüde simbiyotik. Birbirlerinin rekabet avantajlarını tamamlar ve artırırlar. Bu ortak çıkarlar uzun vadede devam edecek.
 
Çin hükümeti ve Çin halkı, Sovyetler Birliği'nin ülkelerinin Japon işgalinden kurtuluşunda ve Çin'in savaş sonrası sanayileşmesinde oynadığı rolü çok iyi hatırlıyorlar. İki ülke stratejik ortaklık için güçlü bir tarihsel temele sahiptir ve ortak çıkarlarımız doğrultusunda yakın işbirliği yapmak kaderimizdir. Tek Kuşak Tek Yol'un Avrasya Ekonomik Birliği ile birleştirilmesiyle güçlenen Rusya ve ÇHC'nin stratejik ortaklığının, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Büyük Avrasya Ortaklığı projesinin temeli ve yeni dünya ekonomik düzeninin çekirdeği olmasını umuyorum.
 
Pepe Escobar
The Cradle
Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar