4887697.jpg
  • Anasayfa» 
  • Röportaj»
  •  Aleksandr Dugin: Liberalizm şeytani bir ideoloji - Gazze soykırımı büyük İsrail'i yaratmak için

Aleksandr Dugin: Liberalizm şeytani bir ideoloji - Gazze soykırımı büyük İsrail'i yaratmak için

Önde gelen Rus siyasetçi ve filozof "Aleksandr Dugin" liberalizmin şeytani bir ideoloji olduğunu belirterek Gazze soykırımının büyük İsrail'i yaratmaya yönelik bir Siyonist proje olduğunu söyledi.

13 Mart 2024 Çarşamba
İNTİZAR - Dünyadaki güç dengelerinin değiştiğinin, Batı ve Amerikan değerlerinden uzaklaşıldığının bir işareti gibi görünen küresel gelişmeler hızla ilerliyor.
 
Ukrayna'daki savaşın devam etmesi, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırıları ve Güney Kafkasya'nın çözülemeyen sorunları uluslararası atmosferi karanlık bir hale getirdi.
 
Batı Asya yıkıcı bir bölgesel çatışmadan geçmektedir. Öte yandan, ABD ve Çin arasındaki gerilim henüz yoğunlaşmadı, rekabet ve askeri dengedeki değişim tehlikeli bir kombinasyon yaratacaktır.
 
Ortaya çıkan sorunlarla birlikte, yeni dünya düzeninin nasıl oluştuğu sorusu da gündeme gelmektedir.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı, önde gelen Rus siyasetçi ve filozof Aleksandr Dugin, Mehr Haber Ajansı'na verdiği röportajda Gazze savaşındaki gelişmeleri, Rusya'nın Ukrayna ile ateşkes anlaşması imzalama koşullarını ve Güney Kafkasya'daki sorunların çözümünü ele aldı.
 
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından yazdığınız bir makalede Ukraynalıların onları yeni ve büyük bir Rus gücü yaratmaya çağırdığımızı anlamaları gerektiğini belirttiniz.
 
Bu ifadeyle ilgili olarak, Rusya'yı gerçekten daha geniş bir savaşa mı itiyorsunuz?
 
Biz 3 grup Rus halkı, yani Büyük Rusya, Küçük Rusya (Ukrayna) ve Beyaz Rusya (Belarus) halkları, hepimiz tek bir ulusu temsil ediyoruz ve Güney Kafkasya ve Orta Asya'dan gelen diğer halklar kültür, medeniyet ve jeopolitik çıkarlar aracılığıyla birleşmiş durumdayız.
 
Bizimle birlikte eşsiz bir jeopolitik alan yaratabilirler, aksi takdirde Batı tarafından sömürgeleştirilecekler ve gerçek bağımsızlıkları mümkün olmayacaktır.
 
Son günlerde basında Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarını sona erdirmek istediği yönünde haberler yer alıyor. Moskova hükümeti hangi koşullar altında Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması imzalayacaktır?
 
Rusya'nın özel askeri operasyonlarının amacı Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve askerden arındırmaktı. Dolayısıyla Putin, bu hedeflere ulaşmadan barış görüşmelerine başlayamayacağımızı teyit etti. Ukrayna'da militarizmin ve Nazizmin geriletilmesi koşuluyla bunu yapmaya hazırız. Ancak bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlamak için Ukrayna'nın tüm bölgelerinin kontrolünü ele geçirmemiz gerekiyor ve bu olmadan Kiev rejiminin ana bölümünde siyasi bir değişiklik olacağından ve Ukrayna'nın barış görüşmelerinden sonra askeri gücü yeniden inşa etme çabalarına odaklanıp odaklanmayacağından emin olamayız.
 
Hiç kimse ateşkesin kesin tarihini ya da zamanını bilmiyor, ancak şunu bilmek önemli: Batı'nın Ukrayna'ya yardımı bugün kesilirse, Ukrayna'nın 2-3 hafta içinde yenileceğini düşünüyorum çünkü Ukrayna'nın potansiyel bir askeri gücü yok.
 
Söylediklerinize göre Ukrayna ve Rusya'nın ateşkesten uzak olduğunu ve ateşkese ulaşmak için uzun bir yol kat edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.
 
Evet; Ukrayna kesinlikle Batı yardımına, Batı parasına, Batı silahlarına ve genel olarak Batı yardımına bağımlı ve eğer Batı Ukrayna'ya askeri yardım sağlamaya devam ederse, bu (savaş) uzun sürebilir.
 
Ukrayna'da savaşın başlamasından sonra dünya düzeninin yerini farklı bir düzen alıyor ve aslında yeni bir dünya düzeni oluşuyor gibi görünüyor. Bu konudaki analiziniz nedir?
 
Mevcut küresel düzen tek kutupludur. Bu sistem Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra yaratıldı ve bir tür Batı tek kutupluluğu vardı ve Batı dünyası tüm insanlık için kendi kurallarını tasarladı. Dolayısıyla bu tek kutuplu sistem 30 yıl ya da biraz daha fazla bir süre varlığını sürdürdü ve şimdi düşüşe geçti.
 
Rusya, Çin, İslami Direniş ve Batı Asya'daki gelişmeler, tek kutuplu sistemden çok kutuplu sisteme geçiş sürecinde olduğumuzu gösteriyor.
 
Bunun iki kutupluluğa bir dönüş olmadığını belirtmek önemlidir. İki kutuplu değil, çok kutupludur. Çünkü Batı bloğu, Rusya ve Çin şu anda üç bağımsız kutuptur. Ayrıca İran, Türkiye, Arap dünyası, Endonezya, Pakistan, Hindistan, Afrika ve Güney Amerika gibi bazı güçlü bölgeler de var.
 
Bu da yeni ortaya çıkmakta olan çok kutupluluğu göstermektedir.
 
Küresel medyanın Ukrayna'daki savaş hakkında söylediklerine göre, Rusya Ukrayna'daki operasyonunu sona erdirmek istiyor. Moskova hangi koşullar altında Ukrayna ile ateşkes anlaşması imzalamayı kabul edecek?
 
Özel askeri operasyonların amacı Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak ve askerden arındırmaktı. Dolayısıyla Putin bu hedeflere ulaşmadan barış görüşmelerine başlayamayacağımızı teyit etti. Barış görüşmelerine başlamaya hazırız ancak Ukrayna'da militarizmin ve Nazizmin sona ermesi şartıyla. Ancak bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlamak için Ukrayna'nın tüm bölgelerinin kontrolünü ele geçirmemiz gerekiyor ve bu olmadan Kiev rejiminin ana bölümünde siyasi bir değişiklik olacağından emin olamayız ve barış görüşmeleri ya da barış sonrası Ukrayna'nın askeri gücü yeniden inşa etme çabalarına odaklanacağından emin olamayız.
 
Kimse kesin tarih ve saati bilmiyor ama Batı'nın Ukrayna'ya yardımının bugün kesilmesi önemli. İki hafta, en fazla üç hafta ya da bir ay içerisinde Ukrayna'nın yenileceğini düşünüyorum çünkü Ukrayna'nın potansiyel bir askeri gücü yok.
 
3+3 platformu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu platform Güney Kafkasya'daki zorlukları çözebilir mi?
 
Bence Güney Kafkasya'daki sorunu çözmenin temel koşulu radikalizmden ve Batı'dan vazgeçmektir çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin bu bölgeye herhangi bir müdahalesi, bir anlaşma ve karşılıklı anlayış oluşturma olasılığını yok eder.
 
Güney Kafkasya'daki sorunun bu bölgede bulunan ülkeler, yani Rusya, İran, Türkiye, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından ve Batı'nın müdahalesi olmadan çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu sorunu çözmenin ana koşulu birlikte bir çözüm bulmaktır çünkü Güney Kafkasya'da ortak çıkarlar vardır.
 
Üç büyük bölgesel güç olan Rusya, İran ve Türkiye'nin çıkarları bu bölgede kesişmektedir ve aynı zamanda bu bölgesel güçlerin her biri ile Güney Kafkasya bölgesindeki daha küçük ülkeler arasında bağlantılar vardır.
 
Bu sorunu 6 ülke, yani 3 Güney Kafkasya ülkesi ve 3 bölgesel güç platformu aracılığıyla, başka hiç kimsenin müdahalesi olmadan çözmeliyiz.
 
Donald Trump'ın 2016 ABD başkanlık seçimlerindeki zaferini "Rusya için bir zafer" olarak nitelendirdiniz. Hala Trump'ın 2024 seçimlerindeki zaferinin Rusya için bir zafer olacağını savunuyor musunuz ve eğer savunuyorsanız, argümanlarınız nelerdir?
 
Trump, Amerikan siyasetine liberal demokratlardan ve yeni muhafazakarlardan çok daha az müdahale etmektedir.
 
Geleneksel muhafazakârlar gibi o da Amerika'nın hegemonik yayılmasına değil, iç meselelerine odaklanıyor
 
Bu nedenle Trump'ın başkanlığı döneminde ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerde ciddi bir soğukluk yaşanmıyor. Trump, Ukrayna'ya yapılan tüm mali ve askeri yardımları durdurma sözü verdi.
 
 Dolayısıyla, Ukrayna ABD'den bu büyük miktarda yardımı almazsa, bu Rusya'nın savaşı hızla kazanacağı anlamına geliyor. Trump bunu durduracağına söz verdi. Dolayısıyla Trump başkan olursa, Kiev'deki Nazi rejiminin düşeceğini ve düşmanlarımızı yenip kazanacağımızı düşünüyorum.
 
Ancak aynı zamanda Trump'ın İslam ve İran karşıtı, İsrail ve Siyonizm yanlısı olduğunu ve Batı ile Rusya arasında bir çatışma olmayabileceğini, ancak İslam dünyasının Batı ile ve Trump ile savaşacağı bir zamanın gelebileceğinin farkında olmalıyız.
 
Dolayısıyla, Trump'ın seçilmesinin bizim için iyi bir çözüme işaret ettiğine inanıyorum. Ancak bu herkes için mükemmel olacağı anlamına gelmiyor. Kendisi Çin ve İran karşıtıdır. Tek kutuplu ve çok kutuplu arasındaki ana cephe değişebilir ve dünyanın farklı bir bölgesinde olabilir, bu nedenle Trump'ın seçilmesinin herkes için bir çözüm olduğunu söyleyemeyiz.
 
"Liberalizmi Şeytan'ın Özü" olarak adlandırdınız. Bununla ne demek istiyorsunuz ve neden liberalizme karşısınız?
 
Liberalizm kolektif kimlikle olan tüm bağları koparır. Yani bu, bireyi her türlü kolektif kimlikten kurtarmaya çalışan mutlak bireyciliktir. Böylece kişi merkeze yerleştirilir. Liberalizmin gelişimi tam olarak Protestanlık ve Katolik kolektif kimliğinin yıkılması, ardından devlet imparatorluğunun sona ermesi, geleneksel devlet, ardından ulus devlete karşı sivil toplum, ardından son adımda cinsiyet siyaseti olan cinsiyet kimliğine karşı bireycilik ile başladı. Liberalizmin gelişmesi ile birlikte, ideolojiler Batı'da veya küresel ölçekte kazanılırken, son adım bireysel insan kimliğinin de liberalleşmesidir çünkü insan kimliği de kolektiftir ve bu ideolojiye Hristiyanlık veya İslam dini açısından bakarsak, insan kimliğini insanlıktan alma projesinin şeytani bir süreç olduğunu görürüz. Bu sadece liberalizmden kaynaklanan bir sapma değildir. Liberalizm en başından beri bireyi mutlak değer ve evrenin merkezi olarak konumlandırarak hakikatle yüzleşmenin tüm imkânlarını yok etti. Bu, Hıristiyanlığın ve geleneksel dünya görüşü ruhunun yok edilmesiydi.
 
İsrail'in Gazze savaşındaki soykırım kampanyası hakkındaki görüşünüz nedir? İsrail bu savaşı daha ne kadar sürdürebilir?
 
Bence şu anda gördüğümüz, Batı Asya'da Amerikan hegemonyası ve İslam medeniyeti arasında büyük bir savaştır ve bundan sonra ne olacağını söyleyemeyiz, ancak Siyonistler gerçekten Mescid-i Aksa'yı yok etmek ve havaya uçurmak istiyorlar ve bu daha büyük bir İsrail yaratmak için bir Siyonist ve Kıyamet projesidir.
 
Gazze'deki yıkım ve soykırım, iki devletli bir çözümün değil -ki Siyonistler bu çözümü alaycı bir şekilde reddetmektedir - büyük İsrail'in kurulması için bir hazırlıktır.
 
Sadece protesto ederek, boykot ederek ve eylemlerine karşı çıkarak İsrail'in yaptıklarını durdurabileceğimizi sanmıyorum. Siyonist rejimi durdurmanın ve yok etmenin tek yolu Müslüman nüfusun ve İslam dünyasının eliyle bu işin gerçekleştirilmesidir çünkü eğer İslam medeniyeti böyle bir soykırıma ve böyle bir rejime dikkat etmiyorsa ve Mescid-i Aksa'nın yıkılmasına gözlerini kapatıyorsa, bence bu, dünyada İslam medeniyetinden hiçbir otorite olmadığı anlamına gelir.
 
Bence Gazze'deki trajik olaylar ve soykırım, İslam ile Batı arasındaki çok daha büyük bir savaşın başlangıcı ya da ilk aşamasıdır. Bu savaş ancak tüm Müslümanlar katılırsa başarılı olabilir.
 
Son olarak, herhangi bir nokta veya yorum varsa, bunu izleyicilerimizle paylaşabilir misiniz?
 
Modern dünyadaki tüm olaylar ortaya çıkış ve eskatoloji ile ilgilidir. Rus Ortodoks çevresinin modern Batı medeniyetini Mesih karşıtı olarak gördüğü kesinlikle açıktır.
 
 Bu, Ayetullah Humeyni'nin İran İslam Devrimi'nin tarihi misyonuna ilişkin düşüncesiyle de uyumludur.
 
Dolayısıyla modern siyasetin öncüsü olarak bu teolojik ilkenin önemli bir unsur olduğunu ve jeopolitiğin de çok önemli olduğunu düşünüyorum.
 
Dünyadaki olayların ve değişimin gerçek anlamını ancak jeopolitiği ve eskatolojiyi bir araya getirerek anlayabiliriz. Jeopolitik perspektifi dini boyutla birleştirmenin zamanı gelmiştir.
 
Modern İran ideolojisinin yaptığı da tam olarak budur. Bence bu eskatolojik savaşta birlikte durmalıyız; Rusya ve İran, Rusya'nın Ortodoks Hıristiyanlığı ve jeopolitikte benzer bir dünya görüşüne sahip İslam, Batı'daki Şeytan'ı tanımlar.
 
Toplumsal sapkınlığı ve dini olumsuzlukları temsil eden Batı'nın Şeytan ya da Deccal olarak statüsünün dini yorumunu ve tefsirini de paylaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu unsurları birleştirmek çok önemli ve bence Rusya ve İran aynı cephede yer alıyor ve son savaşta karanlığın ordusuyla savaşan ışığın ordusuna aitler.
 
Azar Mahdavan 
Mehr News
Kategorideki Diğer Haberler
Öne Çıkan Haberler
İktibaslar